Kritiky.cz > Krátké recenze > To (2017)

To (2017)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vynikající záži­tek a záro­veň se jed­ná o nej­lep­ší horor od prv­ní­ho Conjuringu. To je jas­ný už pou­ze z hod­no­ce­ní, kte­ré si drží úžas­ných 81%, tedy stej­ně jako prv­ní Conjuring a jsou to jedi­né dva horo­ry, kte­ré si v tomhle sto­le­tí udr­že­li tako­vý Rating. TO krom úžas­né­ho hod­no­ce­ní a spo­ko­je­ných recen­zí se může chlu­bit vyni­ka­jí­cí­mi trž­ba­mi, kde utr­žel per­fekt­ních 121 mili­o­nů dola­rů za prv­ní víkend v Americe, což je nej­vět­ší otví­rák horo­ru vůbec!!
Kingová Adaptace se tedy uká­za­la jako vel­mi sil­nou znač­kou, kde potě­ší nej­ví­ce Rkový rating, to je snad prv­ní Mainstreamový stra­ší­cí horor, kte­rý kdy dostal Rko a doká­zal nemož­né, dou­fám, že v budouc­nu se toho tvůr­ci budou držet a budou nám při­pra­vo­vat podob­ných horo­rů více.
A teď k fil­mu: Knížku jsem neče­tl, Původní TO jsem nevi­děl (Hanba mi!), ale o to víc jsem mohl být pře­kva­pen vývo­jem děje a jako nezna­lé­ho divá­ka mě film abso­lut­ně zasá­hl, roz­dr­til, zmáčk­nul a vypliv­nul!!
Už ze začát­ku zaujmou půso­bi­vé dět­ské herec­ké výko­ny, úžas­ná kame­ra, líbi­vý vizu­ál, solid­ní soun­d­track, dojde i na humor, vel­mi potě­ší odkaz na Noční Můru v Elm Street a jakmi­le je PennyWise na Scéně, tak začí­ná horo­ro­vá lahůd­ka, nejen, že jeho dia­lo­gy s dět­mi jsou znač­ně děsi­vé, pře­de­vším jeho pře­mě­na v růz­né kre­a­tu­ry před­vá­dě­la mimo­řád­ný horo­ro­vý záži­tek a fan­ta­zie se tvůr­cům roz­hod­ně upřít nedá.
Náctileté Nány budou kvá­kat, že film nemá dosta­tek leka­ček, ale film sta­ví spí­še na atmo­sfé­ře, kte­rá je vel­mi úder­ná, dojde i na nási­lí a finá­le v bará­ku je tako­véj mazec, že to chci vidět oka­mži­tě zno­va.
Člověk sice pří­liš neposká­če, nasrá­no v tren­kách hold mít může.
Za mě napros­tá spo­ko­je­nost. Odcházel jsem nad­še­ný. ( Ticho v takřka plném kino sále bylo v závě­ru až neu­vě­ři­tel­né). Jasný adept na prv­ní mís­to ( Sejmout TO může letos snad už jen Leatherface!95%


Podívejte se na hodnocení To na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,91594 s | počet dotazů: 272 | paměť: 61625 KB. | 24.09.2023 - 05:40:25