Kritiky.cz > Recenze knih > Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

Toulky po Bretani – Průvodce, který vás bude bavit!

Toulky

Před let­ní dovo­le­nou vyšel dal­ší z řady prů­vod­ců, kte­ré má na kon­tě Jaroslava Dvořáková. Spisovatelka a ces­to­va­tel­ka, kte­rá Francii rozu­mí, umí si ji vychut­nat vše­mi smys­ly a pora­dí, kam se sku­teč­ně vypla­tí zajít či zajet. Kromě turis­tic­ky atrak­tiv­ních míst dopo­ru­čí k návštěvě i ta méně zná­má, ale přes­to zají­ma­vá.

Milovníkům Francie a ces­to­vá­ní urči­tě nechy­bí v knihov­nách Toulky po Provence a Toulky kra­jem Loiry.  Stejně jako Toulky po Bretani mají i již dří­ve vyšlé kni­hy pro ces­to­va­te­le podti­tul Průvodce, kte­rý vás bude bavit! A sku­teč­ně, díky tomu, že autor­ka zná Francii sku­teč­ně doko­na­le a umí její krá­sy a zají­ma­vos­ti při­blí­žit ces­to­va­te­lům, ať už do země gal­ské­ho kohou­ta jedou za památ­ka­mi, pří­ro­dou, mořem nebo gastro­no­mic­ký­mi zážit­ky.

V úvo­du bro­žo­va­né kni­hy, kte­rá se bez pro­blé­mů vejde do kaž­dé­ho batůž­ku, nás Jarmila Dvořáková sezná­mí s Bretaní, nej­zá­pad­něj­ším kra­jem Francie, kte­rý František Kožík nazval Dcerou oce­á­nu. Dozvíme se, že úze­mí, roz­lo­hou vel­ké asi jako Morava, se fran­couz­ské­mu sty­lu tak tro­chu vymy­ká, jako­by k Francii ani nepa­t­ři­lo. Přesto jde o čtvr­tou nej­na­vště­vo­va­něj­ší oblast Francie. Její oby­va­te­lé se pova­žu­jí za potom­ky Keltů, ucho­vá­va­jí si svůj jazyk – bre­ton­šti­nu, své zvy­ky a také opo­zi­ci vůči cen­t­rál­ní fran­couz­ské vlá­dě.

Kniha je roz­dě­le­ná pod­le jed­not­li­vých depar­te­men­tů Bretaně – je jich šest a pokud chce­te rych­le nalis­to­vat pří­sluš­né strán­ky, pomo­hou vám k tomu barev­ně odli­še­né hor­ní okra­je jed­not­li­vých stran. Na začát­ku kaž­dé kapi­to­ly, sezna­mu­jí­cí čte­ná­ře s depar­te­men­tem je map­ka s hlav­ní­mi body – turis­tic­ký­mi cíli. Většinou jde o měs­ta, ale také tře­ba o národ­ní par­ky. Dozvíte se, čím se jed­not­li­vé depar­te­men­ty liší, co je k vidě­ní v jed­not­li­vých měs­tech, kte­ré zná­mé osob­nos­ti se v nich naro­di­ly, jaké kul­tur­ní akce se zde pořá­da­jí nebo jaké pochu­ti­ny se urči­tě vypla­tí ochut­nat.

Text dopro­vá­ze­jí zda­ři­lé barev­né foto­gra­fie, na kon­ci bro­žu­ry najde­te jmen­ný rejstřík slav­ných bre­taň­ských osob­nos­tí.


 • Autor:Jaroslava Dvořáková
 • Žánr:zahra­nič­ní prů­vod­ce
 • Nakladatelstvi:Fragment
 • Datum vydá­ní:18.05.2017
 • Doporučeno od:18 let
 • EAN:9788025331965
 • Počet stran:128 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:148x210 - bro­žo­va­ná šitá s chlop­ně­mi
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 181 Kč.

 • Abstinent - 1030. října 2019 Abstinent - 10 Posted in Videa
 • Vetřelec: Covenant19. května 2017 Vetřelec: Covenant Ridley Scott se po pěti letech opět vrátil do vetřelčího vesmíru, aby pokračoval v sérii Prometheus.Covenant se odehrává mezi Prometheem a prvním Vetřelcem. Pozemská loď Covenant putuje s […] Posted in Kritický Klub
 • Ples příšer (Monster´s Ball) 200119. srpna 2015 Ples příšer (Monster´s Ball) 2001 Když jste odsouzeni k smrti, tak se svět rozhodně nezdá jako milé místo. To by mohl potvrdit takový Lawrence Musgrove, který za blíže nespecifikovaný prohřešek dostal elektrické křeslo. Ne […] Posted in Filmové recenze
 • Znělka 42. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU7. května 2018 Znělka 42. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU Posted in Videa
 • Kouzelný park (Wonder Park) – Recenze – 60%12. března 2019 Kouzelný park (Wonder Park) – Recenze – 60% Animovaný film Kouzelný park, vzniklý v americko-španělské koprodukci, vypráví o zhruba desetileté holčičce June, která se svou maminkou už léta tráví volný čas fantazírováním o zábavním […] Posted in Filmové recenze
 • Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách?26. února 2019 Emily Vichrná a země půlnočního slunce - obstojí Emily v nebezpečných zkouškách? Emily je úplně normální, téměř třináctileté děvče, to však jen na první pohled. Ovšem na ten druhý už tomu tak není. Její otec je totiž mořský muž, zatímco maminka je tzv. suchozemská […] Posted in Recenze knih
 • Vyproštění | Extraction26. dubna 2020 Vyproštění | Extraction I přes stále trvající karanténu a absenci nových snímků v kinech má občas filmový fanoušek důvod k radosti. Stále tu jsou streamovací služby, které tu a tam uvedou nějakou novinku ze své […] Posted in Filmové recenze
 • Anna a král9. října 2003 Anna a král Nádherný příběh na pozadí překrásných reálií Siamu. Osudy učitelky Anny a krále Mongkuta a jejich pohledu na svět. 10.10. TV Nova - 20:30   Anna Leonovensová přijíždí do Siamu na […] Posted in TV Recenze
 • Nicholas Hoult14. května 2015 Nicholas Hoult Nicholas Caradoc Hoult (* 7. prosince 1989, Wokingham, Spojené království) je anglický herec a model. Proslavil se jako dětský herec rolí Marcuse Brewera ve filmu Jak na věc, kde si zahrál […] Posted in Profily osob
 • The Delos Experiment14. května 2018 The Delos Experiment Další zajímavé záběry z natáčení 4. epizody seriálu Westworld. https://youtu.be/BNTMzdlolAc Posted in Zajímavosti

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com