Top články webu

Neprohlíženější pří­spěv­ky:

 • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špat­ný­mi násled­ky - 346 703 zobr.
 • František Němec - jeden z mála, kte­rý se ješ­tě potkal s Tomášem Holým - 150 131 zobr.
 • Habermannův mlýn – pro­mar­ně­ná šan­ce - 139 109 zobr.
 • Účastníci zájez­du - „Našli ho na plá­ži, ležel tam jak vyvr­že­nej vor­vaň. Už se do něj pouš­tě­li racci.“ - 135 085 zobr.
 • Petrolejový princ - Vystřižená závě­reč­ná scé­na - 127 579 zobr.
 • Vinnetou - Pod vrcho­lem masí­vu Tulove Grede - 93 969 zobr.
 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) - 88 720 zobr.
 • Máte rádi bram­bo­ry? Pozor na jejich úpra­vu, radí věd­ci - 62 633 zobr.
 • Lucie Vondráčková v hlav­ní roli ame­ric­ké­ho fil­mu - The Perfect Kiss - 59 807 zobr.
 • Old Shatterhand - Průběh natá­če­ní - 36 382 zobr.
 • Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smr­ti! - 33 522 zobr.
 • Důchod až 370 tisíc měsíč­ně. Bruselští úřed­ni­cí ho berou i po návra­tu domů! - 30 065 zobr.
 • Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) reží­ru­je - 28 923 zobr.
 • Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 779 zobr.
 • Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 335 zobr.
 • Všechno je v poho­dě - Celý život máte pocit, že toho straš­ně moc potře­bu­je­te. A pak odje­de­te jenom s mobi­lem, peně­žen­kou a fot­kou svo­jí mámy. - 24 211 zobr.
 • Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 814 zobr.
 • Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta aneb 15 lek­cí pát­rá­ní rea­lis­tic­ké­ho - 22 483 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Trojice med­vě­dů - 21 923 zobr.
 • Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědic­tví - 20 516 zobr.