Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let

Top 2020

 • Populární oble­če­ní, u kte­ré­ho jste si mys­le­li, že se už nevrá­tí - 86 748 zobr.
 • Otravy jedo­va­tý­mi hři­by - Úvod pro napros­té lai­ky - 51 503 zobr.
 • Četa - drá­sa­vě rea­lis­tic­ký váleč­ný film - 25 333 zobr.
 • Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray - Poslední vetřel­čí díl kon­čí v Paříži 🙂 - 21 298 zobr.
 • 30 minut po půl­no­ci - Největší hon na člo­vě­ka v his­to­rii - 20 147 zobr.
 • Pán prs­te­nů: Dvě věže - Není to hor­ší... Není to lep­ší... Je to zkrát­ka jiné... - 18 703 zobr.
 • Drákula: Neznámá legen­da - Studio Universal se pus­ti­lo do vlast­ní vel­ko­le­pé série fil­mem, kte­rý roz­hod­ně nepat­ří ani k prů­mě­ru. - 17 776 zobr.
 • Věc - John Carpenter zro­dil legen­du, s kte­rou mu not­ně pomohl Kurt Russell. Výtečný film, kte­rý nadchne atmo­sfé­rou a para­no­i­ou, kte­rá se šíří rych­los­tí bles­ku. - 17 485 zobr.
 • Bourneův mýtus - Tentokrát pro­ti Karlu Rodenovi a Karlu Urbanovi. - 17 179 zobr.
 • Predátor - Arnold Schwarzenegger vrs. lovec z vesmí­ru - 15 719 zobr.
 • Půst jeden den v týd­nu - 14 965 zobr.
 • Odstřelovač - Všeobecné vlas­te­nec­tví, hvězdo­pru­ha­tost, frá­ze typu „Vlast tě potře­bu­je, syn­ku!“ - 13 348 zobr.
 • Pád Třetí říše - před 75 lety skon­či­la Druhá svě­to­vá vál­ka - 13 346 zobr.
 • Nejlepší pří­rod­ní pomoc­ní­ci při cuk­rov­ce - 13 268 zobr.
 • Recenze: Šarlatán - 10 250 zobr.
 • Uprchlík - Byl spo­ko­je­ný jako málo­kdo. - 10 139 zobr.
 • Hříšné noci - Film o vrchol­ném obdo­bí por­no­gra­fic­kých fil­mů. - 9 651 zobr.
 • Star Trek: Do nezná­ma - mož­ná posled­ní film s novou posád­kou - 9 580 zobr.
 • Rekonstrukce bez sta­veb­ní­ho povo­le­ní - 9 457 zobr.
 • Tropická bou­ře - Ben Stiller pra­co­val na scé­ná­ři přes pět let - 8 771 zobr.
 • Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com