Kritiky.cz > TV Recenze > The Simpsons - Monty Burns“ Fleeing Circus - 60 %

The Simpsons - Monty Burns“ Fleeing Circus - 60 %

vlcsnap 2016 09 27 07h06m36s361

První Simpsonovi 28. sezó­ny měli pre­mi­é­ru, tak krát­ce zre­cen­zu­je­me, co nám při­ná­ší. Trocha las­ka­vé­ho humo­ru, tro­cha his­to­rie pana Burnse. A samo­zřej­mě men­ší pod­zá­plet­ku, kte­rá pří­běh pro­dlou­ží.

Já osob­ně si mys­lím, že dět­ství Burnse by mělo být téma, kte­ré by si váž­ně zaslou­ži­lo celou epi­zo­du. V celém dílu je věno­vá­no hlav­ní­mu téma­tu, kte­ré je už zná­mo, jenom krát­ký čas. Hlavní část se věnu­je pří­tom­nos­ti.

Ihned na začát­ku dílu se samo­zřej­mě nic kolem Burnse nedě­je. V dílu je kla­sic­ká humor­né intro, ve kte­rém záplet­ka, kte­rá změ­ní nor­mál­ní stav ve Springfieldu, zdů­vod­ní pří­běh, kte­rý vyvr­cho­lí na kon­ci dílu dob­rým skut­kem.

Je ško­da, že tvůr­ci nene­cha­li Homera na poko­ji a že dru­hý syn­chro­ni­zo­va­ný pří­běh věno­va­li jeho epi­zo­dě v jader­né elek­trár­ně.

Díl mi při­pa­dal nějak roz­tříš­tě­ný, nevě­no­val se jenom hlav­ní­mu téma­tu, kte­ré sto­jí o celý díl. Samozřejmě, že se našlo něko­lik dob­rých oka­mži­ků, kte­rým jsem se zasmál, napří­klad sym­bo­lic­ký návrat Edny s Maude potě­šil. Některé vtíp­ky ale byli tro­chu trap­něj­ší, jako ihned v prv­ních minu­tách, kdy bylo vidět, že se tvůr­ci této epi­zo­dy sna­ži­li umě­le navý­šit čas dél­ky epi­zo­dy, aby se vešli do mini­ma 21 minut.

Délku epi­zo­dy také umě­le navý­ši­li úvod­ní zněl­kou, kte­rá má o sobě minu­tu a půl.

Z těch­to důvo­dů musím zhod­no­tit epi­zo­du pou­ze 60 %. Úroveň dílů neu­stá­le kle­sá, ale je to stá­le zábav­né, ale už ne tolik, jak bych si přál, asi to není nezá­jem auto­rů, kte­ří se sna­ží aby úro­veň byla čím dál lep­ší, spí­še, jde o to, že už je tolik dílů, že je těž­ké, aby se udr­že­la stej­ná kva­li­ta v kaž­dé epi­zo­dě.

  • Simpsonovi - Bart's Not Dead (S30E01)4. října 2018 Simpsonovi - Bart's Not Dead (S30E01) První díl 30. sezony nám přinesl další rutinní epizodu. Kromě dvou nových hostujících herců (Gal Gadot a Emily Deschanel) není o co stát. Příběh je velmi jednoduchý, Bart splní výzvu […] Posted in TV Recenze
  • S30E01: Bart’s Not Dead4. října 2018 S30E01: Bart’s Not Dead Titulky na první epizodu 30. sezóny seriálu Simpsonovi. Titulky sedí na verzi: WEB.x264-TBS Díl pro vás přeložili: Andy, Kajasej, Jarys Stahujte z TVGuru.cz Posted in Titulky
  • S30E01: Bart's Not Dead30. září 2018 S30E01: Bart's Not Dead První ukázka z první epizody 30. sezóny seriálu Simpsonovi. V první epizodě budou hostovat herečky Emily Deschanel a Gal Gadot. https://youtu.be/EVls2DRzcwg Posted in Trailery
  • Homer volí na amerických volbách15. října 2016 Homer volí na amerických volbách Už se blíží americké volby. I Simpsonovi se volbám věnují. Podívejte se tedy, jak by volila její hlava rodiny. Homer. https://www.youtube.com/watch?v=xK_Ahtg5CxE Posted in Videa
  • Simpsonovi S28E0126. září 2016 Simpsonovi S28E01 Podívejte se na první gaučový gag 28. sezóny. https://www.youtube.com/watch?v=E8gDvbsYd0Q Posted in Videa
  • Jiří Bruder6. června 2014 Jiří Bruder Jiří Bruder (13. dubna 1928 v Praze - 31.května 2014) byl český herec. Pocházel z umělecké rodiny, jeho tatínek byl hercem a zpěvákem ve Vinohradském kabaretu, rovněž oba jeho strýcové […] Posted in Profily osob
  • Jaroslav Kaňkovský4. června 2014 Jaroslav Kaňkovský Jaroslav Kaňkovský (1. ledna 1944 - 3.6.2014) byl český herec, moderátor a dabér. Pochází z herecké rodiny. Hodně daboval v německém kriminálním seriálu Kobra 11, nebo také známým tónem […] Posted in Profily osob
  • Star Trek IV: Cesta domů17. února 2016 Star Trek IV: Cesta domů Podruhé v řadě byl režisérem Star Treku představitel Spocka Leonard Nimoy. Ačkoliv mě ve třetím díle Star Trek: Pátrání po Spockovi coby režisér příliš nepřesvědčil, tentokrát to bylo o […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip19. prosince 2003 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Filmové recenze
  • Do role vakoveverky létavé se vžijeme v Away: The Survival...1. září 2020 Do role vakoveverky létavé se vžijeme v Away: The Survival... Do role vakoveverky létavé se vžijeme v Away: The Survival Series Posted in Krátké herní aktuality

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...