Top články webu

Neprohlíženější pří­spěv­ky:

 • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špat­ný­mi násled­ky - 346 440 zobr.
 • František Němec - jeden z mála, kte­rý se ješ­tě potkal s Tomášem Holým - 150 008 zobr.
 • Petrolejový princ - Vystřižená závě­reč­ná scé­na - 127 489 zobr.
 • Vinnetou - Pod vrcho­lem masí­vu Tulove Grede - 93 785 zobr.
 • Old Shatterhand - Průběh natá­če­ní - 36 264 zobr.
 • Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 188 zobr.
 • Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta aneb 15 lek­cí pát­rá­ní rea­lis­tic­ké­ho - 22 369 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Trojice med­vě­dů - 21 853 zobr.
 • Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědic­tví - 20 460 zobr.
 • Český dabing fil­mo­vých may­o­vek - Dabing z šede­sá­tých až osm­de­sá­tých let - 17 235 zobr.
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít - 16 570 zobr.
 • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) - 16 141 zobr.
 • Slovenský dabing fil­mo­vých may­o­vek - 16 114 zobr.
 • Vinnetou a míšen­ka Apanači - Náčelník, kte­rý nechtěl být Indiánem - 15 958 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Winnetou 2. Teil (1964) - 15 720 zobr.
 • Indiana Jones a Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky (ten s nej­ví­ce CGI) - 15 130 zobr.
 • FIFA 18 - CZECH LEAGUE PATCH 2017/18 (v1.01) - 11 905 zobr.
 • Vinnetou - Z koně za výčep - 10 789 zobr.
 • Úvaha o fil­mu Markéta Lazarová - Život dove­de být někdy neu­vě­ři­tel­ně kru­tý. - 10 650 zobr.
 • Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natá­če­ní - 10 580 zobr.