Kritiky.cz > Recenze knih > Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

Tomáš a jeho přátelé - Krabice plná zábavy

Tomas2

Zatímco u nás vstu­pu­je do dět­ské­ho svě­ta hrdi­na na kole­jích – Mašinka Tomáš – zhru­ba deset let, v Americe jde o kla­si­ku. Mašinku oži­vil ve svých kni­hách O mašin­ce Tomášovi reve­rend W. V. Awdry (1911-1997). Americké děti zača­ly pří­běhy s mašin­kou maso­vě milo­vat poté, co se původ­ně kniž­ní hrdi­na dostal do tele­viz­ních obra­zo­vek, a to hned jako hrdi­na seri­á­lu na pokra­čo­vá­ní. Prvních pade­sát dva dílů, vysí­la­ných popr­vé v roce 1984 namlu­vil hudeb­ník Ringo Starr. V Čechách mašin­ce pro­půj­čil hlas pro seri­á­lo­vou pohád­ku Tomáš a přá­te­lé Radovan Vaculík, poz­dě­ji Bohuslav Kalva.
Mašinka Tomáš se dosta­la do oma­lo­vá­nek, na trič­ka, kšil­tov­ky, hrneč­ky, vyrá­bí se jako hrač­ka. A Oblíbené jsou kníž­ky s pří­běhy Tomáše a jeho přá­tel, pří­pad­ně jejich sady. Jednou z nej­no­věj­ších je čer­ve­ný box obsa­hu­jí­cí seši­to­vé vydá­ní oma­lo­vá­nek a tři kníž­ky men­ší­ho for­má­tu s názvy Tomáš a James, Tomáš a huri­kán a Tomáš jede na sní­da­ni.
Nápad „zavřít“ Mašinku Tomáše do boxu je mar­ke­tingo­vě pro­myš­le­ný – box vypa­dá hez­ky a bude vhod­ným dár­kem, tře­ba za vysvěd­če­ní, jak pro chlap­ce, tak pro dív­ky. Na pře­ba­lu je upo­zor­ně­ní, že „pro­dukt“ není vhod­ný pro děti do tří let. Doporučení bych se asi drže­la, pro­to­že obráz­ky oma­lo­vá­nek jsou men­ší­ho roz­mě­ru a vybar­vit loko­mo­ti­vu, dal­ší stro­je a nádraž­ní zaměst­nan­ce je poměr­ně slo­ži­té. Některé obráz­ky jsou jed­no­duš­ší, ty by moh­lo čtyř­le­té dítě zvlád­nout vybar­vit, jiné, slo­ži­těj­ší jsou co do vývo­je moto­ri­ky vhod­né spí­še pro před­ško­lá­ky či mlad­ší ško­lá­ky.
Hezky barev­né jsou jed­not­li­vé kniž­ní pří­běhy. Knížka Tomáš a Hurikán má čer­ve­ný pře­bal (stej­ně jako oma­lo­ván­ky), Tomáš jede na sní­da­ni je ve žlu­tém kabát­ku a kníž­ka Tomáš a James má pře­bal mod­rý.
Zezadu na pře­ba­lu najde­te struč­né pře­vy­prá­vě­ní jed­not­li­vých pří­bě­hů. Bohužel na pře­ba­lu kníž­ky Tomáš a huri­kán se obje­vil stej­ný text, kte­rý najde­te i na pře­ba­lu kníž­ky Tomáš a James, kam sku­teč­ně pat­ří: „Na Sodor dopu­to­va­la nová mašin­ka James a nemá to vůbec leh­ké – nezbed­né vagon­ky ji neu­stá­le zlo­bí, dokon­ce ji nako­nec vytla­čí z kole­jí! Nešťastnému Jamesovi musí pomo­ci jeřáb, stroj­ve­dou­cí, hasi­či… a také Tomáš, kte­rý dokon­čí jeho prá­ci, a navíc vyči­ní vagon­kům. Za odmě­nu mu tlus­tý kon­t­ro­lor svě­ří vlast­ní trať!“ Knížka Tomáš a huri­kán vyprá­ví (jak jinak) o tom, jak se přes ost­rov Sodor pře­hnal huri­kán, kte­rý ohro­zil pro­voz na želez­ni­ci. James, Tomáš a jeho přá­te­lé naštěs­tí vyváz­li bez újmy – pří­běh opět dob­ře dopa­dl, což je pro všech­ny pří­běhy s per­so­ni­fi­ko­va­nou mašin­kou typic­ké. Knížka Tomáš jede na sní­da­ni vyprá­ví o tom, jak jed­no­ho dne Tomáše pochvá­lí stroj­vůd­ce a ten zpych­ne. „Vždyť pře­ce zvlád­ne všech­no sám a bez něj! Jenže nic nejde tak, jak si před­sta­vo­val, až nako­nec vje­de do dom­ku pana před­nos­ty… v době sní­da­ně! Z pobo­ře­né zdi ho nako­nec musí vytáh­nout Donald s Douglasem. Není divu, že mu tlus­tý kon­t­ro­lor vyhu­bu­je a pošle ho pra­co­vat do továr­ny!“ Na tom­to pří­bě­hu je patr­né, že vyprá­vě­ní o Tomášovi mají děti poba­vit, ale také pou­čit. Mašinka Tomáš má totiž nejen klad­né, ale také zápor­né vlast­nos­ti – umí být pyš­ná, domýš­li­vá a nezbed­ná a nepo­sluš­ná.


 • Žánr:pohád­ka, obráz­ko­vá kni­ha, inter­ak­tiv­ní kni­hy
 • Nakladatelstvi:Egmont
 • Datum vydá­ní:08.05.2017
 • Doporučeno od:6 let
 • EAN:9788025239209
 • Počet stran:32 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:103x143 - lami­no­va­ný potah + des­ky s moli­ta­nem
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz se sle­vou 379 .

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Království zvířat - Vybarvování podle čísel13. května 2019 Království zvířat - Vybarvování podle čísel Vybarvovačky podle čísel. Kdo by je z dětství neznal? Pokud už vaše dítě odrostlo omalovánkám, zkuste je. Potěší a pobaví třeba ty v knize Království zvířat. Nebo – pokud si chcete […] Posted in Recenze knih
 • Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě8. července 2018 Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě Nová kniha potěší všechny zájemce o zdravé stravování, ale i o celkově zdravý život v harmonii. Autorem je Margit Slimáková, známá dietoložka, propagátorka zdravé stravy, publicistka i […] Posted in Recenze knih
 • Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti27. srpna 2018 Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti Tropickým vedrům pomalu ale jistě odzvonilo a nastává čas podzimních plískanic a návratu dětí do školních lavic a hracích místností školek. I nejmenším účastníkům vzdělávacího procesu lze […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...