Top 2018

 • Vinnetou - Poslední výstřel - Žert se špat­ný­mi násled­ky - 346 491 zobr.
 • František Němec - jeden z mála, kte­rý se ješ­tě potkal s Tomášem Holým - 150 041 zobr.
 • Petrolejový princ - Vystřižená závě­reč­ná scé­na - 127 519 zobr.
 • Vinnetou - Pod vrcho­lem masí­vu Tulove Grede - 93 832 zobr.
 • Old Shatterhand - Průběh natá­če­ní - 36 305 zobr.
 • Já, Olga Hepnarová - Poslední popra­ve­ná žena v ČSSR - 27 689 zobr.
 • Zatímco spa­la, její život se změ­nil od zákla­dů - 25 249 zobr.
 • Dítě čís­lo 44 - Stalinský sys­tém měl k chá­pá­ní lid­ské svo­bo­dy a lid­ské důstoj­nos­ti vlast­ní pří­stup - 23 737 zobr.
 • Malý pita­val z vel­ké­ho měs­ta aneb 15 lek­cí pát­rá­ní rea­lis­tic­ké­ho - 22 401 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Trojice med­vě­dů - 21 864 zobr.
 • Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědic­tví - 20 481 zobr.
 • Český dabing fil­mo­vých may­o­vek - Dabing z šede­sá­tých až osm­de­sá­tých let - 17 252 zobr.
 • Vinnetou - Poslední výstřel - Vinnetou nesmí zemřít - 16 595 zobr.
 • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) - 16 164 zobr.
 • Slovenský dabing fil­mo­vých may­o­vek - 16 126 zobr.
 • Vinnetou a míšen­ka Apanači - Náčelník, kte­rý nechtěl být Indiánem - 15 973 zobr.
 • Vinnetou - Rudý gentle­man - Winnetou 2. Teil (1964) - 15 744 zobr.
 • Indiana Jones a Království křiš­ťá­lo­vé leb­ky (ten s nej­ví­ce CGI) - 15 144 zobr.
 • Po záni­ku Země - rodi­na Smithova v režii M. N. Shyamalana - 13 908 zobr.
 • S lás­kou Luisa- pomsta snou­ben­ci může být slad­ší než sva­teb­ní dort - 12 349 zobr.
 • Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *