Kritiky.cz > TV Recenze > The Simpsons - S28E05: Trust But Clarify - 50 %

The Simpsons - S28E05: Trust But Clarify - 50 %

vlcsnap 2016 11 01 07h00m28s657

Je  ško­da, že pátý díl letoš­ní sezó­ny je, pro­za­tím, ten nej­hor­ší. Ale pros­tě tomu tak je. Hlavní pří­běh Kenta Brockmana, je vel­mi sla­bý. Kolikrát už bylo s ním tolik zába­vy? Hodně-krát, ale boj Kenta bez prá­ce pro­ti kor­po­ra­ci, kte­rá vytvo­ři­la Krustyho sušen­ky, je trestu­hod­ně nevy­u­žit.

Ani Homerova část aktu­ál­ní epi­zo­dy nesto­jí za zmín­ku. Kolik toho zůsta­lo nevy­u­ži­to, aby se lidé poba­vi­li. Dost hod­ně. Je oprav­du ško­da, že je ten­to díl roz­dě­len do dvou pří­bě­hů. Možná, že by se moh­li oba dva pří­běhy roz­dě­lit do jed­not­li­vých 20 minu­to­vých čás­tí, aby se pros­tě pří­běh oddě­lil a vyu­ži­la se kaž­dá vol­ná chvil­ka k humo­ru.

Aktuálně jsou jed­not­li­vé pří­běhy jak Homerův, tak Kentův, jsou pří­liš krát­ké. Mají sice krát­ký a rela­tiv­ně dob­rý úvod, ale během dva­ce­ti minut se vůbec nic kloud­né­ho neu­dá­lo. Chybí jim pří­běh a hlav­ně pořád­ný závěr.

Nejlepší čás­tí v této 5. epi­zo­dě nové sezó­ny jsou tedy úvod­ní titul­ky, kdy Homer navští­ví muze­um moder­ní­ho umě­ní. Zbytek je pros­tě nud­ná epi­zo­da bez žád­né­ho pří­bě­hu. Tomuto dílu pros­tě musím dát pou­ze 50 %. Když jsem si musel i pus­tit na 2x, pro­to­že mně vůbec na prv­ní spuš­tě­ní neba­vil, vypnul jsem jej v prv­ní tře­ti­ně.

  • #2071: Komiksový výběr Spider-Man 4: Zvířecí instinkt27. listopadu 2019 #2071: Komiksový výběr Spider-Man 4: Zvířecí instinkt Komiksový výběr Spider-Man 4: Zvířecí instinktVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 23 až 27 série "Sensational Spider-Man" v nakladatelství Marvel. […] Posted in Recenze komiksů
  • Kobry a užovky - O vzniku filmu20. února 2015 Kobry a užovky - O vzniku filmu „Obsazení bratrů Hádkových, Matěje a Kryštofa, jsem vnímal jako obrovskou příležitost, protože určité nuance vztahu hlavních hrdinů jsou schopni vytvořit pouze skuteční biologičtí bratři,“ […] Posted in Články
  • Pohádky Matky přírody3. června 2017 Pohádky Matky přírody Knížka Pohádky Matky přírody je určená pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová není až tak známá, ale tato kniha pro děti se jí velice povedla. Psaní se věnuje od dětství, ale […] Posted in Recenze knih
  • Ceny 3D, LED a LCD televizí před vánocemi brutálně klesají!15. července 2018 Ceny 3D, LED a LCD televizí před vánocemi brutálně klesají! Před vánocemi je obvyklé, že klesají ceny produktů, aby lidé na vánoce nakupovali. Elektronika patří do největšího odvětví, které každý rok zlevňuje před vánoci nejvíce. Je to dobrá zpráva […] Posted in Recenze TV, přehrávačů...
  • Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %22. srpna 2017 Barry Seal: Nebeský gauner - 70 % Barry je zkušený pilot, který létá napříč Spojenými státy. Jeho lety jsou pravidelné, stejně jako jeho návraty domů. Práce ho uživí, ale postupem času začíná být nespokojený. Chtěl by […] Posted in Filmové recenze
  • DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 212. května 2015 DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2 Tak pro malých DLC balíčcích přišel druhý velký balík, který do simulace velkých kamiónů přináší severské země. První velký balíček bylo přidání části mapy Východní Evropy, kam přinesl […] Posted in Recenze her
  • Novinky ČT - podzim 201825. července 2018 Novinky ČT - podzim 2018 https://www.youtube.com/watch?v=CFeYnxOC5tk […] Posted in Videa
  • Bydlení ve stylu Provence12. května 2020 Bydlení ve stylu Provence Ačkoliv se traduje tento styl více používat ve venkovských staveních, kde má svůj původ, nebojte se ho použít i v městských bytech. Vždyť je to místo, kam se budete vracet po […] Posted in Pro domov
  • Medicejové - vládcové Florencie, 1.část - Původní hřích10. dubna 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 1.část - Původní hřích V 15.století v italské Florencii se začala psát historie jedné z nejznámějších rodin, která významním způsobem ovlivnila politické a hospodářské dění nejen ve městě, ale i v celé Itálií. […] Posted in Spoilery
  • Terezka a Majda na horách - kniha - recenze25. dubna 2017 Terezka a Majda na horách - kniha - recenze Terezka je malá holčička a právě se chystá na hory se svými rodiči a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začátek není zrovna nejideálnější. Na místo určení, čili tam, kde budou bydlet, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...