Top články webu

Neprohlíženější pří­spěv­ky:

 • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špat­ný­mi násled­ky - 346 686 zobr.
 • František Němec - jeden z mála, kte­rý se ješ­tě potkal s Tomášem Holým - 150 126 zobr.
 • Habermannův mlýn – pro­mar­ně­ná šan­ce - 138 665 zobr.
 • Petrolejový princ - Vystřižená závě­reč­ná scé­na - 127 577 zobr.
 • Vinnetou - Pod vrcho­lem masí­vu Tulove Grede - 93 950 zobr.
 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) - 88 543 zobr.
 • Máte rádi bram­bo­ry? Pozor na jejich úpra­vu, radí věd­ci - 62 611 zobr.
 • Lucie Vondráčková v hlav­ní roli ame­ric­ké­ho fil­mu - The Perfect Kiss - 59 797 zobr.
 • Old Shatterhand - Průběh natá­če­ní - 36 366 zobr.
 • Důchod až 370 tisíc měsíč­ně. Bruselští úřed­ni­cí ho berou i po návra­tu domů! - 29 928 zobr.
 • Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 778 zobr.
 • Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 325 zobr.
 • Všechno je v poho­dě - Celý život máte pocit, že toho straš­ně moc potře­bu­je­te. A pak odje­de­te jenom s mobi­lem, peně­žen­kou a fot­kou svo­jí mámy. - 24 197 zobr.
 • Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 805 zobr.
 • Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta aneb 15 lek­cí pát­rá­ní rea­lis­tic­ké­ho - 22 473 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Trojice med­vě­dů - 21 914 zobr.
 • Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědic­tví - 20 516 zobr.
 • Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 17 993 zobr.
 • Český dabing fil­mo­vých may­o­vek - Dabing z šede­sá­tých až osm­de­sá­tých let - 17 318 zobr.
 • Bába z ledu - Bába z ledu má křeh­ké srd­ce - 17 263 zobr.