Tisíce na domov nestačí

img a277158 w1727 t1599322474

Je jas­né, že pokud chce­te zís­kat vlast­ní byd­le­ní a nemá­te dosta­tek peněz, pří­buz­ní a kama­rá­di vám zřej­mě nepo­mo­hou. Vlastní byd­le­ní není o tisí­cích, ale o mili­ó­nech a to je pře­ce jen víc, než mno­zí mohou postrá­dat. Máte dvě mož­nos­ti, sta­veb­ní spo­ře­ní nebo hypo­té­ku.
cestička k domu

Stavební spoření versus Hypotéka

✔     Hypotéku může­te dostat za před­po­kla­du, že máte nemo­vi­tost, kte­rou bude­te ručit (může to být i nemo­vi­tost, kte­rou hod­lá­te kou­pit nebo posta­vit)
✔     Neplatí, že na hypo­té­ku dosta­ne­te více peněz. Obě mož­nos­ti finan­co­vá­ní vlast­ní­ho byd­le­ní jsou více méně vyrov­na­né.
✔     Stavební spo­ři­tel­ny vám půj­čí maxi­mál­ně do výše 70-80% odhad­ní ceny (do sta pro­cent vám může pomo­ci ruči­tel) poři­zo­va­né nemo­vi­tos­ti, hypo­té­ku může­te, za urči­tých pod­mí­nek, dostat na 100% nemo­vi­tos­ti.
✔     U sta­veb­ní­ho spo­ře­ní si může­te půj­čit zpra­vi­dla nejmé­ně po dvou letech spo­ře­ní. Hypotéku si může­te vzít oka­mži­tě, pokud spl­ní­te poža­do­va­né pod­mín­ky.
✔     Tolik úpl­ný základ. Na kon­krét­ních pod­mín­kách je nut­né se sezná­mit na kaž­dé ban­ce nebo sta­veb­ní spo­ři­tel­ně, abys­te se dozvě­dě­li vše potřeb­né, co bude vyho­vo­vat prá­vě vám. Dá se vše­li­jak kom­bi­no­vat a vyho­vět tak téměř kaž­dé­mu, dle jeho potřeb.
starověký dům

Stavební spoření přišlo později

Hypotéky jsou dostup­né mno­hem del­ší dobu. Stavení spo­ře­ní při­šlo na trh mno­hem poz­dě­ji. Přesto se hypo­té­ky zača­ly mno­hem čas­tě­ji, jako nástroj na finan­co­vá­ní vlast­ní­ho byd­le­ní, vyu­ží­vat až s kle­sa­jí­cí­mi úro­ky. Už to nebyl luxus pro pár vyvo­le­ných“, ale dostup­ný pro­stře­dek, jak nemuset byd­let v nájmu, ale ve vlast­ním.

Někdy pomůže i stát

Možností, jak zís­kat vlast­ní byd­le­ní je ješ­tě půj­čit si od stá­tu. Státní fond roz­vo­je byd­le­ní posky­tu­je man­že­lům úvěr s pod­mín­kou, že ale­spoň jed­no­mu musí být do 36 let. Získat se ale takt dát „jen“ maxi­mál­ně tři sta tisíc, s úro­kem 2%. Splátka v tom­to pří­pa­dě činí 1500 korun, při­čemž splá­ce­ní jis­ti­ny lze odlo­žit nebo ji na něja­kou dobu pře­ru­šit.


Foto: Pixabay

  • Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?22. ledna 2021 Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu? Ať už koupě nebo rekonstrukce bytu či domu vždy to spolkne velkou část rodinného rozpočtu. Někdy není zbytí a je potřeba financovat i z jiných zdrojů. Ale co je pro Vás nejlepší? […] Posted in Pro domov
  • TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik12. ledna 2021 TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik 1)      Kolik na to máte? Ze všeho nejdřív si stanovte cenu, kterou vás propagace maximálně můžete stát. Nebyli byste ani první ani poslední, kdo celý kapitál firmy vrazil do reklamy a […] Posted in Pro domov
  • TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve12. ledna 2021 TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve Vyjít s penězi občas není jednoduché ani pro jednoho člověka, natož když jste na to dva. Každý má jiné představy o výdajích, o šetření, na který účet by měly peníze chodit, kolik by se […] Posted in Pro domov
  • Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím11. ledna 2021 Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím Bankovní účet nebo jiný bankovní produkt je dnes samozřejmostí. Provádíme platby internetovým bankovnictvím, využíváme hypotéky, spořící účty a spoustu jiných bankovních produktů. Co […] Posted in Pro domov
  • Strašák nemovitostí – skryté vady22. prosince 2020 Strašák nemovitostí – skryté vady Není nic horšího, než skrytá vada. Z nemovitosti jste nadšeni, ale divné je, že se zájemci buď příliš nehrnou, nebo hrnou, ale nikdo ji ještě nekoupil. Mělo by vám být jasné, že možná […] Posted in Pro domov
  • Nenechte se tlačit18. prosince 2020 Nenechte se tlačit Jezdíte, vybíráte a stále ne narazit na tu pravou nemovitost, která by se vám oběma líbila. Hlavně se nenechte do ničeho tlačit. Mělo by vás nechat relativně v klidu, že vám realitní […] Posted in Pro domov
  • Velká hospodářská krize15. prosince 2020 Velká hospodářská krize Jak se vlastně stane, že se může celý finanční systém prosperujícího státu zhroutí? Amerika 20. let byla to, co znáte z Velkého Gatsbyho. Svět swingu, rozvíjející se kultura i věda, doba […] Posted in Pro domov
  • Rodinný rozpočet boháčů25. listopadu 2020 Rodinný rozpočet boháčů Občas se v životě stane, že se dostanete do nepříjemné situace, kdy jsou vaše příjmy nižší, než byste si přáli. Z úst různých finančních expertů slýcháváme, jak důležité je mít úspory […] Posted in Pro domov
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,91544 s | počet dotazů: 214 | paměť: 46889 KB. | 23.01.2021 - 17:22:41