Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

Toulky

Před let­ní dovo­le­nou vyšel dal­ší z řady prů­vod­ců, kte­ré má na kon­tě Jaroslava Dvořáková. Spisovatelka a ces­to­va­tel­ka, kte­rá Francii rozu­mí, umí si ji vychut­nat vše­mi smys­ly a pora­dí, kam se sku­teč­ně vypla­tí zajít či zajet. Kromě turis­tic­ky atrak­tiv­ních míst dopo­ru­čí k návštěvě i ta méně zná­má, ale přes­to zají­ma­vá.

Milovníkům Francie a ces­to­vá­ní urči­tě nechy­bí v knihov­nách Toulky po Provence a Toulky kra­jem Loiry.  Stejně jako Toulky po Bretani mají i již dří­ve vyšlé kni­hy pro ces­to­va­te­le podti­tul Průvodce, kte­rý vás bude bavit! A sku­teč­ně, díky tomu, že autor­ka zná Francii sku­teč­ně doko­na­le a umí její krá­sy a zají­ma­vos­ti při­blí­žit ces­to­va­te­lům, ať už do země gal­ské­ho kohou­ta jedou za památ­ka­mi, pří­ro­dou, mořem nebo gastro­no­mic­ký­mi zážit­ky.

V úvo­du bro­žo­va­né kni­hy, kte­rá se bez pro­blé­mů vejde do kaž­dé­ho batůž­ku, nás Jarmila Dvořáková sezná­mí s Bretaní, nej­zá­pad­něj­ším kra­jem Francie, kte­rý František Kožík nazval Dcerou oce­á­nu. Dozvíme se, že úze­mí, roz­lo­hou vel­ké asi jako Morava, se fran­couz­ské­mu sty­lu tak tro­chu vymy­ká, jako­by k Francii ani nepa­t­ři­lo. Přesto jde o čtvr­tou nej­na­vště­vo­va­něj­ší oblast Francie. Její oby­va­te­lé se pova­žu­jí za potom­ky Keltů, ucho­vá­va­jí si svůj jazyk – bre­ton­šti­nu, své zvy­ky a také opo­zi­ci vůči cen­t­rál­ní fran­couz­ské vlá­dě.

Kniha je roz­dě­le­ná pod­le jed­not­li­vých depar­te­men­tů Bretaně – je jich šest a pokud chce­te rych­le nalis­to­vat pří­sluš­né strán­ky, pomo­hou vám k tomu barev­ně odli­še­né hor­ní okra­je jed­not­li­vých stran. Na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly, sezna­mu­jí­cí čte­ná­ře s depar­te­men­tem je map­ka s hlav­ní­mi body – turis­tic­ký­mi cíli. Většinou jde o měs­ta, ale také tře­ba o národ­ní par­ky. Dozvíte se, čím se jed­not­li­vé depar­te­men­ty liší, co je k vidě­ní v jed­not­li­vých měs­tech, kte­ré zná­mé osob­nos­ti se v nich naro­di­ly, jaké kul­tur­ní akce se zde pořá­da­jí nebo jaké pochu­ti­ny se urči­tě vypla­tí ochut­nat.

Text dopro­vá­ze­jí zda­ři­lé barev­né foto­gra­fie, na kon­ci bro­žu­ry najde­te jmen­ný rejstřík slav­ných bre­taň­ských osob­nos­tí.


 • Autor:Jaroslava Dvořáková
 • Žánr:zahra­nič­ní prů­vod­ce
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní:18.05.2017
 • Doporučeno od:18 let
 • EAN:9788025331965
 • Počet stran:128 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:148x210 - bro­žo­va­ná šitá s chlop­ně­mi
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 181 Kč.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Bedekr: Francie22. října 2017 Bedekr: Francie Po Bedekru Rakouska se na knižní pult dostává tentokrát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kteří chtějí čtenářům předvést to nejlepší z dané lokality ať už co […]
Další naše články...