Kritiky.cz > Profily osob > TOMÁŠ BALDÝNSKÝ (KREATIVNÍ PRODUCENT, DRAMATURG)

TOMÁŠ BALDÝNSKÝ (KREATIVNÍ PRODUCENT, DRAMATURG)

Bald

Filmový kri­tik, dra­ma­turg, pub­li­cis­ta, sce­náris­ta, tele­viz­ní pro­du­cent. Už během stu­dii na fakul­tě soci­ál­ních věd Univerzity Karlovy pra­vi­del­ně pub­li­ko­val fil­mo­vé recen­ze v celo­stát­ních peri­o­di­kách (Reflex, Lidové novi­ny) a poz­dě­ji ve své novi­nář­ské kari­é­ře pokra­čo­val jako fil­mo­vý redak­tor týde­ní­ku Reflex a poz­dě­ji zakla­da­tel a šéf­re­dak­tor odbor­né­ho fil­mo­vé­ho maga­zí­nu Premiere. Je auto­rem tisí­ců recen­zí a kri­tic­kých člán­ků. V letech 2005 – 2007 byl čle­nem Rady Státního fon­du ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie a v roce 2007 půso­bil jako před­se­da Rady.  Po vypr­še­ní man­dá­tu se začal věno­vat prá­ci tele­viz­ní­ho sce­náris­ty a pro­du­cen­ta, byl tvůr­cem a hlav­ním auto­rem úspěš­né­ho seri­á­lu Comeback. V roce 2012 zalo­žil Filmové cen­t­rum České tele­vi­ze a stal se jeho kre­a­tiv­ním pro­du­cen­tem.

  • Tomáš Baldýnský (rozhovor)30. května 2018 Tomáš Baldýnský (rozhovor) V čem je podle vás hlavní síla textu spisovatelky Petry Soukupové Na krátko v rámci žánru "rodinných vztahů"? Hlavně v psychologické přesnosti jejích postav, není na nich nic […]
  • Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy28. dubna 2017 Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy Letošní 30. ročník plzeňského festivalu Finále Plzeň má své filmové vítěze. Zlatého ledňáčka za nejlepší hraný film vyhrálo psychologické drama Já, Olga Hepnarová, režiséra Petra Kazdy […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Zdeněk Svěrák21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák Dramatik, scenárista, autor písňových textů, ale i divadelní, filmový a televizní herec. Rodilý Pražan a vystudovaný pedagog českého jazyka a literatury. Už na vysoké škole přispíval do […]
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]

Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com