Top články webu

Neprohlíženější pří­spěv­ky:

 • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špat­ný­mi násled­ky - 346 654 zobr.
 • František Němec - jeden z mála, kte­rý se ješ­tě potkal s Tomášem Holým - 150 118 zobr.
 • Petrolejový princ - Vystřižená závě­reč­ná scé­na - 127 568 zobr.
 • Vinnetou - Pod vrcho­lem masí­vu Tulove Grede - 93 935 zobr.
 • Lucie Vondráčková v hlav­ní roli ame­ric­ké­ho fil­mu - The Perfect Kiss - 59 770 zobr.
 • Máte rádi bram­bo­ry? Pozor na jejich úpra­vu, radí věd­ci - 53 157 zobr.
 • Old Shatterhand - Průběh natá­če­ní - 36 344 zobr.
 • Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 764 zobr.
 • Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 309 zobr.
 • Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 797 zobr.
 • Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta aneb 15 lek­cí pát­rá­ní rea­lis­tic­ké­ho - 22 452 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Trojice med­vě­dů - 21 905 zobr.
 • Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědic­tví - 20 511 zobr.
 • Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 17 978 zobr.
 • Český dabing fil­mo­vých may­o­vek - Dabing z šede­sá­tých až osm­de­sá­tých let - 17 309 zobr.
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít - 16 678 zobr.
 • Bába z ledu - Bába z ledu má křeh­ké srd­ce - 16 676 zobr.
 • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) - 16 195 zobr.
 • Slovenský dabing fil­mo­vých may­o­vek - 16 169 zobr.
 • Vinnetou a míšen­ka Apanači - Náčelník, kte­rý nechtěl být Indiánem - 16 021 zobr.