Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > TIGER WOODS PGA TOUR 13

TIGER WOODS PGA TOUR 13

DSC06978 150x150 1

Konečně jsme se dočka­li dlou­ho oče­ká­va­né­ho vydá­ní pokra­čo­vá­ní zná­mé hry Tiger Woods Pga Tour 13. Tato hra vyšla s pod­po­rou kinect ovla­da­če, což urči­tě při­ne­se ješ­tě této popu­lár­ní hře vět­ší úspěch.

K hod­no­ce­ní hry musím říci, že si dali tvůr­ci ješ­tě více zále­žet na ješ­tě lep­ším ovlá­dá­ní hry a také nad gra­fi­kou, ta je samo­zřej­mě o pozná­ní lep­ší než před­cho­zím titu­le. V nabíd­ce máte spous­tu vari­a­cí mož­nos­tí hry mezi ně, pat­ří za zmín­ku i vytvo­ře­ní onli­ne klu­bu, kam poté může­te zvát své přá­te­le, aby Vám moh­li pomá­hat k zís­ká­ní dal­ších hřišť atd. Ovládání hry je jed­no­du­ché, i když jste si neza­hrá­li před­cho­zí titu­ly nezou­fej­te, při hře Vás navá­dí nápo­vě­da a tak si na ovlá­dá­ní rych­le zvyk­ne­te a vel­mi rych­le pocho­pí­te účel hry. Ztvárnění postav gol­fis­tů je reál­né, v detai­lech se na ně dívat bez kri­ti­ky, jsou zde vidět i detai­ly kdy fou­ká vítr a Tigerovi lehce vla­je trič­ko, oprav­du hez­ky udě­la­né a pro­pra­co­va­né. Avšak lidé (fanouš­ci) v poza­dí, již moc vidět dob­ře nejsou, ale bez­tak nemá­te čas se ohlí­žet, když se sou­stře­dí­te na dob­rý odpal míč­ku. Ovládat před odpa­lem může­te úpl­ně vše, od míč­ku až po výmě­nu hole, či sklo­nu úde­ru, otá­čet a natá­čet si pohle­dy.

Prostředí hod­no­tím výbor­ně i vlast­nos­ti pod­kla­dů na kte­ré násled­ně míček při­le­tí, jako písek, kde se míček neod­ra­zí, voda, kam krás­ně se šplouch­nu­tím spad­ne, tráv­ník, kde se odra­zí a tvrd­ší tráv­ník, kde se odra­zí ješ­tě více. Ve hře si při­jde­te, jako kdy­bys­te oprav­du hrá­li golf, což ten­to titul hod­ně nad­zved­lo v hod­no­ce­ní naho­ru. K dis­po­zi­ci máte mno­ho her­ních reži­mů, což kaž­dá hra nena­bí­zí, mezi ně samo­zřej­mě pat­ří i Vaše kari­é­ra, může­te si vybrat respek­ti­ve stvo­řit své­ho hrá­če k obra­zu své­mu a na detai­ly tvůr­ci oprav­du neza­po­mně­li. Ve hře máte k dis­po­zi­ci cca 22 svě­tozná­mých gol­fis­tů a hlav­ně Tigera Woodse. K dis­po­zi­ci máte také různá gol­fo­vá hřiš­tě, někte­ré se samo­zřej­mě postup­ně ode­my­ka­jí, to by neby­la pořád­ná zába­va.

Podpora kinec­tu je ode mne hod­no­ce­na vel­mi vysoko,není to jen tako­vé mává­ní jako zná­me z jiných titu­lů, kte­ré byli vyda­né i s pod­po­rou kinect. Přesnost zde hra­je hlav­ní roli, což se ve hře tvůr­cům poda­ři­lo vyu­žít. Avšak hlav­ní záměr této hry není v pod­po­ře kinec­tu.

Hra se mi veli­ce líbí a sto­jí za to si jí zahrát, je to oprav­du poži­tek z hry, kte­rá Vás jako by pře­ne­se ven na gol­fo­vé hřiš­tě a pokud rádi hra­je­te golf hra Vás také urči­tě zaujme už jen pro své vyso­ké a kva­lit­ní zpra­co­vá­ní.

DSC06978
DSC06979
DSC06980
DSC06981
DSC06982
DSC06983
DSC06984
DSC06985
DSC06986
DSC06987
DSC06988
DSC06989
DSC06990
DSC06991
DSC06992
DSC06993
DSC06994
DSC06995
DSC06996
DSC06997
DSC06998
DSC06999
DSC07000
DSC07002
DSC07004
DSC07006
DSC07007
DSC07008
DSC07009
DSC07011
DSC07014
DSC07017
DSC06976
DSC06977

Vlastní hod­no­ce­ní: 95%
Datum vydá­ní: 26.03.2012
Výrobce: EA SPORTS
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne
Lokalizace: ang­lič­ti­na


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

  • Meruňkový ostrov - 60%21. března 2012 Meruňkový ostrov - 60% Hlavní ženskou hrdinkou je žena středního věku, která se zamiluje do staršího řidiče nákladního vozu. Náhle jejich setkávání ustane. Po nějakém čase nalezne žena v autobazaru milencovo […] Posted in Filmové recenze
  • Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede7. července 2018 Vinnetou - Pod vrcholem masívu Tulove Grede Koncem června 1963 se herci a členové filmového štábu sjížděli do přístavního města Zadaru a ubytovali se v hotelu Zagreb. Natáčení začalo první červencový den v průsmyku Mali Alan v […] Posted in Speciály
  • Jan Svěrák15. srpna 2014 Jan Svěrák Jan Svěrák (* 6. února 1965 Žatec) je český režisér a scenárista, syn Zdeňka Svěráka. V letech 1983–1988 vystudoval pražskou FAMU, sice katedru dokumentaristiky, ale jeho dokumenty brzo […] Posted in Profily osob
  • Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 %24. dubna 2017 Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 % Mladá žena Lucia a slonice Emilka – to jsou dvě hrdinky tohoto románu. Lucia Lucander, pravým jménem Sanna Tarkiainenová je krotitelkou v cirkuse a pracuje se svým miláčkem Emilkou. Zdá […] Posted in Recenze knih
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Filmové recenze
  • Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého?7. srpna 2006 Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého? Možná je to dílem náhody, že mi zrovna teď… když píšu tuhle recenzi… naskočila píseň Never Die od skupiny Creed. A možná taky ne. Jinými slovy – člověk velmi často doplácí na to, když […] Posted in Filmové recenze
  • Podle studia Polyphony Digital, jsou exkluzivní tituly ohromně...17. června 2020 Podle studia Polyphony Digital, jsou exkluzivní tituly ohromně... Podle studia Polyphony Digital, jsou exkluzivní tituly ohromně důležité, více než kdy dříve. Díky inovacím, které PlayStation 5 nabízí, jsou jejich tvůrci schopni z her vymáčknout maximum. […] Posted in Krátké aktuality
  • Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou17. října 2017 Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou Nový český film 8 hlav šílenství režisérky Marty Novákové (která debutovala v roce 2006 celovečerním hraným snímkem Marta) rozhodně není mainstreamovou zábavou pro každého. I přes účast […] Posted in Filmové recenze
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […] Posted in Spoilery
  • Civilization Revolution18. září 2020 Civilization Revolution Ve hře Civilization Revolution stavíte a budujete města na mapě již od úplného začátku až po současnou dobu. Začínáte s mečem a končíte se zbraní v ruce. Hra není až tak dobře graficky […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...