TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve

img a291398 w1993 t1504029064Vyjít s peně­zi občas není jed­no­du­ché ani pro jed­no­ho člo­vě­ka, natož když jste na to dva. Každý má jiné před­sta­vy o výda­jích, o šet­ře­ní, na kte­rý účet by měly pení­ze cho­dit, kolik by se mělo dávat stra­nou, pak tu máme zále­ži­tos­ti jako hypo­té­ky a podob­ně. Není neob­vyk­lé, že se před­sta­vy part­ne­rů začnou roz­chá­zet, důle­ži­té je ovšem tyto poci­ty včas pod­chy­titzačít řešit. Jak tedy pře­de­jít věč­ným hád­kám kvů­li roz­počtu?
novomanželé na lavičce
1)      Rozdělte si úko­ly
Předem bys­te si měli říct, jest­li si chce­te plat­by dělit rov­ným dílem, což je opti­mál­ní vari­an­ta, pokud oba pra­cu­je­te a vaše pla­ty se pohy­bu­jí zhru­ba ve stej­né rovi­ně. Pokud ovšem jeden vydě­lá­vá něko­li­ka­ná­sob­ně víc, pří­pad­ně ješ­tě stu­du­je, pro­mluv­te si o tom, jest­li je situ­a­ce 50:50 pro oba únos­ná. Jeden z vás může napří­klad pla­tit nájem, kte­rý činí o něco více, než kolik je potře­ba k cho­du domác­nos­ti – dru­hý může pla­tit náku­py, ben­zín a podob­ně. Je jen na vás, kte­rý poměr zvo­lí­te, ale ujis­tě­te se, že se dru­hý necí­tí ani vyu­ží­va­ný, ani ukřiv­děn.
peníze a kalkulačka
2)      Zřiďte si kasič­ku
Nezáleží na tom, jest­li bude­te mít sku­teč­ně por­ce­lá­no­vé pra­sát­ko v před­sí­ni, ane­bo si zalo­ží­te spo­leč­ný účet – důle­ži­té je, že oba bude­te odklá­dat urči­tou část­ku na dobu, kdy bude­te mít neče­ka­né nut­né výda­je. Vyhnete se tak situ­a­ci, že novou prač­ku, až se sta­rá porou­chá, bude muset pla­tit jeden z part­ne­rů sám, pro­to­že dru­hý nebu­de zrov­na moci při­spět.
přípitek ve dvou
3)      Komunikujte
Jako při kaž­dé koli­zi, kte­rá ve vzta­hu nasta­ne, je důle­ži­té, se s dru­hým ote­vře­ně bavit – pokud bude­te mít na pro­blém kaž­dý jiný náhled a vzá­jem­ně se o tom nepo­dě­lí­te, jen vel­mi těž­ko s vámi může part­ner najít schůd­né řeše­ní. Proto se o finan­cích začně­te bavit co nejdří­ve, pokud mož­no hned, jak se roz­hod­ne­te pro spo­leč­né byd­le­ní. Vyhnete se tak spous­tě faux pass, až se uká­že, že máte oba zce­la jiná oče­ká­vá­ní. A bude­te je moci pro­dis­ku­to­vat včas, ne až se bude­te zuři­vě hádat, kdo zase nechal neza­pla­ce­né slo­žen­ky.


Foto: Pixabay

  • Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?22. ledna 2021 Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu? Ať už koupě nebo rekonstrukce bytu či domu vždy to spolkne velkou část rodinného rozpočtu. Někdy není zbytí a je potřeba financovat i z jiných zdrojů. Ale co je pro Vás nejlepší? […] Posted in Pro domov
  • TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik12. ledna 2021 TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik 1)      Kolik na to máte? Ze všeho nejdřív si stanovte cenu, kterou vás propagace maximálně můžete stát. Nebyli byste ani první ani poslední, kdo celý kapitál firmy vrazil do reklamy a […] Posted in Pro domov
  • Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím11. ledna 2021 Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím Bankovní účet nebo jiný bankovní produkt je dnes samozřejmostí. Provádíme platby internetovým bankovnictvím, využíváme hypotéky, spořící účty a spoustu jiných bankovních produktů. Co […] Posted in Pro domov
  • Strašák nemovitostí – skryté vady22. prosince 2020 Strašák nemovitostí – skryté vady Není nic horšího, než skrytá vada. Z nemovitosti jste nadšeni, ale divné je, že se zájemci buď příliš nehrnou, nebo hrnou, ale nikdo ji ještě nekoupil. Mělo by vám být jasné, že možná […] Posted in Pro domov
  • Nenechte se tlačit18. prosince 2020 Nenechte se tlačit Jezdíte, vybíráte a stále ne narazit na tu pravou nemovitost, která by se vám oběma líbila. Hlavně se nenechte do ničeho tlačit. Mělo by vás nechat relativně v klidu, že vám realitní […] Posted in Pro domov
  • Velká hospodářská krize15. prosince 2020 Velká hospodářská krize Jak se vlastně stane, že se může celý finanční systém prosperujícího státu zhroutí? Amerika 20. let byla to, co znáte z Velkého Gatsbyho. Svět swingu, rozvíjející se kultura i věda, doba […] Posted in Pro domov
  • Tisíce na domov nestačí11. prosince 2020 Tisíce na domov nestačí Je jasné, že pokud chcete získat vlastní bydlení a nemáte dostatek peněz, příbuzní a kamarádi vám zřejmě nepomohou. Vlastní bydlení není o tisících, ale o miliónech a to je přece jen […] Posted in Pro domov
  • Rodinný rozpočet boháčů25. listopadu 2020 Rodinný rozpočet boháčů Občas se v životě stane, že se dostanete do nepříjemné situace, kdy jsou vaše příjmy nižší, než byste si přáli. Z úst různých finančních expertů slýcháváme, jak důležité je mít úspory […] Posted in Pro domov
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45961 s | počet dotazů: 211 | paměť: 46876 KB. | 23.01.2021 - 12:23:46