Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Thriller The Official Secrets nabídne hvězdné herecké obsazení

Thriller The Official Secrets nabídne hvězdné herecké obsazení

2 1
2 1

Nový špi­o­náž­ní thriller reži­sé­ra Justina Chadwicka, kte­rý se pro­sla­vil hlav­ně díky his­to­ric­ké­mu dra­ma­tu Králova pří­zeň z roku 2008, před­sta­ví vskut­ku hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. Svou účast ve fil­mu potvr­di­li slav­né osob­nos­ti, ve fil­mu své role tak ztvár­ní Martin Freeman, Natalie Dormer, Paul Bettany, Anthony Hopkins a nebu­de chy­bět ani Harrison Ford.

Hlavní posta­vou thrille­ru The Official Secrets bude Katherine Gunová, člen­ka brit­ské taj­né služ­by, kte­rá zve­řej­ní repor­té­ru Martinu Brightovi infor­ma­ce o přís­ně taj­né ile­gál­ní ope­ra­ci NSA pro­ti Radě bez­peč­nos­ti OSN a tím si tak pojis­tit sou­hlas s inva­zí do Iráku v roce 2003. Za toto zve­řej­ně­ní prav­dy je poslé­ze Gunová zatče­na. Bright mezi­tím sbí­rá důka­zy, kte­ré by pomoh­ly k její­mu pro­puš­tě­ní, a postup­ně však odha­lu­je šoku­jí­cí spik­nu­tí, čímž sebe i Gunovou vysta­ví smr­tel­né­mu nebez­pe­čí.

Scénář k tomu­to sním­ku při­chys­ta­li SaraGregory Bernsteinovi. Vycházeli při­tom ze sku­teč­ných udá­los­tí, kte­ré ve své kni­ze The Spy Who Tried To Stop A War: Katherine Gun and The Secret Plot to Sanction the Iraq Invasion popsa­li MarciaThomas Mitchellovi. Výkonnými pro­du­cen­ty se sta­li Lisa WilsonMyles Nestel, pro­duk­ce se násled­ně uja­la Elizabeth Fowler a dle nej­no­věj­ších infor­ma­cí ze začne natá­čet ve Velké Británii už letos v květ­nu.

1

Zdroje: holly­wo­od­re­por­ter


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41000 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56667 KB. | 03.07.2022 - 11:06:38