Top 2019

 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) - 88 398 zobr.
 • Máte rádi bram­bo­ry? Pozor na jejich úpra­vu, radí věd­ci - 62 565 zobr.
 • Důchod až 370 tisíc měsíč­ně. Bruselští úřed­ni­cí ho berou i po návra­tu domů! - 29 154 zobr.
 • Všechno je v poho­dě - Celý život máte pocit, že toho straš­ně moc potře­bu­je­te. A pak odje­de­te jenom s mobi­lem, peně­žen­kou a fot­kou svo­jí mámy. - 24 182 zobr.
 • Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 17 985 zobr.
 • Bába z ledu - Bába z ledu má křeh­ké srd­ce - 17 249 zobr.
 • Co dělat, když se vaše­mu autu začne pře­hří­vat motor? Vypnutí nebý­vá správ­né - 12 688 zobr.
 • Maigret kla­de past - Rowan Atkinson není jenom Mr. Bean - 9 741 zobr.
 • Rozbor poti­tul­ko­vých scén Captain Marvel - 8 621 zobr.
 • American Truck Simulator: Parkování a dlou­hé jízdy! - 8 598 zobr.
 • Rychle a zbě­si­le 2 - Paul Walker dva roky po prv­ním dílu R.Z. - 7 014 zobr.
 • Já, robot - 1. Robot nesmí ublí­žit člo­vě­ku nebo svou nečin­nos­tí dopus­tit, aby člo­vě­ku bylo ublí­že­no. - 6 982 zobr.
 • Jak správ­ně zava­řo­vat? Není to jen o ovo­ci, pusť­te se do masa nebo polé­vek - 6 827 zobr.
 • Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den. - 6 765 zobr.
 • Sicario: Nájemný vrah - depre­se se sto­pro­cent­ní záru­kou - 6 592 zobr.
 • Inkluze v mateř­ské ško­le – děti s PAS, ADHD a han­di­ca­pem - 6 028 zobr.
 • Harry Potter a Relikvie smr­ti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít - 5 833 zobr.
 • Expendables: Postradatelní 2 - reži­sér Lara Croft - Tomb Raider reží­ru­je Sylvestera Stalloneho - 5 228 zobr.
 • Vrána - Dlouho jsem tenhle sní­mek chtěl vidět a dlou­ho jsem se mu neú­mysl­ně vyhý­bal. - 4 972 zobr.
 • Recenze: X-Men: Budoucí minu­lost - posled­ní kva­lit­ní X-men film - 4 377 zobr.
 • Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *