Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem

Tomas

S hned něko­li­ka kniž­ní­mi titu­ly s Mašinkou Tomášem při­chá­zí letos na trh Nakladatelství Egmont. Tím posled­ním z řady Tomáš a přá­te­lé je kníž­ka Celý den s Tomášem, kte­rá si kla­de za cíl nau­čit děti pou­ta­vým způ­so­bem hodi­ny.

Děj kníž­ky se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Sodor, v domo­vi­ně, kam hrdi­nu na kole­jích situ­o­val autor ame­ric­ké kniž­ní kla­si­ky reve­rend W. V. Awdry. Na čtr­nác­ti stra­nách z pev­né­ho kar­to­nu se děti sezná­mí s Tomášovým dnem, a to od osmé hodi­ny ran­ní do sed­mé hodi­ny večer­ní. Díky Tomášovým akti­vi­tám a setká­ním s jeho přá­te­li – tlus­tým kon­t­ro­lo­rem, Haroldem a Flynnem – den rych­le ute­če.

Kniha je zají­ma­vě řeše­ná, na posled­ní strán­ce jsou umís­tě­né hodi­ny s umě­lo­hmot­ný­mi ručič­ka­mi, kte­ré jsou vidět při otá­če­ní kni­hou díky tomu, že jed­not­li­vé strán­ky jsou ve tva­ru hodin pro­stři­že­né. Každá dvou­stra­na kni­hy vyprá­ví jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, co v danou hodi­nu Tomáš dělá. Dítě pak na hodi­nách za pomo­ci nápo­vě­dy posu­ne ručič­ky hodin tak, aby cifer­ník kore­spon­do­val s daným tex­tem. Například: „Kolik je hodin? Je osm! Je 8 hodin a Tomáš je při­pra­ven pus­tit se do prá­ce. Nejdříve musí zajet pro tlus­té­ho kon­t­ro­lo­ra.“ Nápověda u cifer­ní­ku radí: „Posuňte vel­kou ručič­ku na 12 a malou na 8.“ Pro děti bude urči­tě láka­vé, že při posu­no­vá­ní ručič­ky jako­by cva­ka­jí, stej­ně, jako je tomu u nádraž­ních hodin. V deset hodin Tomáš dora­zí pro ces­tu­jí­cí na kna­pford­ské nádra­ží, ve dva­náct hodin bafá mašin­ka k cir­ku­su, kde jedí děti pár­ky v roh­lí­ku a mlsa­jí cuk­ro­vou vatu.  Ve dvě hodi­ny míjí Tomáš far­mu a zdra­ví všech­ny, kte­ří na ní pra­cu­jí. Ve čty­ři hodi­ny odpo­led­ne míjí sodor­ské záchra­nář­ské cen­t­rum, kde čeka­jí vrtu­l­ník Flyn a hasič­ské auto Harold. V sedm hodin, po nároč­ném dni, Mašinka Tomáš usí­ná.

Text dopl­ňu­jí zda­ři­lé ilu­stra­ce, díky nimž se uče­ní hodin sta­ne pro děti zába­vou. Knížka není vhod­ná pro děti do tří let věku, kvů­li nebez­pe­čí spolknu­tí plas­to­vých hodi­no­vých ruči­ček.


 • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha, inter­ak­tiv­ní kni­hy, hra­cí kníž­ka
 • Nakladatelstvi:Egmont
 • Datum vydá­ní:05.06.2017
 • Doporučeno od:4 let
 • EAN:9788025238783
 • Počet stran:12 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:210x290 - lepo­re­lo kníž­ko­vé
 • Hodnocení: 100 %

Knihu může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 157 Kč.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
 • Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ26. ledna 2018 Diktáty trochu jinak pro 8. a 9. třídu ZŠ Všem, kteří tápou v českém pravopisu, hlavně žákům 8. a 9. tříd se do rukou dostává příručka, která si klade za cíl usnadnit jim náročnou cestu českým pravopisem. Nabízí dostatek diktátů a […]