Kritiky.cz > Recenze knih > Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem

Tomáš a jeho přátelé - Celý den s Tomášem

Tomas

S hned něko­li­ka kniž­ní­mi titu­ly s Mašinkou Tomášem při­chá­zí letos na trh Nakladatelství Egmont. Tím posled­ním z řady Tomáš a přá­te­lé je kníž­ka Celý den s Tomášem, kte­rá si kla­de za cíl nau­čit děti pou­ta­vým způ­so­bem hodi­ny.

Děj kníž­ky se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Sodor, v domo­vi­ně, kam hrdi­nu na kole­jích situ­o­val autor ame­ric­ké kniž­ní kla­si­ky reve­rend W. V. Awdry. Na čtr­nác­ti stra­nách z pev­né­ho kar­to­nu se děti sezná­mí s Tomášovým dnem, a to od osmé hodi­ny ran­ní do sed­mé hodi­ny večer­ní. Díky Tomášovým akti­vi­tám a setká­ním s jeho přá­te­li – tlus­tým kon­t­ro­lo­rem, Haroldem a Flynnem – den rych­le ute­če.

Kniha je zají­ma­vě řeše­ná, na posled­ní strán­ce jsou umís­tě­né hodi­ny s umě­lo­hmot­ný­mi ručič­ka­mi, kte­ré jsou vidět při otá­če­ní kni­hou díky tomu, že jed­not­li­vé strán­ky jsou ve tva­ru hodin pro­stři­že­né. Každá dvou­stra­na kni­hy vyprá­ví jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, co v danou hodi­nu Tomáš dělá. Dítě pak na hodi­nách za pomo­ci nápo­vě­dy posu­ne ručič­ky hodin tak, aby cifer­ník kore­spon­do­val s daným tex­tem. Například: „Kolik je hodin? Je osm! Je 8 hodin a Tomáš je při­pra­ven pus­tit se do prá­ce. Nejdříve musí zajet pro tlus­té­ho kon­t­ro­lo­ra.“ Nápověda u cifer­ní­ku radí: „Posuňte vel­kou ručič­ku na 12 a malou na 8.“ Pro děti bude urči­tě láka­vé, že při posu­no­vá­ní ručič­ky jako­by cva­ka­jí, stej­ně, jako je tomu u nádraž­ních hodin. V deset hodin Tomáš dora­zí pro ces­tu­jí­cí na kna­pford­ské nádra­ží, ve dva­náct hodin bafá mašin­ka k cir­ku­su, kde jedí děti pár­ky v roh­lí­ku a mlsa­jí cuk­ro­vou vatu.  Ve dvě hodi­ny míjí Tomáš far­mu a zdra­ví všech­ny, kte­ří na ní pra­cu­jí. Ve čty­ři hodi­ny odpo­led­ne míjí sodor­ské záchra­nář­ské cen­t­rum, kde čeka­jí vrtu­l­ník Flyn a hasič­ské auto Harold. V sedm hodin, po nároč­ném dni, Mašinka Tomáš usí­ná.

Text dopl­ňu­jí zda­ři­lé ilu­stra­ce, díky nimž se uče­ní hodin sta­ne pro děti zába­vou. Knížka není vhod­ná pro děti do tří let věku, kvů­li nebez­pe­čí spolknu­tí plas­to­vých hodi­no­vých ruči­ček.


 • Žánr:obráz­ko­vá kni­ha, inter­ak­tiv­ní kni­hy, hra­cí kníž­ka
 • Nakladatelstvi:Egmont
 • Datum vydá­ní:05.06.2017
 • Doporučeno od:4 let
 • EAN:9788025238783
 • Počet stran:12 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:210x290 - lepo­re­lo kníž­ko­vé
 • Hodnocení: 100 %

Knihu může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 157 Kč.

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […] Posted in Recenze knih
 • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […] Posted in Recenze knih
 • Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí24. září 2018 Relaxační desetiminutovky – aktivity ke zklidnění dětí Dnešní uspěchaná doba, mnoho kroužků a aktivit, které děti mají při příchodu ze školky či školy, často i velmi aktivní způsob trávení volného času rodiny, to jsou příčiny toho, že jsou […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...