Kritiky.cz > TV Recenze > The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště

The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště

Hra

Druhá půl­ka začí­ná tam, kde před­cho­zí díl skon­čil. Zimohrad se ubrá­nil před nemrt­vý­mi a díky Aryi zemřel i Zimní král.

Čtvrtá epi­zo­da je také dlou­há, pro­to­že se musí pří­běh hod­ně posu­nout a vysvět­lit hod­ně věcí na to, aby se moh­li dokon­čit dějo­vé lin­ky. Uctít památ­ku zesnu­lých a vrh­nout se do dal­ších vzta­hů a podě­ko­vat a odmě­nit všech­ny, kte­ří pomoh­li s vítěz­stvím.

Jak asi víme, tak Jon sníh je dědic trů­nu celé­ho krá­lov­ství a jeho milen­ka Daenerys, kte­rá si náro­ku­je trůn, se nebu­de chtít s nikým dělit.

Cersei se stá­le vět­ší mrcha a hod­lá svůj želez­ný trůn udr­žet i za cenu tisí­ce obě­tí a to nesmí­me zapo­me­nout i na Eurona, kte­rý zno­vu doká­že zaujmout dal­ší­ho zajat­ce, kte­rý je pro Královnu dra­ků důle­ži­tý.

Je vidět, že už celý seri­ál fini­šu­je a tvůr­ci se sna­ží neza­ne­chat  žád­nou nevy­ře­še­nou věc. Každou chví­li se dozví­me odpo­věď na otáz­ku, kte­rá fanouš­ků hlo­dá v hla­vě. Například, je Arya stá­le Lady, milu­je Brienne Tormunda, kdo všech­no ví, že je Jon Sníh (Král Severu) dědic trů­nu, umře dal­ší drak… a mno­ho dal­ších.

V před­po­sled­ním díle snad bude dal­ší bitva, ten­to­krát o Královo pří­sta­viš­tě a Cersei, a tak dou­fám, že bitva bude vel­ko­le­pá a že neze­mře mno­ho dal­ších oblí­be­ných postav.

Mne se díl líbil, sice o tro­chu slab­ší, než před­cho­zí, ale těch 90 % tomu dávám.

Kdo zabi­je Cersei?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
The Last of the Starks
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]

The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště
Hodnocení: 2.2 - ‎19 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com