Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Tisková konference - seriál Neviditelní

Tisková konference - seriál Neviditelní

p7243276
p7243276

Česká tele­vi­ze při­pra­vi­la pro své divá­ky nový tři­nác­ti­díl­ný seri­ál nazva­ný Neviditelní, kte­rý bude od září nasa­zen na páteč­ní veče­ry od 20.00 hodin na ČT 1. Ve sty­lo­vém pro­stře­dí Muzea Stará čis­tír­na v Praze 6 se novi­ná­řům před­sta­vi­li tvůr­ci a akté­ři.

Nechyběl gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a reži­sér a scé­náris­ta Radek Bajgar. Charaktery svých rolí před­sta­vi­li her­ci Luděk Sobota (Eduard Baretti), Jiří Langmajer (Ivan Laušman), Marian Roden (bis­kup Láska), Lukáš Příkazký (inspek­tor Standa Trpělka), Jana Plodková (jezi­na Agla) a Sandra Nováková (jezi­na Thea).

Tiskovou kon­fe­ren­ci vedl Ondřej Hejma, kte­rý si v seri­á­lu také zahrál. Popíjela se voda ze sty­lo­vých hrneč­ků. Bylo vidět, že vod­ní­ci pat­ří do naší spo­leč­nos­ti a není tře­ba se jich obá­vat. Lapání duši­ček pova­žu­jí za spo­le­čen­sky nepři­ja­tel­né a s dušič­ka­mi v hrníč­cích obcho­du­jí už jen vekslá­ci.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na našem part­ner­ském ser­ve­ru 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,55505 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56279 KB. | 24.05.2022 - 10:51:05