Kritiky.cz > Top články webu

Top články webu

Neprohlíženější pří­spěv­ky:

 • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špat­ný­mi násled­ky - 347 523 zobr.
 • Jak poznat alko­ho­li­ka - Příznaky - 255 781 zobr.
 • František Němec - jeden z mála, kte­rý se ješ­tě potkal s Tomášem Holým - 150 201 zobr.
 • Habermannův mlýn – pro­mar­ně­ná šan­ce - 139 295 zobr.
 • Účastníci zájez­du - „Našli ho na plá­ži, ležel tam jak vyvr­že­nej vor­vaň. Už se do něj pouš­tě­li racci.“ - 135 536 zobr.
 • Petrolejový princ - Vystřižená závě­reč­ná scé­na - 127 698 zobr.
 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) - 110 673 zobr.
 • Poslední aris­to­krat­ka – Recenze – 40% - 98 528 zobr.
 • Vinnetou - Pod vrcho­lem masí­vu Tulove Grede - 94 097 zobr.
 • Máte rádi bram­bo­ry? Pozor na jejich úpra­vu, radí věd­ci - 62 651 zobr.
 • Lucie Vondráčková v hlav­ní roli ame­ric­ké­ho fil­mu - The Perfect Kiss - 59 874 zobr.
 • Angelika, mar­ký­za andě­lů - Angélique Marquise des Anges (1964) - 38 608 zobr.
 • Old Shatterhand - Průběh natá­če­ní - 36 656 zobr.
 • Kaskadéři a jezd­ci ve fil­mo­vých may­ov­kách - 36 083 zobr.
 • Skandinávská inspi­ra­ce pro čes­kou domác­nost - 35 347 zobr.
 • Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smr­ti! - 33 729 zobr.
 • Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) reží­ru­je - 28 986 zobr.
 • Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 818 zobr.
 • 7 dní hříchů - dal­ší scé­nář od auto­ra Habermannova mlý­na - 26 804 zobr.
 • Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 386 zobr.