Tiché doteky

word image 20

SYNOPSE

Mia začí­ná pra­co­vat v zahra­ni­čí jako au-pair pro rodi­nu z vyš­ší vrst­vy. Musí se sta­rat nejen o honos­ný dům ve vilo­vé čtvr­ti, ale pře­de­vším o dese­ti­le­té­ho Sebastiana. Již prv­ní setká­ní však nazna­čí, že od ní bude oče­ká­vá­no mno­hem více. Postupně se uka­zu­je, že nová rodi­na vyzná­vá řadu strikt­ních pra­vi­del včet­ně radi­kál­ní­ho pří­stu­pu k výcho­vě chlap­ce. Porušení nasto­le­né­ho pořád­ku zna­me­ná potup­nou ces­tu zpět domů. Mia nechce zkla­mat jejich důvě­ru, při­jít o nově navá­za­ný vztah se Sebastianem, ani se před­čas­ně vra­cet. Skrze sys­te­ma­tic­kou mani­pu­la­ci však začne popí­rat své dří­věj­ší hod­no­ty. Podaří se dospí­va­jí­cí dív­ce vyma­nit z náru­če fana­tic­ké komu­ni­ty, navíc dale­ko od domo­va a svých běž­ných sta­ros­tí? Celovečerní debut reži­sé­ra Michala Hogenauera vzni­kl mimo Českou repub­li­ku, byl nato­čen se zahra­nič­ním štá­bem a s mezi­ná­rod­ním herec­kým obsa­ze­ním. Zároveň je také prv­ním fil­mem před­sta­vu­jí­cím Elišku Křenkovou v hlav­ní roli.


Tiché doteky
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin30. září 2019 Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin Čtrnáct dní jsem pak nevylezla z bytu, říká o intenzitě natáčení Tichých doteků Eliška Křenková Eliška Křenková ve filmu Tiché doteky Tajemně atmosférický thriller Tiché doteky […]
  • Jaroslav Kučera Zblízka4. dubna 2019 Jaroslav Kučera Zblízka Dnes vstupuje do kin hodinový filmový portrét jednoho z nejnadanějších východoevropských filmařů 20. století. Přibližuje práci kameramana Jaroslav  Kučery, který  se významně podílel na […]
  • Rafťáci - ŘEKLI O FILMU31. května 2019 Rafťáci - ŘEKLI O FILMU Vraťme se do srpna 2005 a nechme se unášet atmosférou natáčení: Dva rozevlátí puberťáci svlékli zimní bundy, popadli pádla a vydali se do peřejí. Pravda, jmenují se jinak a místo tří sexy […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 201731. července 2017 Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017 Ve čtvrtek 27. července se konala v kině Atlas novinářská projekce filmu Křižáček, který na filmovém festivalu v Karlových Varech získal Křišťálový glóbus za nejlepší film. Po projekci pak […]
  • Křižáček - 65 %31. července 2017 Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ostatní. Podle oblečení poznáme, že se bude oblékat do brnění, ale to není vše. Ještě se rozloučí […]
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […]
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]