Top 2019

 • Jak poznat alko­ho­li­ka - Příznaky - 256 120 zobr.
 • Habermannův mlýn – pro­mar­ně­ná šan­ce - 139 309 zobr.
 • Účastníci zájez­du - „Našli ho na plá­ži, ležel tam jak vyvr­že­nej vor­vaň. Už se do něj pouš­tě­li racci.“ - 135 637 zobr.
 • Jak poznat bedlu? (jedlou/jedovatou) - 110 768 zobr.
 • Poslední aris­to­krat­ka – Recenze – 40% - 98 624 zobr.
 • Máte rádi bram­bo­ry? Pozor na jejich úpra­vu, radí věd­ci - 62 657 zobr.
 • Angelika, mar­ký­za andě­lů - Angélique Marquise des Anges (1964) - 38 625 zobr.
 • Kaskadéři a jezd­ci ve fil­mo­vých may­ov­kách - 36 107 zobr.
 • Skandinávská inspi­ra­ce pro čes­kou domác­nost - 35 366 zobr.
 • Vetřelec: Vzkříšení - Ellen Riplyová je už 200 let po smr­ti! - 33 737 zobr.
 • Bitevní loď - Peter Berg (Dr. Billy Kronk z Chicago Hope) reží­ru­je - 28 996 zobr.
 • 7 dní hříchů - dal­ší scé­nář od auto­ra Habermannova mlý­na - 26 811 zobr.
 • The Deuce o zro­du por­no­prů­mys­lu až neče­ka­ně poe­tic­ky na způ­sob Ztracených zakon­čil svou pouť - 24 410 zobr.
 • Všechno je v poho­dě - Celý život máte pocit, že toho straš­ně moc potře­bu­je­te. A pak odje­de­te jenom s mobi­lem, peně­žen­kou a fot­kou svo­jí mámy. - 24 253 zobr.
 • Teorie tyg­ra nabí­zí moud­ra pro osla­be­né kocour­ky - 20 868 zobr.
 • Jak poznat rako­vi­nu prsu - Projevy, pří­zna­ky, kon­t­ro­la - 20 428 zobr.
 • Letní osvě­že­ní v podo­bě máto­vé mar­me­lá­dy - 18 956 zobr.
 • Signál – dal­ší čes­ký film, o kte­rém divák neví, co si o něm má mys­let - 18 787 zobr.
 • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) - 18 330 zobr.
 • Harry Potter a Princ dvo­jí krve - Lord Voldemort zni­čí Bradavice - 18 065 zobr.

 • Části seriálu: Harry Potter

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *