Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

areal 9

Na dva a půl tisí­ce fanouš­ků, sedm desí­tek herec­kých a mode­rá­tor­ských osob­nos­tí TV Nova a tři­nác­ti­ho­di­no­vý mara­ton pro­hlí­dek kulis a deko­ra­cí nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů TV Nova. Takový byl dru­hý roč­ník fes­ti­va­lu Den s Novou, ten­to­krát pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seri­á­ly Česka!

Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinacerůžo­vé zahra­dě 2, a užít si boha­tý tři­nác­ti­ho­din­no­vý pro­gram. Po celý den bavi­la návštěv­ní­ky vystou­pe­ní fina­lis­tů SuperStar a také sou­tě­ží­cích z pořa­du Tvoje tvář má zná­mý hlas. „Zpíval jsem pís­nič­ku od mol­dav­ské sku­pi­ny O-Zone, Dragostea Din Tei. To bylo poprvé, kdy ji ode mne divá­ci moh­li sly­šet, pro­to­že až večer čís­lo moh­li vidět ve Tváři,” pro­zra­dil Robert Jašków, kte­ré­ho na podiu vystří­da­ly jeho kole­gy­ně z pořa­dů Tvoje tvář má zná­mý hlas a Ordinacerůžo­vé zahraě 2 Michaela Badinková nebo vítěz­ka SuperStar Tereza Mašková, a také dří­věj­ší účast­ní­ci show Hana Holišová a Milan Peroutka.

Den s Novou při­ne­sl fanouškům uni­kát­ní mož­nost osob­ně se setkat s hvězda­mi tele­viz­ní obra­zov­ky. Těch se za auto­gra­mi­á­do­vý­mi sto­ly během celé­ho dne vystří­da­lo neu­vě­ři­tel­ných jed­na­se­dm­de­sát. Nechyběli mezi nimi kro­mě zmí­ně­ných účin­ku­jí­cích také napří­klad Lucie Borhyová, Rey Koranteng, Markéta Fialová, Ljuba Krbová, Jan Čenský, Miroslav Etzler, Martin Stránský, Petr Vacek, Kristina Kloubková, Martin Pouva, Michal Jančařík, Marika Šoposká, Berenika Kohoutová, Šárka Vaculíková, Kryštof Rímský a mno­zí dal­ší…

Celým dnem pro­ved­li mode­rá­to­ři a her­ci seri­á­lu Ulice Václav Matějovský a Ondřej Havel.

„Já mám tato setká­ní rád. Pro lidi je to rodin­ný výlet, pro nás je to jedi­neč­ná mož­nost přímého kon­tak­tu s naším divá­kem,“ neta­jil se rados­tí z akce Rey Koranteng, podob­ně vidě­la Den s Novou i jeho kole­gy­ně, mode­rá­tor­ka Televizních novin Lucie Borhyová: „Krásně nám vyšlo poča­sí. Diváci tady mají spous­tu atrak­cí, mají tu co vidět, tak­že co víc si přát. Musím říct, že mám ráda Dny s Novou, kdy se setká­vám s našimi fanouš­ky tvá­ří v tvář. Většinou je máme za kame­rou a dnes přímo před sebou. Je hezké vidět, jakou mají radost, že se s námi vidí.” 

Vstupenky na Den s Novou byly vypro­da­né během jedi­né­ho týd­ne. Den s Novou byl sou­čas­ně dnem, kdy jsme si všich­ni přá­li, aby ate­li­é­ry byly nafu­ko­va­cí a my tak moh­li jedi­neč­ný záži­tek z pro­hlí­dek kulis a setká­ní s hvězda­mi zpro­střed­ko­vat vět­ší­mu počtu návštěv­ní­ků. Zájem o Den s Novou byl enorm­ní, nás to pocho­pi­tel­ně vel­mi těší a děku­je­me našim divá­kům za ten­to krás­ný pro­jev věr­nos­ti.

  • 5x213. března 2005 5x2 Ve svém zatím posledním filmu zobrazuje a zachycuje francouzský režisér Francois Ozon nejsilnější chvíle v životě mladého páru Marion a Gillese. Film je, ale natočen pozpátku. Ne, […] Posted in Filmové recenze
  • th 023 CT 123925. srpna 2003 CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY Tak se nám vrátilo trio sexy agentek, tentokrát v režii McG. Tak už máme kočky zpátky. Cameron Diaz .... Natalie Cook , Drew Barrymore .... Dylan Sanders , Lucy Liu .... Alex Munday. […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers 2 - první dojem27. dubna 2015 Avengers 2 - první dojem Avengers 2 je filmem, který je moderní akční, má příběh, nemá moc velkou myšlenku. Lidé budou určitě na film chodit, když se už natočilo hodně filmů před ním. Je to ale poslední??? […] Posted in Filmové premiéry
  • Hvězdná pěchota22. ledna 2005 Hvězdná pěchota Kvalitní sci-fi od samotného Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Tento film vznikl už hodně, hodně dávno. Přesto se k němu pořád rád vracím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvěma […] Posted in Filmové recenze
  • Kritický klub tipuje vítěze Oscarů26. února 2017 Kritický klub tipuje vítěze Oscarů Po vzoru rottentomatoes.com jsme se rozhodli taktéž tipnout vítěze letošních cen Akademie.Nejlepší film: La La LandJasná volba! Umně natočená podívaná od skvělého Damiena Chazalla nabízí […] Posted in Kritický Klub
  • Rudolf Čechura10. října 2014 Rudolf Čechura Rudolf Čechura (5. února 1931, Želénky - 8.října 2014) byl český spisovatel, věnující se dětské a detektivní literatuře. Pracoval jako učitel, úředník. V šedesátém roce nastoupil do […] Posted in Profily osob
  • Konzole od KFC se bere vážně. Obchodní řetězec pro ní...23. prosince 2020 Konzole od KFC se bere vážně. Obchodní řetězec pro ní... Konzole od KFC se bere vážně. Obchodní řetězec pro ní dokonce připravil oficiální stránky. KFConsole slibuje hraní ve virtuální realitě, a dokonce vám ohřeje i kuře. Ve 4K rozlišení má […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Alien - ZX Spectrum1. října 2019 Alien - ZX Spectrum Představa, že hru z videa níže jsem kdysi vášnivě hrál a bavila mě je skutečná, i když dnes je těžké něčemu takovému uvěřit. Pravda, nebylo to na slavném Spectru, ale na (neméně) slavném […] Posted in Retro games
  • Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…?10. července 2005 Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…? Jak to ti Japonci jenom dělají? Musím říct, že Japonci mě poslední dobou hodně překvapují. Vůbec bych od asijských filmařů nečekal, že jsou schopni natočit hned několik tak dobře […] Posted in Filmové recenze
  • Vysoká hra - 0121. ledna 2020 Vysoká hra - 01 Posted in Videa

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,41270 s | počet dotazů: 221 | paměť: 47295 KB. | 21.01.2021 - 15:06:08