Top 2018

 • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špat­ný­mi násled­ky - 346 686 zobr.
 • František Němec - jeden z mála, kte­rý se ješ­tě potkal s Tomášem Holým - 150 126 zobr.
 • Petrolejový princ - Vystřižená závě­reč­ná scé­na - 127 577 zobr.
 • Vinnetou - Pod vrcho­lem masí­vu Tulove Grede - 93 950 zobr.
 • Lucie Vondráčková v hlav­ní roli ame­ric­ké­ho fil­mu - The Perfect Kiss - 59 797 zobr.
 • Old Shatterhand - Průběh natá­če­ní - 36 366 zobr.
 • Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 778 zobr.
 • Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 325 zobr.
 • Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 804 zobr.
 • Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta aneb 15 lek­cí pát­rá­ní rea­lis­tic­ké­ho - 22 473 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Trojice med­vě­dů - 21 914 zobr.
 • Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědic­tví - 20 516 zobr.
 • Český dabing fil­mo­vých may­o­vek - Dabing z šede­sá­tých až osm­de­sá­tých let - 17 318 zobr.
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít - 16 688 zobr.
 • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) - 16 201 zobr.
 • Slovenský dabing fil­mo­vých may­o­vek - 16 170 zobr.
 • Vinnetou a míšen­ka Apanači - Náčelník, kte­rý nechtěl být Indiánem - 16 036 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Winnetou 2. Teil (1964) - 15 803 zobr.
 • Indiana Jones a Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky (ten s nej­ví­ce CGI) - 15 162 zobr.
 • Po záni­ku Země - rodi­na Smithova v režii M. N. Shyamalana - 14 018 zobr.
 • Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *