Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Tobruk

Tobruk

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//

Dlouho oče­ká­va­ný čes­ký váleč­ný film je zde, prv­ní pre­mi­é­ru měl 10.září v Praze. Film je o Československém pěším pra­po­ru 11 - Východního, kte­rý brá­ní oble­že­né měs­to Tobruk v seve­ro­af­ric­ké Libyi. 11 pra­por začí­ná vzni­kat v roce 1940 na brit­ském úze­mí v Palestině.

Film Tobruk je v hlu­bo­ké úctě věno­ván všem čes­kým a slo­ven­ským vete­rá­nům, jakož i domá­cí­mu odbo­ji. Pod reži­sé­rem Václavem Marhoulem tak vzni­kl film plný napě­tí, vál­ky a dra­ma­tu.
V Československém pěším pra­po­ru 11 - Východního je i mla­dý voják Jiří Pospíchal (Jan Meduna), kte­rý má ide­a­lis­tic­ké před­sta­vy o hrdin­ství a odva­ze. Ovšem z omy­lu ho vyve­de peklo afric­ké pouš­tě a strach ze smr­ti. Autorským zámě­rem bylo vytvo­řit film, kte­rý by neslou­žil jenom pro pamět­ní­ky nebo divá­ky, kte­ří si libu­jí ve vojen­ské his­to­rii, ale měl být sděl­ný pro vět­ši­no­vé obe­cen­stvo. A to se, mys­lím, poved­lo vcel­ku obstoj­ně...
//
//

Tento film je bez­po­chy­by veli­ce vyda­ře­ný. Dokazují to např. vyni­ka­jí­cí spe­ci­ál­ní efek­ty, skvě­lá hud­ba a dob­rý scé­nář. Ovšem ne všech­ny scé­ny jsou pove­de­né.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Trailery k fil­mu

//
//

3

Tobruk - Trailer

Vložil Miloslav Kunt, 13. Září 2008 - 14:28


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,39947 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58094 KB. | 13.08.2022 - 20:32:19