The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království!

Hra04

Opravdu posled­ní díl kul­tov­ní­ho seri­á­lu je pro scé­náris­ty oprav­du to nej­těž­ší, co můžou napsat. Musí se správ­ně roz­lou­čit s posta­va­mi, s pří­bě­hem a musí uspo­ko­jit i fanouš­ky, kte­ří musí pocho­pit, že už nikdy nebu­de nic dal­ší­ho s jejich oblí­be­ný­mi krá­ly, lor­dy a lady...

Tábor fanouš­ků je po posled­ním díle hod­ně roz­dě­len na ty, kte­rým se díl líbí a na ty, kte­ří napros­to nadá­va­jí. Tím, že seri­ál kon­čí, ale není záslu­ha hlav­ních tvůr­ců, ale za to může HBO, kte­ré už nechtě­lo dál pokra­čo­vat v pří­bě­hu. Knihy, kte­ré měl napsat George R.R. Martin, už před dlou­hý­mi tře­mi sezó­na­mi  došly, a tak se muse­li tvůr­ci a scé­náris­té sna­žit, aby pokra­čo­va­ly v pří­bě­hu.

Hra02 1

Patnáct dílů během 3 let úpl­ně posta­čí, aby se pří­běh hlav­ních rodů dokon­čil a aby se hlav­ní posta­vy, pokud pře­ži­jí, setka­ly v Králově pří­sta­viš­ti a zvo­li­ly nové­ho své­ho krá­le.

Poslední díl dává sbo­hem oblí­be­ným posta­vám a potvr­dí jeden z mož­ných kon­ců, kte­ré unik­ly před uve­de­ní epi­zo­dy na inter­net. Nebudu psát jaký, ale pro fanouš­ky je to tro­cha zkla­má­ní. Nemyslím si, že tako­vý konec George R.R. Martin urči­tě chtěl, pro­to­že to je pros­tě neče­ka­né a hod­ně ame­ric­ké. Ale chá­pu to, pří­běh se má zakon­čit tak, aby už nemoh­lo pokra­čo­vat nic s žád­nou oblí­be­nou posta­vou.

Hra03

Pro mně je 75 epi­zo­da dob­rý roz­lou­če­ním. Je dob­ře vidět, že už tvůr­ci ví, že nebu­dou pokra­čo­vat a tak si dáva­jí zále­žet na kaž­dé chvil­ce s oblí­be­ný­mi živý­mi posta­va­mi, u kte­rých musí­me v posled­ních chvil­kách vědět, jak jejich pří­běh bude pokra­čo­vat dál. To vše se spl­ni­lo. Není to žád­ná posled­ní epi­zo­da seri­á­lu Ztraceni, Hvězdné brá­ny nebo Dextera, kte­rá se pros­tě tvůr­cům nepo­ved­la.

To že jak posled­ní, tak před­po­sled­ní, sezo­na byla tro­chu zkrá­ce­ná, tak vůbec neva­dí, pří­běh byl pros­tě zrych­len a pří­běhy se ode­hrá­ly pou­ze ty důle­ži­té, aniž by to vadi­lo hlav­ním posta­vám.

Hra05

Je také důle­ži­té při­po­me­nout, že celá posled­ní sezó­na už není vůbec krva­vá a plná nahých těl, moc dob­ře pro­du­cen­ti vědí, že už se stal seri­ál slav­ným a tak jej udě­la­ly pří­stup­něj­ším pro více lidí. Předchozí sezó­ny by urči­tě celo­stát­ní tele­vi­ze „cen­zu­ro­va­ly“ nebo by je muse­ly dávat po desá­té hodi­ně. Sedmou i osmou můžou (až na pár výji­mek (pár minut)) dávat v hlav­ním vysí­la­cím čase.

Mne se posled­ní roz­luč­ko­vá epi­zo­da líbi­la. Je to dost dob­ré roz­lou­če­ní s celým seri­á­lem a po před­cho­zím krvepro­li­tí byla klid­ná a dost kva­lit­ní. Sice asi nej­slab­ší z letoš­ní sezó­ny, ale všech­no důle­ži­té  se udá­lo v před­cho­zích dílech, tak jde to, aby se s fanouš­ky tvůr­ci a her­ci důstoj­ně roz­lou­či­li.

Hra01 1

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
The Iron Throne (S08E06)
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Více na Kritiky.cz
Shrek: Zvonec a konec Tento čtvrtý díl byl v pojetí rodinného soužití Shreka, Fiony, jejich 3 dětí a jejich dobr...
#13 - The Old Dark House Filmy o strašidelných domech mají vždycky své kouzlo. Některé jen proto, že jsou to brakové...
Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů” Kromě Jaylah a Kralla vytvořili maskéři a kostyméři více než 50 unikátních mimozemských d...
Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptick...
Láska ze školního autobusu Ke knížce americké spisovatelky Rainbow Rowellové jsem přistupovala trochu skepticky. Na první...

The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království!
Hodnocení: 2 - ‎1 hl.


Části seriálu:  Hra o trůny


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I
  • O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti20. května 2019 O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti Tak nám skončila Hra o trůny. Petice žádající o přetočení poslední řady měla včera milion podpisů, předpokládám, že dnes se číslo zdvojnásobí. Kdo poslední díl ještě neviděl, nechť tento […]
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […]
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […]
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […]
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […]
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […]
  • Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms22. dubna 2019 Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms Druhý díl nám přinesl jenom Zimohrad. První bitva nás čeká v následujícím díle, a tak se konečně vyřeší všechny věci, co nás napadnou. Z Lady Brien se stane rytíř, Daenerys se dozví […]