Kritiky.cz > Zajímavosti > TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!

TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!

kritiky.cz pro muze cz uvodni

Westerny pat­ří mezi fil­mo­vou kla­si­ku, kte­rá má bez­po­chy­by dodnes stá­le mno­ho fanouš­ků. Po deká­dy už malí klu­ci vzhlí­že­li k neo­hro­že­ným wes­ter­no­vým hrdi­nům s kol­ty u pasu. Je to nepo­chyb­ně také urči­té cha­risma pánů v klo­bou­ku, kte­ří doká­za­li zne­škod­nit všech­ny padou­chy, a ješ­tě zachrá­nit ženu v nesná­zích. Než se ale pus­tí­me do výčtu nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mů s wes­ter­no­vou téma­ti­kou, roz­hod­ně vás musí­me upo­zor­nit na aktu­ál­ní seri­ál Yellowstone, jeho dru­há sezó­na má vyso­ké hod­no­ce­ní kri­ti­ků i uži­va­te­lů a od sezó­ny násle­du­jí­cí není oče­ká­vá­no nic méně.

Velká země (1958)

Začneme wes­ter­nem, kde je všech­no tro­chu jinak než v libo­vol­ném jiném wes­ter­nu. Ačkoliv kaž­dý správ­ný wes­tern musí mít toho své­ho neo­hro­že­né­ho pis­tol­ní­ka, hlav­ní hrdi­na Velké země na to jde jinak. Je to gentle­man, jak se pat­ří. Své role se zde ujal Gregory Pack, tak­že si roz­hod­ně nemů­že­me stě­žo­vat na herec­ký výkon.

Sedm statečných (1960)

Film Sedm sta­teč­ných má své kouz­lo v tom, že je jedi­ným wes­ter­nem, kde se poda­ři­lo slo­žit dohro­ma­dy neu­vě­ři­tel­ně nabi­té obsa­ze­ní. Zahráli si zde ty nej­vět­ší wes­ter­no­vé legen­dy, kte­ré kdy fil­mo­vé plát­no spat­ři­lo. Napětí, humor, akce, vše tu je!

Poklad na stříbrném jezeře (1962)

Nikoho už dnes nepře­kva­pí, že fil­my s Old Shatterhandem a Vinnetou byly toče­ny v býva­lé Jugoslávii. Poklad na stří­br­ném jeze­ře je žánro­vou kla­si­kou, kte­rou musel někdy vidět kaž­dý fil­mo­vý mani­ak. Následovalo ji hned šest­náct dal­ších fil­mů.

Tenkrát na západě (1968)

Kromě fil­mu Sedm sta­teč­ných zná také wes­tern Tenkrát na zápa­dě napros­to kaž­dý, bez ohle­du na to, zda se o wes­ter­no­vou téma­ti­ku zají­má nebo niko­liv. Jsou to zkrát­ka fil­my, kte­ré se vám vyba­ví, kdy­ko­liv o wes­ter­nu sly­ší­te a je napros­to zásad­ní je vidět.

Butch Cassidy a Sundance Kid (1969)

Jeden z nej­lep­ších fil­mů všech dob, na kte­ré se může­te dívat stá­le doko­la. Vzešel z doko­na­lé spo­lu­prá­ce Newmana s Redfordem a stal se oprav­do­vým hitem. Pro mno­hé milov­ní­ky žán­ru je ten­to film doslo­va kle­not.

Zajímavých wes­ter­nů je samo­zřej­mě ješ­tě celá řada, namát­kou jme­nuj­me Podraz, Divoká ban­da, Tanec s vlky, Nesmiřitelní, Přepadení, Pátrači, El Dorado a dal­ší. Na kte­rý se podí­vá­te vy?

Tento člá­nek vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s maga­zí­nem PRO-MUZE.CZ. Super chlap­ská zába­va!

  • Vína vinigrandi.cz11. června 2021 Vína vinigrandi.cz Svět miluje skvělá vína od Vini grandi – překlad těchto dvou italských slov, jež použila společnost Vinigrandi jako svůj název, tak nejspíš nikoho nepřekvapí. Znamenají totiž skvělá vína. […] Posted in Články
  • Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku11. června 2021 Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku Patříte mezi ty nešťastníky, co mívají potíže se spaním? Nemůžete dlouho usnout a během noci se budíte a převalujete? A navíc se ráno se při vstávání se cítíte celí rozlámaní? Pak je […] Posted in Články
  • Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...29. dubna 2021 Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ... Mnoho příznivců kryptoměn argumentuje tím, že kryptoměny jsou lepší, levnější a rychlejší než současné finanční systémy. Často se vyzdvihuje také decentralizace, anonymita nebo skutečnost, […] Posted in Peníze
  • BANKA VÁS ODMÍTLA?24. dubna 2021 BANKA VÁS ODMÍTLA? V současné době je mnoho možností, jak se dostat z finančních problémů snadno a rychle. U nebankovních poskytovatelů získáte úvěr za velice výhodných podmínek. Nebankovní úvěry – rychlá […] Posted in Peníze
  • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání27. října 2020 Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání V dnešní době se pouští do nějaké formy podnikání stále větší množství lidí. Spousta z nich bohužel velmi brzy neúspěšně skončí. Přitom možná stačilo málo a mohli se i oni zařadit mezi ty, […] Posted in Zajímavosti
  • 340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!15. září 2020 340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi! Podnikatelé i domácnosti získali možnost pod vlivem koronavirové krize odložit dosavadní splátky, ale tato benevolence již brzy skončí. Kam se obrátit pokud potřebujete naléhavě půjčku, […] Posted in Peníze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,11528 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51823 KB. | 19.06.2021 - 01:04:21