Kritiky.cz > Recenze knih > Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

Toulky
Toulky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před let­ní dovo­le­nou vyšel dal­ší z řady prů­vod­ců, kte­ré má na kon­tě Jaroslava Dvořáková. Spisovatelka a ces­to­va­tel­ka, kte­rá Francii rozu­mí, umí si ji vychut­nat vše­mi smys­ly a pora­dí, kam se sku­teč­ně vypla­tí zajít či zajet. Kromě turis­tic­ky atrak­tiv­ních míst dopo­ru­čí k návštěvě i ta méně zná­má, ale přes­to zají­ma­vá.

Milovníkům Francie a ces­to­vá­ní urči­tě nechy­bí v knihov­nách Toulky po Provence a Toulky kra­jem Loiry.  Stejně jako Toulky po Bretani mají i již dří­ve vyšlé kni­hy pro ces­to­va­te­le podti­tul Průvodce, kte­rý vás bude bavit! A sku­teč­ně, díky tomu, že autor­ka zná Francii sku­teč­ně doko­na­le a umí její krá­sy a zají­ma­vos­ti při­blí­žit ces­to­va­te­lům, ať už do země gal­ské­ho kohou­ta jedou za památ­ka­mi, pří­ro­dou, mořem nebo gastro­no­mic­ký­mi zážit­ky.

V úvo­du bro­žo­va­né kni­hy, kte­rá se bez pro­blé­mů vejde do kaž­dé­ho batůž­ku, nás Jarmila Dvořáková sezná­mí s Bretaní, nej­zá­pad­něj­ším kra­jem Francie, kte­rý František Kožík nazval Dcerou oce­á­nu. Dozvíme se, že úze­mí, roz­lo­hou vel­ké asi jako Morava, se fran­couz­ské­mu sty­lu tak tro­chu vymy­ká, jako­by k Francii ani nepa­t­ři­lo. Přesto jde o čtvr­tou nej­na­vště­vo­va­něj­ší oblast Francie. Její oby­va­te­lé se pova­žu­jí za potom­ky Keltů, ucho­vá­va­jí si svůj jazyk – bre­ton­šti­nu, své zvy­ky a také opo­zi­ci vůči cen­t­rál­ní fran­couz­ské vlá­dě.

Kniha je roz­dě­le­ná pod­le jed­not­li­vých depar­te­men­tů Bretaně – je jich šest a pokud chce­te rych­le nalis­to­vat pří­sluš­né strán­ky, pomo­hou vám k tomu barev­ně odli­še­né hor­ní okra­je jed­not­li­vých stran. Na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly, sezna­mu­jí­cí čte­ná­ře s depar­te­men­tem je map­ka s hlav­ní­mi body – turis­tic­ký­mi cíli. Většinou jde o měs­ta, ale také tře­ba o národ­ní par­ky. Dozvíte se, čím se jed­not­li­vé depar­te­men­ty liší, co je k vidě­ní v jed­not­li­vých měs­tech, kte­ré zná­mé osob­nos­ti se v nich naro­di­ly, jaké kul­tur­ní akce se zde pořá­da­jí nebo jaké pochu­ti­ny se urči­tě vypla­tí ochut­nat.

Text dopro­vá­ze­jí zda­ři­lé barev­né foto­gra­fie, na kon­ci bro­žu­ry najde­te jmen­ný rejstřík slav­ných bre­taň­ských osob­nos­tí.


 • Autor:Jaroslava Dvořáková
 • Žánr:zahra­nič­ní prů­vod­ce
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní:18.05.2017
 • Doporučeno od:18 let
 • EAN:9788025331965
 • Počet stran:128 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:148x210 - bro­žo­va­ná šitá s chlop­ně­mi
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 181 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Brie Larson11. března 2019 Brie Larson Brie Larson není jen oscarová herečka, ale i zpěvačka. Přinášíme její hudební klip z roku 2009. https://youtu.be/-bvYRlv7XCw Posted in Zajímavosti
 • Streamovací služba GeForce Now dorazila do operačního...21. listopadu 2020 Streamovací služba GeForce Now dorazila do operačního... Streamovací služba GeForce Now dorazila do operačního systému iOS. Nvidia vyřešila dlouhodobou barikádu Apple, který vyžadoval samostatnou stránku pro každou hru ze služby, která se na […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?10. srpna 2018 Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel? Včely a med zná asi úplně každý. Jak ale vypadá běžný život včely medonosné? Jak vzniká med? A jak dlouho včelám trvá, než ho nasbírají plnou skleničku? Nejen na tyhle otázky odpoví […] Posted in Recenze knih
 • Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%]17. července 2014 Úsvit planety opic | Dawn of the Planet of the Apes [80%] Z prequelu Planety opic se před třemi lety stal docela nečekaně jeden z nejvydařenějších blockbusterů toho léta. Je tak docela logické, že se od pokračování očekávalo přeci jen už […] Posted in Filmové recenze
 • Mira4. dubna 2023 Mira Má to celkem sympatické CGI, byť pořád dost umělé a zrod Katastrofy, který trvá asi 15 minut je slušný chaos s fajn atmosférou, jenže následující hodina a čtvrt je nuda k posrání. […] Posted in Krátké recenze
 • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […] Posted in Speciály
 • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […] Posted in Recenze knih
 • Za plotem - kniha - recenze - 100 %11. dubna 2017 Za plotem - kniha - recenze - 100 % V téhle knize se zabývá hlavní hrdina doktor Dvořák o záhadných případech, se kterými se potkal, pozor lidově řečeno – v blázinci, jinak psychiatrické léčebně. K tomu má i pomoc a […] Posted in Recenze knih
 • Občan X (Citizen X) 19956. prosince 2011 Občan X (Citizen X) 1995 Televizní filmy nemusí být a priori špatné a nemusí z nich hned nutně "koukat" laciný rozpočet s nekvalitní kamerou v zádech. Důkazem toho by mohl být americký snímek z produkce HBO Občan […] Posted in Filmové recenze
 • Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH FERGAL REILLY (režie) je režisérem společnosti Rovio Animation a snímek Angry Birds ve filmu je jeho celovečerním debutem. Narodil se v Irsku a studoval výtvarnou komunikaci na Dun […] Posted in Speciály

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,72179 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61722 KB. | 04.10.2023 - 01:59:41