Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > TOP husarské kousky roku 2018: knokaut Zemanovy fanynky či letní souboj Kalousek versus Babiš

TOP husarské kousky roku 2018: knokaut Zemanovy fanynky či letní souboj Kalousek versus Babiš

Babiš
Babiš

Rok 2018 byl doslo­va pro­špi­ko­ván něko­li­ka dal­ší­mi neza­po­me­nu­tel­ný­mi husar­ský­mi kous­ky našich před­ních poli­ti­ků a občas i jiných akté­rů. Vždy, když jsem si mys­lel, že toto už je abso­lut­ní vrchol tuzem­ských eska­pád, vytá­hl někdo z ruká­vu ješ­tě vět­ší eso.

Kdo jiný by měl odstar­to­vat náš sil­vestrov­ský pře­hled kuri­o­zit než dnes už pre­zi­dent­ská Legenda s vel­kým L, jenž se může smě­le zařa­dit po bok Felixe Holzmanna, dua Kaiser a Lábus, Luďka Soboty či dal­ší před­ní čes­ké bavi­če. Měsíc leden nám při­ne­sl jeden vel­ký prank, kte­rý Milošovi na oka­mžik doslo­va vyra­zil dech, a násled­nou paci­fi­ka­ci útoč­ni­ce jak vystři­že­nou z ragby­o­vé­ho mače.

Zatímco ve voleb­ní míst­nos­ti se v led­nu tré­no­va­ly ragby­o­vé hity, voleb­ní štáb Miloše Zemana se zase o dva týd­ny poz­dě­ji na pár minut pro­mě­nil v boxer­ský ring…

Že k pořád­ně ost­ré­mu stře­tu posta­čí slo­va nám v čer­ven­ci ve sty­lu stand-up come­dy názor­ně před­ved­li dva sta­ří bar­di a nesmi­ři­tel­ní riva­lo­vé Poslanecké sně­mov­ny. O pořád­nou šou se náro­du posta­ral pře­de­vším Andrej Babiš, jenž Miroslava Kalouska počas­to­val vskut­ku pikant­ním výra­zi­vem jako „vožra­la“ a „zlo­děj zlo­děj­ský“.

Nu a v měsí­ci říj­nu si média opět pod­ma­nil náš sta­rý dob­rý Míla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78226 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56523 KB. | 29.06.2022 - 12:34:10