Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > The Testament of Sherlock Holmes

The Testament of Sherlock Holmes

vlcsnap 2013 05 26 16h45m37s86 300x168 1

Kdo by neznal legen­dár­ní­ho Sherlocka a jeho staré­ho pří­te­le Dr. Watsona a prá­vě s těmi­to hrdi­ny si tuto hru zahra­je­te. Hra je děla­ná ve smys­lu spí­še akč­ní adven­tu­ry, ale sem tam si pořád­ně mozeč­ky zava­ří­te, není zrov­na jed­no­du­ché zaevi­do­vat všech­ny důka­zy, otevřít všech­ny kra­bič­ky a vyře­šit neje­den rébus včet­ně vede­ní Sherlockových zápis­ků a teo­rií. Vraždy se ode­hrá­va­jí v Londýně, kte­rý má nádech kon­ce 19. Století, což půso­bí veli­ce pří­jem­ně a hru si uži­je­te v tom pra­vém náde­chu, jak zná­te z tele­vi­ze. Budete řešit neje­den pří­pad, a co se zpo­čát­ku zdá banál­ní, se postu­pem času pěk­ně zamo­tá. Hra má také funk­ci nápo­vě­dy, tak­že nezou­fej­te, pokud bude­te v kon­cích. Ve hře bude­te ohle­dá­vat zavraž­dě­ná těla, sbí­rat ostat­ky, před­mě­ty nebo také měřit sto­py růz­ných mož­ných pacha­te­lů a pro­chá­zet se po oko­lí a kochat se krá­sou Londýna.

Grafika hry je dob­rá, avšak ne doko­na­lá, sem tam Vám pohy­by hlav­ní posta­vy při­jdou zbrk­lé a nedo­ko­na­lé. Ve hře je spous­ta dlou­hých dia­lo­gů, kte­ré Vás brz­dí ve hra­ní, i když máte mož­nost je pře­sko­čit, je jich stá­le mno­ho, ale to by se auto­rům dalo odpus­tit. Ovládání hry je jed­no­du­ché, z počát­ku Vám trvat cca 10 minut než se do hry vži­je­te a pocho­pí­te, jak ovla­dač správ­ně pou­ží­vat.

Závěrem hra je veli­ce zají­ma­vá a má nový dosud nepo­zna­ný pří­běh, kte­rý Vás hned vtáh­ne a nepus­tí, hra se oprav­du tvůr­cům poved­la a nebít malých much, měla by plné ohod­no­ce­ní. Cena, za kte­rou se hra pro­dá­vá, odpo­ví­dá své kva­li­tě hra­tel­nos­ti a hlav­ně je o zába­vu posta­rá­no na dlou­hé hodi­ny hra­ní. Hře, hra­je také do karet obsah čes­kých titul­ků, tak­že pokud jste pří­z­niv­ci podob­ných her, nevá­hej­te a hraj­te.

vlcsnap-2013-05-26-16h45m37s86 vlcsnap-2013-05-26-16h46m00s65 vlcsnap-2013-05-26-16h46m29s92 vlcsnap-2013-05-26-16h47m19s90 vlcsnap-2013-05-26-16h47m41s35 vlcsnap-2013-05-26-16h47m59s203 vlcsnap-2013-05-26-16h48m22s204 vlcsnap-2013-05-26-16h48m48s206 vlcsnap-2013-05-26-16h49m03s111

Vlastní hod­no­ce­ní: 95%
Datum vydá­ní: 20.10.2012
Výrobce: Focus Home
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1
Lokalizace: ang­lič­ti­na, čes­ké titul­ky
Doporučený věk: 16+


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55665 s | počet dotazů: 239 | paměť: 54058 KB. | 04.08.2021 - 21:38:06