Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

Tisíce fanoušků prožily Den s Novou a s hvězdami televizní obrazovky!

areal 9

Na dva a půl tisí­ce fanouš­ků, sedm desí­tek herec­kých a mode­rá­tor­ských osob­nos­tí TV Nova a tři­nác­ti­ho­di­no­vý mara­ton pro­hlí­dek kulis a deko­ra­cí nej­ob­lí­be­něj­ších seri­á­lů TV Nova. Takový byl dru­hý roč­ník fes­ti­va­lu Den s Novou, ten­to­krát pořá­da­ný pří­mo z míst, kde vzni­ka­jí dlou­ho­do­bě nej­ú­spěš­něj­ší seriály Česka!

Opět po roce měli divá­ci TV Nova mož­nost navští­vit ate­li­é­ry, v nichž se natá­čí seri­á­ly Ulice a Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, a užít si boha­tý tři­nác­ti­ho­din­no­vý pro­gram. Po celý den bavi­la návštěv­ní­ky vystou­pe­ní fina­lis­tů SuperStar a také sou­tě­ží­cích z pořa­du Tvoje tvář má zná­mý hlas. „Zpíval jsem pís­nič­ku od mol­dav­ské sku­pi­ny O-Zone, Dragostea Din Tei. To bylo poprvé, kdy ji ode mne divá­ci moh­li sly­šet, pro­to­že až večer čís­lo moh­li vidět ve Tváři,” pro­zra­dil Robert Jašków, kte­ré­ho na podiu vystří­da­ly jeho kole­gy­ně z pořa­dů Tvoje tvář má zná­mý hlas a Ordinace v růžo­vé zahraě 2 Michaela Badinková nebo vítěz­ka SuperStar Tereza Mašková, a také dří­věj­ší účast­ní­ci show Hana Holišová a Milan Peroutka.

Den s Novou při­ne­sl fanouškům uni­kát­ní mož­nost osob­ně se setkat s hvězda­mi tele­viz­ní obra­zov­ky. Těch se za auto­gra­mi­á­do­vý­mi sto­ly během celé­ho dne vystří­da­lo neu­vě­ři­tel­ných jed­na­se­dm­de­sát. Nechyběli mezi nimi kro­mě zmí­ně­ných účin­ku­jí­cích také napří­klad Lucie Borhyová, Rey Koranteng, Markéta Fialová, Ljuba Krbová, Jan Čenský, Miroslav Etzler, Martin Stránský, Petr Vacek, Kristina Kloubková, Martin Pouva, Michal Jančařík, Marika Šoposká, Berenika Kohoutová, Šárka Vaculíková, Kryštof Rímský a mno­zí dal­ší…

Celým dnem pro­ved­li mode­rá­to­ři a her­ci seri­á­lu Ulice Václav Matějovský a Ondřej Havel.

„Já mám tato setká­ní rád. Pro lidi je to rodin­ný výlet, pro nás je to jedi­neč­ná mož­nost přímého kon­tak­tu s naším divá­kem,“ neta­jil se rados­tí z akce Rey Koranteng, podob­ně vidě­la Den s Novou i jeho kole­gy­ně, mode­rá­tor­ka Televizních novin Lucie Borhyová: „Krásně nám vyšlo poča­sí. Diváci tady mají spous­tu atrak­cí, mají tu co vidět, tak­že co víc si přát. Musím říct, že mám ráda Dny s Novou, kdy se setká­vám s našimi fanouš­ky tvá­ří v tvář. Většinou je máme za kame­rou a dnes přímo před sebou. Je hezké vidět, jakou mají radost, že se s námi vidí.” 

Vstupenky na Den s Novou byly vypro­da­né během jedi­né­ho týd­ne. Den s Novou byl sou­čas­ně dnem, kdy jsme si všich­ni přá­li, aby ate­li­é­ry byly nafu­ko­va­cí a my tak moh­li jedi­neč­ný záži­tek z pro­hlí­dek kulis a setká­ní s hvězda­mi zpro­střed­ko­vat vět­ší­mu počtu návštěv­ní­ků. Zájem o Den s Novou byl enorm­ní, nás to pocho­pi­tel­ně vel­mi těší a děku­je­me našim divá­kům za ten­to krás­ný pro­jev věr­nos­ti.

  • TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král!1. října 2019 TV Nova uvede během podzimu premiérové díly pořadů Mise nový domov, O 10 let mladší a seriálu Dáma a Král! Říjen přinese na obrazovku televize Nova hned několik novinek v programu. Fanoušci detektivních příběhů se mohou těšit na nové epizody úspěšného seriálu Dáma a Král, které budou opět plné […]
  • Vánoční svátky na TV Nova26. listopadu 2019 Vánoční svátky na TV Nova Skupina Nova nabídne divákům během vánočních svátků již tradičně oblíbené filmové a animované pohádky, ale i české a zahraniční filmy. Štědrý den bude v hlavním vysílacím čase patřit české […]
  • Podzim v České televizi6. srpna 2019 Podzim v České televizi Blíží se podzimní televizní sezóna a tak Česká televize představila na tiskové konferenci 1.srpna filmové a seriálové novinky. Konference se zúčastnili Petr Dvořák, generální ředitel ČT, […]
  • Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule17. července 2019 Tereza Voříšková a Kryštof Hádek natáčí 3Bobule Překvapivě na Občanské plovárně v Praze začalo natáčení volného pokračování letní komedie 3Bobule z prostředí prosluněných moravských vinic. Scénou vyhlašování vinařských cen se před […]
  • Vánoce na TV Nova23. listopadu 2018 Vánoce na TV Nova Vánoční svátky na TV Nova přinesou mnoho oblíbených českých i zahraničních pohádek, filmů a animovaných příběhů. Štědrý den v hlavním vysílacím čase na obrazovce TV Nova bude patřit české […]
  • TV Nova zařazuje mimořádně do vysílání pořad Karel Gott - Zůstanu svůj2. října 2019 TV Nova zařazuje mimořádně do vysílání pořad Karel Gott - Zůstanu svůj Televize Nova dnes večer od 20:20 místo Výměny manželek mimořádně uvede speciální pořad  Karel Gott - Zůstanu svůj, který dokumentuje průřez kariérou Karla Gotta. V dokumentu vzpomíná na […]

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...