Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tiché místo - Jeden z nejlepších hororů poslední doby se vyplatí vidět.

Tiché místo - Jeden z nejlepších hororů poslední doby se vyplatí vidět.

TicheMisto

Americký sní­mek „Tiché mís­to“ je skvě­lý i pro­to, že je svým způ­so­bem ori­gi­nál­ní. Jasně, na prv­ní pohled je to v pod­sta­tě kla­sic­ký mon­ster horor, kte­rý je střih­nu­tý sur­vi­va­lem, tak­že se jed­ná i posta­po­ka­lyp­tic­ký sní­mek. Jenže to má ori­gi­nál­ní nápad a skvě­lé poje­tí, kte­ré na sebe vrší jed­nu kri­tic­kou udá­lost za dru­hou, a to od samot­né­ho začát­ku, kde je scé­na, kte­rá dove­de divá­ka roze­brat. Přitom není nijak expli­cit­ní. O to je sil­něj­ší.

Být hluchá v tomhle světě je nebezpečné.

Abbottovi jsou rodi­na, kte­rá se navzá­jem milu­je. Žijí spo­lu na samo­tě, ale ne pro­to, že by za kaž­dou cenu vyhle­dá­va­li ticho, i když to je napros­to nezbyt­nou sou­čás­tí jejich živo­ta. Jde o to, že svě­tem se pro­chá­ze­jí tvo­ro­vé, kte­ré snad není mož­né zabít. Roztrhají člo­vě­ka na kusy a je hoto­vo, jdou dál. Lidé pro­ti nim mají jedi­nou výho­du. Monstra jsou sle­pá a ori­en­tu­jí se jen pod­le zvu­ku.

Ticho je prostě důležité...

Ticho je sku­teč­ně nedíl­nou sou­čás­tí fil­mu a je zde vyu­ži­to napl­no. Postavy vět­ši­nou šep­ta­jí, pří­pad­ně jen ote­ví­ra­jí ústa, usly­ší­me je nor­mál­ně mlu­vit jen v jed­né dvou scé­nách. Do toho je zde dív­ka, kte­rá nesly­ší, žena, kte­rá bude rodit, chla­pec, kte­rý je neši­kov­ný, chla­pec, kte­rý pros­tě nechá­pe, co za nebez­pe­čí kolem číhá. John Krasinski ve svém fil­mu vyu­ží­vá ticho a zvuk v parád­ní sym­fo­nii, kte­rá je nesmír­ně děsi­vá a tíži­vá.

...což někdo nedovede pochopit.

Jasně, film „Tiché mís­to“ hra­je na to, že jsou zde lekač­ky, někdy tro­chu prvo­plá­no­vé, ale fun­gu­jí. A fun­gu­je i nesku­teč­ně tíži­vá atmo­sfé­ra, kdy i samo v kině se sna­ží­te ani necek­nout, pro­to­že co kdy­by, že jo. Do toho jsou zde výbor­né herec­ké výko­ny, kdy hlav­ně mla­dá Millicent Simmonds je nesku­teč­ná a je napros­to jed­no, že hlu­chou hrát nemu­sí. Táhne sní­mek „Tiché mís­to“, kte­rý si veš­ke­rou pozor­nost zaslou­ží.

Hodnocení: 95 %


Photo © Paramount Pictures


  • Tiché místo - ZVUK A STRACH4. května 2018 Tiché místo - ZVUK A STRACH Hororoví fanoušci již dlouho vědí, že zvuky vás mohou vystrašit daleko více než to, co vidíte. Tiché místo se spoléhá na všechny inovativní filmy, ze kterých mrazí a které chytře využívají […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - DOMOV4. května 2018 Tiché místo - DOMOV Důvody, díky kterým byli Abbottovi schopni přežít nebezpečí, které rychle zdevastovalo většinu zeměkoule, jsou celkem rychle zřejmé: jejich láska jednoho k druhému, jejich schopnost zůstat […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - STVOŘENÍ4. května 2018 Tiché místo - STVOŘENÍ Nebezpečí, kterému Abbottovi čelí, je zintenzivněno příkrým rozsahem hrozby. Ta stvoření, o kterých nic neví, jako by byla všude najednou, obklopují je a uzavírají je v nepřetržitém […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - ABBOTOVI4. května 2018 Tiché místo - ABBOTOVI Hned na začátku Krasinski dal své ženě, Emily Blunt, velmi vyhledávané britské herečce, která se proslavila nezapomenutelnými rozličnými rolemi například ve filmu Ďábel nosí Pradu, Čarovný […] Posted in Speciály
  • Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT4. května 2018 Tiché místo - TICHO ZNAMENÁ PŘEŽÍT Když si John Krasinski poprvé přečetl původní návrh scénáře k Tichému místu od scénáristického dua Bryana Woodse & Scotta Becka (Nightlight), uvědomil si, jak hrozivou trefou do […] Posted in Speciály
  • Tiché místo4. května 2018 Tiché místo V moderním hororovém thrilleru Tiché místo se čtyřčlenná rodina snaží v tichosti prožít svůj život poté, co je na životě ohrozí tajemná stvoření, která loví podle zvuku. Pokud vás uslyší, […] Posted in Speciály
  • Tiché místo: Část 2 (A Quite Place: Part II) – Recenze – 60%11. června 2021 Tiché místo: Část 2 (A Quite Place: Part II) – Recenze – 60% Rok odkládané pokračování hororového filmu režiséra a scenáristy Johna Krasinského Tiché místo začíná krátkým a efektním prologem o počátku invaze monster citlivých na zvuky a následně […] Posted in Filmové recenze
  • Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70%29. července 2021 Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70% Píše se rok 1916 a ctižádostivá britská průzkumnice Lily (Emily Blunt) se snaží před londýnskou akademickou obcí obhájit expedici do Amazonské džungle, kde se podle dávné pověsti z dob […] Posted in Filmové recenze
  • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtihlav - Další film o atentántu na Heydricha27. března 2021 Smrtihlav - Další film o atentántu na Heydricha Smrtihlav má oproti Anthropoidu jednu obrovskou výhodu - Jasona Clarkea. Tento australský herec zahrál Reinharda fantasticky a jeho charakter vystihl naprosto dokonale. Heydrichův vzestup, […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74355 s | počet dotazů: 198 | paměť: 53941 KB. | 16.01.2022 - 08:50:52