Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > TOP 7 ponorkových filmů

TOP 7 ponorkových filmů

Ponorka

Ponorka U283 mě inspi­ro­va­la k tomu, že jsem sesta­vil žeb­ří­ček 7 nej­lep­ších ponor­ko­vých fil­mů!


7) Ponorka U-571

O tom, jak roz­luš­tit němec­ký kód Enigma už Filmfanatic jeden str­hu­jí­cí film recen­zo­val. Ponorka U-571 divá­kům pro­zra­dí dal­ší stří­pek z mozai­ky, kte­rá ved­la k pro­lo­me­ní téhle neroz­luš­ti­tel­né šif­ry. Není to his­to­ric­ký váleč­ný vel­ko­film, ale spí­še pove­de­ný akč­ní sní­mek, jehož sil­nou strán­kou je sym­pa­tic­ký herec­ký ansám­bl.


6) Útok z hlu­bin

Nejmladší sní­mek z mého žeb­říč­ku. Logicky tedy vizu­ál­ně neja­trak­tiv­něj­ší. I když, kdo nehol­du­je digi­tál­ním tri­kům, toho by pře­hna­ná vyuměl­ko­va­nost moh­la spí­še odra­zo­vat. Filmfanaticovi však u toho­to sním­ku sed­la a rád se s Gerardem Butlerem vydal pod hla­di­nu.


5) Pluj tiše, pluj hlu­bo­ko

Tohle je pro změ­nu nej­star­ší film v žeb­říč­ku. Ale prá­vě pro­to mě jeho nad­ča­so­vost abso­lut­ně šoko­va­la. Tady nemu­sí­te mít strach z naiv­ních postav a pokrou­ce­ných moti­vů. Všem zúčast­ně­ným bude­te jejich moti­va­ci věřit a atmo­sfé­ra vás nej­spíš pohl­tí tak, že pro­pad­ne­te tou­ze po odpla­tě, stej­ně jako kapi­tán Richardson…


4) Befordský inci­dent

Tohle je svým způ­so­bem námoř­ní vari­an­ta na výteč­né dra­ma Fail-Safe. Také tady může­te být svěd­ky, jak posed­lost jed­no­ho člo­vě­ka může při­vést na pokraj kata­stro­fy doslo­va celé lid­stvo. Pokud pat­ří­te k milov­ní­kům uvě­ři­tel­ných dra­mat z dob vrchol­né stu­de­né vál­ky, tak nahá­ně­nou ame­ric­ké­ho tor­pé­do­bor­ce a sovět­ské ponor­ky u pobře­ží Grónska bys­te nemě­li minout.


3) Ponorka

Stěžejní dílo ponor­ko­vé­ho sub­žán­ru. Není lep­ší­ho fil­mu, kte­rý by vám uká­zal, s jaký­mi poci­ty se muse­li potý­kat němeč­tí námoř­ní­ci, když byli při­dě­le­ni ke služ­bě u Kriegsmarine a jejích U-boatů. Na něko­ho mož­ná až pří­liš­ná sto­páž, ale věz­te, že prá­vě ta je důle­ži­tou sou­čás­tí pří­bě­hu i for­my vyprá­vě­ní.


2) Hon na ponor­ku

Kultovní kla­si­ka pod­le romá­nu slav­né­ho Toma Clancyho. Kapitán Sean Connery se sna­ží zběh­nout s nej­mo­der­něj­ší sovět­skou ponor­kou a v patách má celou Baltskou flo­ti­lu i Americké námoř­nic­tvo. Nejlepší ponor­ko­vý film s téma­ti­kou stu­de­né vál­ky, kde dojde i na zavraž­dě­ní Putina (!). Za zmín­ku sto­jí rov­něž skvě­lý soun­d­track od Basila Poledourise.


1) Krvavý pří­liv

Je to těs­né, ale mojí prv­ní vol­bou v ponor­ko­vém sub­žán­ru nako­nec bude Krvavý pří­liv. O chlup lep­ší soun­d­track mis­tra obo­ru Hanse Zimmera, ale pře­de­vším neu­vě­ři­tel­ně sil­ná ústřed­ní dvo­ji­ce cha­rak­te­rů Denzel Washington vs. Gene Hackman. Americká ponor­ka ztra­tí kon­takt s okol­ním svě­tem a vede se boj o čas, zda odpá­lit jader­né zbra­ně na Rusko. Ve hře tudíž není nic men­ší­ho, než totál­ní ato­mo­vý holo­kaust.

Tak co na můj žeb­ří­ček říká­te? Souhlasíte, nebo vám ve výčtu něja­ký sní­mek chy­bí. Podělte se o svůj názor v komen­tá­ři. A pokud ješ­tě nejste čle­ny posád­ky U283, tak vzhů­ru na palu­bu!


Photo © Bavaria Film International

 • Martina Holcová: Lesní mysl24. září 2021 Martina Holcová: Lesní mysl Jak často si uvědomujete stromy, které s námi sdílí domov a blízkost domova? Kde vypustili první kořínek a už tam dlouhé roky a desetiletí zůstaly. Co všechno viděly, zažily – jaká je […] Posted in Recenze knih
 • Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní24. září 2021 Vlastimil Hela: Návrat žítkovských bohyní Stejně kvalitní čas jako autor knize věnoval, bude cítit i čtenář. Tak hluboké vzrušující čtenářské ponoření jsem již dlouho nezažila. A miluju ho. Takže děkuju! Návrat žítkovských bohyní […] Posted in Recenze knih
 • Podivné dědictví24. září 2021 Podivné dědictví E poi lo chiamarono il magnifico (Podivné dědictví)je film režiséra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvolen proto, aby se využilo úspěchu seriálu Říkali mu Trinity... a ...říkali mu […] Posted in Speciály
 • Rambo III24. září 2021 Rambo III Rambo III je americký akční film z roku 1988, který režíroval Peter MacDonald a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána vietnamské války […] Posted in Speciály
 • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
 • Do selhání (krátký film) – Recenze – 40 %20. září 2021 Do selhání (krátký film) – Recenze – 40 % Tato recenze výjimečně není na celovečerní film v kinech, ale na nezávislý krátký snímek s názvem Do selhání od začínajícího režiséra a scenáristy Martina Tyburce, jenž mě oslovil […] Posted in Filmové recenze
 • Koně se také střílejí20. září 2021 Koně se také střílejí Koně se také střílejí je americké psychologické drama z roku 1969, které natočil režisér Sydney Pollack podle scénáře Roberta E. Thompsona a Jamese Poea, natočeného podle stejnojmenného […] Posted in Speciály
 • Rambo II19. září 2021 Rambo II Rambo: First Blood Part II je americký akční film z roku 1985, který režíroval George P. Cosmatos a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána […] Posted in Speciály
 • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
 • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Autor je fakt „kapa­ci­ta“.
  Chybí tam Nepřítel pod Hladinou, ale je tam ten ksindl s Gerardem Butlerem?
  Dát „Rudý Příliv“ nad „Ponorku“ může jen někdo, komu je dušev­ně 13 a to mám Rudý Příliv moc rád.
  Dát „Hon na Ponorku“ nad „Ponorku“ může jen někdo, komu je dušev­ně 5,5.
  U-571 beru, ale měla být posled­ní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,90782 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53443 KB. | 25.09.2021 - 02:46:29