Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > The Penguins of Madagascar (Kinect)

The Penguins of Madagascar (Kinect)

vlcsnap 2013 05 12 18h28m16s194 300x168 1

Kdo by neznal par­tu tuč­ňá­ku, kte­ří se nám popr­vé před­sta­vi­li ve všech séri­ích ani­mo­va­né­ho fil­mu Madagaskar. Dále jejich akce samo­stat­ně pokra­čo­va­la v krát­kých pří­bě­zích v měst­ské zoo. A tak výrob­ci potě­ši­li hlav­ně ty nejmen­ší a vyšla hra na xbox 360 s pod­po­rou kinec­tu pod názvem The Penguins of Madagascar. Dobrodružství  Skippera, Kowalskeho, Rica a Private (vojí­na) může začít a ovlá­dá­ní těch­to „agen­tů“ zůstá­vá na Vás. Čeká Vás dob­ro­druž­ství roz­dě­le­no do tří úrov­ní s cel­kem asi 14 koly. V začát­ku se postup­ně učí­te nové fígly těch­to maza­ných tuč­ňá­ků, až se postup­ně dopra­cu­je­te k pří­bě­hu, kde sbí­rá­te růz­né před­mě­ty a řeší­te zapekli­té situ­a­ce. Ve hře také neza­po­mně­li na maza­né­ho lemu­ra krá­le Juliena a nechy­bí ani jeho věr­ný pří­tel Mort. Při dohrá­ní může­te zabrou­sit na pár dal­ších mini­her, kte­rá hra nabí­zí, ale ty jsou oprav­du jen pro ty nejmen­ší. Bohužel si tuto hru zahra­je­te jenom v jed­nom hrá­či.

Hra se vel­mi dob­ře ovlá­dá, sní­mač kinec­tu rea­gu­je veli­ce přes­ně. Grafika je vel­mi pěk­ná a děj se ode­hrá­vá jako v tele­viz­ním seri­á­le. Zvukový dopro­vod je ori­gi­nál­ní, tak jako samot­né ztvár­ně­ní tuč­ňá­ků a dal­ších postav. Herní ani­ma­ce nejsou nijak obtě­žu­jí­cí, nao­pak jsou krát­ké a výstiž­né lze je kdy­ko­liv pře­sko­čit. Fyzicky hra není nijak nároč­ná, lze tedy říci, že je vel­mi zábav­ná a nejed­nou zapo­tí­te své mozkov­ny a Vaše tělo zali­je pot.

Závěrem řek­nu, že se mi hra líbi­la, ale časem ji jis­tě Vy nebo Vaše děti odlo­ží a to kvů­li absen­ci hra­ní hry v mul­tipla­y­ru, pro­to­že i o tom hlav­ně tyto dět­ské hry jsou. Poslední nevý­ho­da ve hře je pár vlo­že­ných her­ních kví­zů v ang­lič­ti­ně, kte­ré lehce kazí dojem a ve hře spí­še pře­ká­že­jí, než aby byly k užit­ku.

vlcsnap-2013-05-12-18h28m16s194 vlcsnap-2013-05-12-18h28m33s79 vlcsnap-2013-05-12-18h29m12s250 vlcsnap-2013-05-12-18h29m31s155 vlcsnap-2013-05-12-18h30m14s87 vlcsnap-2013-05-12-18h30m33s47 vlcsnap-2013-05-12-18h31m07s107 vlcsnap-2013-05-12-18h31m19s240 vlcsnap-2013-05-12-18h31m47s254 vlcsnap-2013-05-12-18h32m03s142 vlcsnap-2013-05-12-18h32m55s144 vlcsnap-2013-05-12-18h33m22s149 vlcsnap-2013-05-12-18h34m10s175 vlcsnap-2013-05-12-18h34m55s74

Vlastní hod­no­ce­ní: 60%
Datum vydá­ní: 16.9.2011
Výrobce: THQ
Žánr: akč­ní adven­tu­ra pro děti
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7+


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87861 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54125 KB. | 02.08.2021 - 04:35:23