Kritiky.cz > Filmové recenze > Klubové filmy > The Piano (1993)

The Piano (1993)

piano poster

Němá Ada odjíž­dí ze Skotska do rod­né země své­ho nastá­va­jí­cí­ho, Nového Zélandu. S sebou si také bere jedi­nou věc, bez níž nemů­že exis­to­vat - své pia­no.

Pokud se pře­ne­se­te přes nut­ný úvod a sezná­me­ní s posta­va­mi, uvi­dí­te sní­mek, kte­rý vás vez­me za srd­ce. Tragická roman­ce, ode­hrá­va­jí­cí se v ponu­ré zemi, kde pořád prší, všu­de je bahno a pra­les. A ústřed­ní tro­ji­ce postav roze­hrá­vá pří­běh vynu­ce­né­ho svaz­ku ženy s mužem a její násled­né vzpla­nu­tí lás­kou k jiné­mu muži. Příběh nevy­ni­ka­jí­cí něja­ký­mi neče­ka­ný­mi zvra­ty, ale spíš sil­ný­mi situ­a­ce­mi a dlou­ho a pev­ně budo­va­nou atmo­sfé­rou. Nevím, jest­li to má na svě­do­mí to pro­stře­dí věč­ně ponu­ré kra­ji­ny nebo pře­svěd­či­vé herec­ké výko­ny... asi vše dohro­ma­dy, ale krás­ně se na to kou­ká a ješ­tě lépe pro­ží­vá.

Rád bych také vyzdvi­hl věc, kte­rá se ve vět­ši­ně fil­mů říká jen tak na okraj a při­nej­lep­ším se ako­rát poký­vá hla­vou, jako že to tam sedí. A tou věcí je hud­ba... fan­tas­tic­ká hud­ba Michaela Nymana. On to není vůbec špat­ný skla­da­tel, ale to co před­ve­dl v Pianu nemá obdo­by. Možná se na ní bude­te tvá­řit vše­li­jak, ale mne pros­tě oka­mži­tě uchvá­ti­la. To kla­vír­ní sólo, kte­ré je ústřed­ním moti­vem fil­mu, se pros­tě musí sly­šet a nechat se jím uná­šet, kam­ko­li se vám zachce.

Ať se tedy na film podí­vá ten, komu nejsou cizí fil­my, poma­lu budu­jí­cí svo­ji krás­nou, o to sil­něj­ší atmo­sfé­ru a dra­ma­tic­ké situ­a­ce. Milovníci divo­kých pře­stře­lek, krva­vých stře­tů __(no, i když... )__ a vel­kých akcí mají pro­ten­to­krát smůlu.

Info

* Režie: Jane Campion

* Rok uve­de­ní: 1993

* Originální název: The Piano

* Země: Austrálie / Nový Zéland / Francie

* Délka fil­mu: 121 min

Obsazení

Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin, Ian Mune, Pete Smith, Cliff Curtis

Ocenění

Film zís­kal Oscara za nej­lep­ší scé­nář, hereč­ku v hlav­ní a ved­lej­ší roli.

Byl také nomi­no­ván na Oscara za nej­lep­ší režii a kame­ru.

Odkazy

„info o fil­mu (kfilmu.net)“:[http://kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=piano]

  • Titulky k Les Misérables S01E01 - Episode #1.18. dubna 2019 Titulky k Les Misérables S01E01 - Episode #1.1 Ocitáme se v Paříži roku 1815. Do života krásné, leč chudé švadleny Fantiny vstoupí bohatý a krásný Felix. Mají ti dva vůbec nějakou šanci? Nebo je jejich vztah již od začátku odsouzen k […] Posted in Titulky
  • Omar Sharif10. července 2015 Omar Sharif Omar Sharif nebo také Omar El-Sharif, rodným jménem Michel Demitri Chalhoub (10. dubna 1932, Alexandrie, Egypt - 10. července 2015) byl egyptský herec syrsko-libanonského původu, držitel […] Posted in Profily osob
  • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […] Posted in Recenze knih
  • Další éra 20th Century Fox je za námi.....20th Television, a...15. srpna 2020 Další éra 20th Century Fox je za námi.....20th Television, a... Další éra 20th Century Fox je za námi.....20th Television, a part of Disney Television Studios.youtube.com20th Television20th Television, a part of Disney Television Studios.20th […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Slídil11. září 2007 Slídil Slídil není název pro erotický film, jak by se někdo mohl milně domnívat, ale je to název pro skvělý thriller. Jedná se o remake stejnojmenného filmu z roku 1972, který […] Posted in Recenze
  • Můj otec Antonín Kratochvíl - 0230. května 2020 Můj otec Antonín Kratochvíl - 02 Posted in Videa
  • Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 %3. listopadu 2014 Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 % Connor Ludlow (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) jsou mladý manželský pár žijící v New Yorku. Jejich první setkání je plné bezstarostného zamilování, kdy si rozumí jen […] Posted in Filmové recenze
  • Moje tlustá řecká svatba4. prosince 2002 Moje tlustá řecká svatba Také na každé tramvaji a každém rohu vidíte poutače na novou romantickou komedii tohoto jména? Tak neváhejte a jděte se na ni podívat, protože lepší, už to nebude. Toula […] Posted in Filmové recenze
  • Zombik – 4331. prosince 2018 Zombik – 43 Posted in Komiks
  • Wimbledon - den osmý13. července 2017 Wimbledon - den osmý https://www.youtube.com/watch?v=tJenXi3NBaE Posted in Tenis

Ohodnoťte článek


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...