Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > TOP7 filmů Bruce Willise

TOP7 filmů Bruce Willise

Bruce2
Bruce2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herecká kari­é­ra Bruce Willise kon­čí. Na svém Instagramovém účtu to ozná­mi­la jeho dce­ra Rumer. Důvodem je poško­ze­ní moz­ku zva­né afá­zie, čímž se potvr­di­ly fámy, že někdej­ší akč­ní idol zabře­dl do natá­če­ní nedů­stoj­ných céček ne kvů­li tomu, že by měl vše na salá­mu, ale prá­vě kvů­li váž­né nemo­ci. Bruce zkrát­ka při­jal jakou­ko­li roli, aby vydě­lal pro­střed­ky k zabez­pe­če­ní rodi­ny.

Filmfanatic pro­to sesta­vil žeb­ří­ček TOP7 fil­mů, kte­ré z Bruce Willise udě­la­ly jed­nu z nej­vět­ších ikon akč­ní­ho žán­ru. A pokud jste to náho­dou nevě­dě­li, tak sym­paťák s proříd­lou hří­vou divá­ky popr­vé zau­jal už v seri­á­lu Měsíční svit, kte­rý v deva­de­sá­tých letech běžel i na čes­kých tele­vi­zích.

1) Smrtonosná past

John McClane. To je prv­ní fil­mo­vá posta­va, kte­rou si vět­ši­na divá­ků vyba­ví při vyslo­ve­ní Willisova jmé­na. Newyorský poli­cis­ta nej­pr­ve zachrá­nil vánoč­ní večí­rek v budo­vě Nakatomi, potom zúčto­val s tero­ris­ty na zasně­že­ném letiš­ti… A víte co? Poslechněte si sami, co všech­no tenhle hrdi­na, jenž doslo­va změ­nil akč­ní žánr, pro­žil v kuler­vou­cím son­gu DIE HARD!

2) Poslední skaut

Laikům mož­ná posta­va Joe Hallenbecka splý­vá s výše osla­vo­va­ným Johnem McClanem, Filmfanatic však nemá pro exis­ten­ci­ál­ní pole­mi­ky ohled­ně těch­to dvou postav pocho­pe­ní. Nemůžete zkrát­ka míchat jabl­ka s hruš­ka­mi. Není moc lep­ších akč­ních fil­mů!

3) Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí

Bruce Willis tady sice nehra­je prv­ní a jedi­né hous­le, ale jeho sto­pa v kul­tov­ním fil­mu Quentina Tarantina je nesma­za­tel­ná. Než sta­čil s Johnem Travoltou vyma­lo­vat hajz­lík na rudo a zmi­zet na chop­pe­ru (neplést s motor­kou!), utrousil do kame­ry něko­lik nesmr­tel­ných hlá­šek i život­ních pou­ček a ces­ta k nato­če­ní spi­no­f­fu tedy stá­le žije. Chtěli bys­te?

4) 12 opic

Cestování časem. Filmfanatic tohle téma milu­je a pod režij­ní tak­tov­kou Terryho Gilliama ​​​​si své užil také Bruce. Vypravil se zpět do minu­los­ti, aby zajis­til co nej­ví­ce infor­ma­cí o tajem­ném viru, kte­rý vyhu­bil takřka celé lid­stvo a nastí­nil spous­tu chyt­rých otá­zek ohled­ně časo­vé kauza­li­ty.

5) Poslední zůstá­vá

Ve Willisově fil­mo­gra­fii jde o poměr­ně zapad­lý sní­mek, ale Filmfanatic nade vše milu­je gan­gs­ter­ky. Proto ve výčtu TOP7 nemů­že chy­bět ani tahle čis­to­krev­ná stří­leč­ka z dob pro­hi­bi­ce. I když čis­to­krev­ná. Poslední zůstá­vá je rema­kem sním­ku Akiry Kurosawy Yôjinbô.

6) Pátý ele­ment

Osobně pova­žu­ji tuhle Bessonovku za lehce nad­hod­no­ce­nou, ale že jde o zábav­nou podí­va­nou, o to se přít nehod­lám. V deva­de­sá­tých letech Evropa urči­tě nena­bíd­la lep­ší sci-fi žánrov­ku a svo­jí nezpo­chyb­ni­tel­nou záslu­hu na tom má i výtvar­ná strán­ka. Samozřejmě ved­le Bruce Willise 🙂

7) Šestý smy­sl

Na tomhle fil­mu dlou­ho stá­la kari­é­ra M. Night Shyamalana. Matoucí podí­va­ná, kte­rou už by dnes zku­še­ný divák mož­ná pro­hlé­dl, ale v době své­ho vzni­ku sklí­ze­la zce­la zaslou­že­ný potlesk. Shodou okol­nos­tí Bruce Willis od té doby nena­to­čil film, kte­rý by Filmfanatica osl­nil. Pár hod­ně sluš­ných kous­ků se najde, ale žád­ný hit, kte­rý by mě posa­dil na zadek.

 

Co říká­te na TOP7 Bruce Willise pod­le Filmfanatica? Vybrali bys­te jinak? Pokud vám v sezna­mu někte­rý Willisův film chy­bí, napiš­te do komen­tá­ře kte­rý a dis­ku­tuj­me…


Photo © American Broadcasting Company (ABC)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea17. května 2023 Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea O Expendables se toho namluvilo hodně, takže nemá cenu se moc rozepisovat. Přece jen, pro ty kteří nevědí, jedná se o poctu akčnímu žánru nad kterou drží taktovku Silvester Stallone. Do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 225. října 2021 Smrtonosná past 2 Smrtonosná past 2 je americký akční thriller z roku 1990 a druhý díl filmové série Smrtonosná past. Film byl uveden do kin 4. července 1990 ve Spojených státech. Film režíroval Renny […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
  • G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu.27. března 2021 G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu. Byl jsem docela rád, že v první filmu byli herci, které moc neznám a ti slavní byli pouze jako cameo. V tomto druhém filmu - G.I. Joe 2: Odveta se producenti rozhodli, že postaví do teamu […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,81870 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61831 KB. | 28.09.2023 - 20:50:32