Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Last of Us - Nakažení (E02)

The Last of Us - Nakažení (E02)

Photo © HBO
Photo © HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Když se řek­ne her­ní série The Last of Us, tak si všich­ni řek­nou, že je to vel­mi úspěš­ná hra. Je to hra pou­ze na kon­zo­li od Sony a během let vyšlo něko­lik dílů. Hlavně je úspěš­ná. Tento rok šel do pla­ce­né tele­vi­ze HBO seri­ál, kte­rý uka­zu­je, jak lze zpra­co­vat her­ní adap­ta­ci.

Po prv­ním díle, kte­rý šel minu­lý týden, sle­du­ji díl dru­hý a zjiš­ťu­ji, že je to váž­ně dob­rá adap­ta­ce. V úvod­ní scé­ně se dozví­me důle­ži­té prv­ky epi­de­mie, jak a kde vznik­la a ihned po titul­cích se vrh­ne­me za hlav­ní tro­ji­ci pře­ži­vších. Joela s pří­tel­ky­ní a tajem­nou nác­ti­le­tou Ellie, kte­rá má své tajem­ství.

Scénář a hlav­ní tvůr­ce není jen kdo. Craig Mazin je nová hvězda scé­nárist­ky. Seriály umí. Proslavil se fil­mem o nej­slav­něj­ší SSSR jader­né elek­trár­ně Černobyl. Je vidět, že je to seri­ál od Mazina, pro­to­že obsa­hu­je cha­rak­te­ris­tic­ké prv­ky a natá­čí co nej­re­ál­ně­ji. Příběh i herec­ké výko­ny her­ců jsou jak ze živo­ta.

Všichni fanouš­ci hry „hej­ti­li“ novou herec­kou hvězdu dět­ské­ho věku Bellu Ramsey, kte­rá se prv­ně obje­vi­la ve seri­á­lu Hra o trů­ny a přes rema­ke brit­ské­ho seri­á­lu od němec­ké spi­so­va­tel­ky, kdo ví??? ‚jo… jas­ně Čarodějnice ško­lou povin­né (The Worst Witch) se zno­vu dosta­la na výslun­ní v úspěš­ném a hlav­ně dra­hém seri­á­lu. Docela jsem si po dvou hodi­nách v roli Ellie na ní zvy­kl.

Opravdovou hvězdou, na kte­ré ten­to seri­ál sto­jí je Pedro Pascal (také Hra o trů­ny), kte­rý si odsko­čil od natá­če­ní Mandalorian a Boba Fetta pod HBO. Asi by to nor­mál­ní člo­věk nezvlá­dl nato­čit za rok tolik dílů a seri­á­lů najed­nou. Ale jak je zná­mo, tak ve Star Wars seri­á­lech hra­jí mís­to něho vět­ši­nou kaska­dé­ři a Petro natá­čí pou­ze hlas své posta­vy. Tak má čas pro HBO.

Na Joelovi a Ellie pří­běh sto­jí a je to dob­ře vidět, jak je doká­že tvůr­ce, scé­náris­ta a i reži­sér instru­o­vat tak, aby hrá­li své posta­vy dob­ře a reál­ně.

Na seri­á­lu je také vidět hro­ma­da utra­ce­ných peněz, za tri­ky, ale hlav­ně za celou výpra­vu. Hlavně je vidět, že na obra­zov­ce vidí­te oprav­du reál­né kuli­sy, neje­nom tři posta­vy za LCD obra­zov­ka­mi, jak se stá­vá posled­ní dobou módou.

Myslím si, že se dosta­la adap­ta­ce her­ní „zom­bie“ akč­ní adven­tu­ry ke správ­ným tvůr­cům. Je z toho cítit před­lo­ha a postup­ně sezna­mo­vá­ní s náka­zou, jak vznik­la, jak pro­bí­há je dob­ré pro pozná­ní posta­po­ka­lyp­tic­ké budc­nos­ti.

Moje hod­no­ce­ní: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,43070 s | počet dotazů: 237 | paměť: 58715 KB. | 09.02.2023 - 06:38:13