Top Spin 4

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-4, inter­net: 2-4
Žánr: spor­tov­ní
Datum vydá­ní : 18.3.2011
Jazyk: ang­lic­ky
Věk: od 3+

Na úvod napí­ši, že tuto hru hod­no­tím vel­mi klad­ně až supro­vě.  Graficky je hra vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ná, pohy­by a detai­ly hrá­čů jsou oprav­du rea­lis­tic­ké, včet­ně oble­če­ní. Zaujme také mož­nost módu své kari­é­ry a hra nabí­zí mno­ho zna­ček oble­če­ní, bot, raket atd., oprav­du si vyhra­je­te s nasta­ve­ním své­ho hrá­če včet­ně váhy, výš­ky a posta­vy atd.. Hra nabí­zí množ­ství kur­tů včet­ně povrchu, měs­ta atd. Jediné, co se dá této hře vytknout je, že hra neob­sa­hu­je zná­mé teni­so­vé hvězdy, ale to mě osob­ně vůbec neva­dí, urči­tě je tam z čeho vybí­rat na tu pařbič­ku s přá­te­li, jinak hra­je­te se svým vytvo­ře­ným hrá­čem. Velice zají­ma­vé je také hra­ní na live s ostat­ní­mi hrá­či, zís­ká­vá­te tím zku­še­nos­ti, kte­ré může­te pou­žit v dal­ších zápa­sech.

Hra nabí­zí hra­ní až pro 4 hrá­če, osob­ně odzkou­še­no a musím říct, že zába­va trva­la sko­ro 4 hodi­ny a stá­le se nám nechtě­lo pře­stat.  Vše bylo pěk­ně ply­nu­lé a hrá­či opět měli rea­lis­tic­ké pohy­by. Popis jed­no­ho z detai­lu, kdy se hráč vzte­ká a odho­dí pál­ku, pěk­né.

Ovládání hry je pro začá­teč­ní­ka zpr­vu těž­ké, ale už po 30 minu­tách hra­ní víte jak na to, pro zku­še­něj­ší hrá­če je to samo­zřej­mě brn­kač­ka, jeli­kož vlast­ním prv­ně ten­to titul, tak mi ovlá­dá­ní při­jde leh­ké.

Závěrem vel­mi kva­lit­ně gra­fic­ky a rea­lis­ti­ky zpra­co­va­ná hra, kte­rá sto­jí za to si jí kou­pit z dob­ré­ho zdro­je se sle­vou a za tu zába­vu s ostat­ní­mi nejen na live, či si zapa­řit s kama­rá­dy nebo v reži­mu kari­é­ry hrát sami.

Video:

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Wall-E6. února 2015 Wall-E Vlastní hodnocení: 60% Žánr: Akční adventura Výrobce: THQ Jazyk: angličtina Multiplayer: Ano Na úvod napíši, že hra nesplnila mé očekávání, ze začátku zkritizuji, že i když hrajete […]
  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […]
  • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)12. června 2015 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Únava: 7/10 Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 11.11.2011 Výrobce: THQ Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole 1-2 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 3+ Tato nově vydaná […]
  • Virtua tennis 425. března 2015 Virtua tennis 4 Únava: 9/10 Vlastní hodnocení: 50% Výrobce: SEGA Žánr: sportovní Počet hráčů: konzole: 1-4, kinect 1-2, multiplayer 2-4 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 26.4.2011 Doporučený […]
  • Forza Motorsport 613. října 2015 Forza Motorsport 6 Hodnocení: 100% Žánr: závodní Multiplayer: Multiplayer, split-screen Jazyk: anglicky Datum vydání: 18. 9. 2015 Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla velmi ořezaná, […]
  • 23. července 2015 SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic SpongeBob SquarePants: Planktons Robotic Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 12. 08. 2013 Výrobce: Activision Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole 1, co-op Lokalizace: […]
  • 13. července 2015 Sonic & All-Stars Racing Transformed Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 01.11.2012 Výrobce: Sega Žánr: závodní Počet hráčů: konzole 1-4, multiplayer 2-8 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Pokud byste si […]
  • Sonic & SEGA All-Stars Racing27. února 2015 Sonic & SEGA All-Stars Racing Vlastní hodnocení: 90% Výrobce: SEGA Žánr: závodní Počet hráčů: konzole: 1-4, online multiplayer 2-8 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 28.2.2010 Doporučený věk: od 7let V […]
  • NHL 16 - recenze - 95 %17. září 2015 NHL 16 - recenze - 95 % Tak už několik dní hraji. Pro normální uživatele je dnešní premiéra NHL 16 oslavou. Pro ty s předplacenkou (EA Access) už několik dní (pro maximální dobu hraní 10 hodin) je hra dostupná. […]
  • Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.16. října 2019 Pilgrims - Další nová vynikající česká hra. Za dávných časů, kdesi v království, žil jeden tulák, který prohrál karty. Král je s čertem, lupičem a dalšími osobami. Aby se mohl dostat z království ven musí najít ptáčka pro […]