Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > The Smurfs 2 (Šmoulové)

The Smurfs 2 (Šmoulové)

vlcsnap 2013 07 25 12h52m42s193 300x168 1

Kdo z nás by neznal fil­mo­vé dob­ro­druž­ství Šmoulů. Hra kopí­ru­je svět Šmoulů se vším všu­dy, kdy jako hráč bude­te muset zachrá­nit Šmoulinku, kte­rou une­sl zlý čaro­děj Gargamel, kvů­li recep­tu na kou­zel­ný lek­tvar.

vlcsnap-2013-07-25-12h52m42s193vlcsnap-2013-07-25-12h52m25s235

Ve hře je 6 roz­díl­ných svě­tů a kaž­dém svě­tě máte ke spl­ně­ní 6 kol. Prozkoumat, tak bude­te muset napří­klad Šmoulí ves­ni­ci, New York City, Strašidelný les, Hory, Tropy i Paříž a dále bude­te muset samo­zřej­mě pora­zit Gargamela a Azraela, také neza­po­meň­te na jejich spo­jen­ce.

vlcsnap-2013-07-25-12h56m37s252vlcsnap-2013-07-25-12h54m47s154

V začát­ku hry máte na výběr mezi 4 Šmouly a postup­ně hra­ním zís­ká­vá­te k dis­po­zi­ci dal­ší. Celkem je tedy poté k dis­po­zi­ci pro hra­ní 9, se kte­rý­mi bude­te zachra­ňo­vat Šmoulinku a až dva­cet jich může­te poté odvléct do své ves­ni­ce. Každá z deví­ti postav má jiné schop­nos­ti a tak se hra nestá­vá ste­re­o­ty­pem.

vlcsnap-2013-07-25-12h55m43s213vlcsnap-2013-07-25-12h54m13s57

Graficky je hra vel­mi kva­lit­ně udě­la­ná a odpo­ví­dá tak fil­mo­vé­mu pod­kla­du. Anglický jazyk ve hře moc neva­dí, jeli­kož vyprá­vě­ný pří­běh je dopl­něn také o obráz­ky, kte­ré pří­běh vysti­hu­jí a tak i ti nejmen­ší jej zce­la urči­tě pocho­pí. Ovládání hry je jed­no­du­ché, při­po­mí­ná mi ovlá­dá­ní legen­dár­ní­ho Maria. Jako vel­ké plus nabí­zí hra režim při­po­je­ní dal­ší­ho hrá­če, cel­kem může­te hrát až čty­ři na jed­né obra­zov­ce, což hod­no­tím vel­mi klad­ně.

vlcsnap-2013-07-25-12h57m22s155vlcsnap-2013-07-25-12h57m59s31

I když se hra tvá­ři­la, jako vylo­že­ně titul pro ty nejmen­ší pře­kva­pi­la mě svou kva­li­tou a zába­vou.

vlcsnap-2013-07-25-12h54m26s205vlcsnap-2013-07-25-12h57m02s183

Hru hod­no­tím veli­ce vyso­ko, jeli­kož osob­ně mě veli­ce zau­ja­la a jis­tě tak zaujme nejen ty malé, ale i ty vel­ké. Množství kol a zába­vy, kte­ré hra nabí­zí, odpo­ví­dá své ceně a jen tak hru neod­lo­ží­te.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 17.7.2013
Výrobce: UbiSoft
Žánr: adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, co-op, Multiplayer
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,42939 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53943 KB. | 03.08.2021 - 02:48:57