Kritiky.cz > Recenze her > The Forest

The Forest

Forest

Timmy, ty jeden návy­ko­vej bastar­de! Po pár aktu­a­li­za­cích v minu­los­ti se hra sta­la hra­tel­nou a návy­ko­vou sur­vi­val horor cho­dič­kou, u kte­ré se nudit nebu­de­te. Procházečky jes­ky­ní kde neví­te co Vás čeká, výbor­ně zpra­co­va­ná kra­ji­na, mož­ná v late game tro­chu pro­blém s build prv­ky - není jich tolik, aby jste měli furt co sta­vět. Jó jas­ně, může­te si udě­lat hrad až do nebes, ale jed­not­li­vých prv­ků by tam moh­lo být víc. Příběh super, nepřá­te­lé tro­chu neo­hra­ba­ní, avšak vám neda­jí nic zadar­mo, na to pozor. Ať už se jme­nu­jí jak­ko­li, běž­né­ho „nahá­če“ zabi­je­te pár úde­ry seke­rou. Avšak „šaman“už je jiný kafe. No a ta obluda co má troš­ku víc rukou, to už je úpl­ně něco jiný­ho, dopo­ru­ču­ju dyna­mit!

Příběh je tedy v cel­ku pros­tý, přes­to však zábav­ný. Ty domo­rod­ci ukrad­li vaše­ho syna, tak­že důvod je dostat Timmyho zpát­ky. Dalšími mini úko­ly jsou napří­klad najít všech­ny pasa­žé­ry leta­dla.

Nic nepů­jde hned jen tak, chce to vybu­do­vat si řád­nou základ­nu, našet­řit něja­ký ten mate­ri­ál, pro­hle­dat spous­tu kou­tů ost­ro­va – hlav­ně pak jes­ky­ní, kde zís­ká­te vyba­ve­ní nut­né k postu­pu ve hře. Jen tak bude­te o pár kro­ků blí­že k syno­vi. Nezapomínejte na oble­če­ní, kte­ré vývo­já­ři tak nějak nepři­po­mí­na­jí během hry, doká­že Vám však v jis­té fázi pomoct. To že má hra ozna­če­ní i jako horor je pod­le mě tro­chu pře­hna­né. Kromě toho, že se pár­krát lek­ne­te neto­pý­ra, nebo šama­na, kte­rý se jen chudák špat­ně spa­w­nul, se moc bát nebu­de­te. Po čase si zvyk­ne­te i na věč­ný chi­chot původ­ních oby­va­te­lů ost­ro­va, jak já s rados­tí řikám „nahá­či“. Pravda, během hra­ní jsem někdy pou­žil hrub­ší výra­zy, ale to si pro­ži­je­te taky, pokud bude­te chtít hru hrát.

Moje dopo­ru­če­ní ze zku­še­nos­tí při hra­ní - ať Vás ani nena­pad­ne umřít pod vodou v něja­ké jes­ky­ni (když už bude to vyba­ve­ní potá­pě­če). Důvod je pros­tý, s holý­ma ruka­ma tam pros­tě nedo­pla­ve­te a svo­je věci tak navždy ztra­tí­te, což někdy zamr­zí, pak už může­te jen nahrát star­ší save.

S drob­ný­mi bugy musím hru hod­no­tit dob­ře, nebu­de­te se nudit a v koo­pe­ra­ci zaži­je­te spous­ta zába­vy ale i oka­mži­ků, kdy radě­ji hru odlo­ží­te na dal­ší den, pro­to­že už toho dneska bylo pros­tě moc!

Abych jen nema­zal med kolem huby, tohle by moh­li vývo­já­ři vymys­let nějak lépe, např. že se věci zob­ra­zí na začát­ku vod­ní plo­chy v jes­ky­ni. Jo já vím, kaž­dý si má svo­jí bom­bu hlí­dat, ale nebuď­te tak kru­tí. Další věcí troš­ku od věci je samot­né uklá­dá­ní, save jsou ulo­že­ny lokál­ně v PC a tak když jste jako já a sem tam změ­ní­te stroj, musí­te si z počí­ta­če kde jste byli před­tím stáh­nout last save - pomohl by asi něja­ký cloud save? Možná tuhle „drob­nost“ nebu­de­te řešit vůbec, ale pro mě, kte­rý stří­dá pra­cov­ní počí­tač, PC doma a ješ­tě jeden note­book je tohle funk­ce, kte­rá by nemě­la v dneš­ní době chy­bět. Hru cel­ko­vě dopo­ru­ču­ji a to výhrad­ně v Coop reži­mu 🙂 Single je v dneš­ní době na tako­vou hru pros­tě nuda. Abych mohl udě­lat tako­vé shr­nu­tí, při­chá­zí na řadu otáz­ka, kou­pit, či nekou­pit, to je oč tu běží. Pokud jste jako já fanou­šek sur­vi­val her, sto­jí to za to, pokud pře­mýš­lí­te, že by se těch cca 17eur dalo utra­tit jinak – tak dalo. Pokud nebu­de­te hrát v par­tě tak to není ono, pros­tě mě to samot­né­ho na ost­ro­vě neba­vi­lo. Takže buď jeden za všech­ny a všich­ni za jed­no­ho, nebo se bude­te nudit a při sta­vě­ní base se pros­tě udře­te. Ale nechci mlu­vit za všech­ny, něko­mu tato samo­ta může vyho­vo­vat – za mě roz­hod­ně lep­ší COOP.

70 %

Foto:Endnight Games Ltd

  • Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku11. května 2021 Spyro Reignited Trilogy - Legendární Trilogie se vrací v novém kabátku Legendární Série z let 1998 – 2000 která se původně dostala jenom na playstation a pokračování série se dostala například na playstation 2 a Game Boy Advance a první Xbox a mnoho dalších. […] Posted in Recenze her
  • Turok - remaster Steam edition10. května 2021 Turok - remaster Steam edition Turoka jsem v minulosti pokoušel rozehrávat vícekrát. Nikdy se mi do něj nepodařilo dřív proniknout, než se mi z toho udělalo blbě. Asi to dělá pohupování kamery při chůzi. Hráč má tři […] Posted in Recenze her
  • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
  • Supaplex – staňte se virem v počítači27. dubna 2021 Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu obrovskou výhodu. Velmi často šlo o fantastický nápad, který byl sice zařaditelný do některé z […] Posted in Retro games
  • Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice27. dubna 2021 Mass Effect – retro recenze před vydáním legendární edice Konečně se blíží vydání vytoužené legendární edice trilogie Mass Effect (vyjde 17.5.2021). Tato skutečnost svádí k ohlédnutí se za původní trilogií, a zjistit, zda skutečně stojí za […] Posted in Recenze her
  • Valheim26. dubna 2021 Valheim Po velmi dlouhý době nelituju utracených peněz za tuhle viking survival rubačku! A že rubačka tak to do slova. Dlouho mi na trhu chyběla hra, kde někdo náhodou něco nepo*ral. Ale moment, […] Posted in Recenze her
  • Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75%20. března 2021 Zack Snyder's Justice League - Recenze - 75% Je obří 4 hodinová verze Justice League Zacka Snydera lepší než "původní" kinoverze? ANO! A je tato verze přístupnější širšímu publiku? NE! I když možná trochu jo. Kvůli pandemii se tento […] Posted in Filmové recenze
  • TOP 6 bylinek pro domácí pěstování12. května 2021 TOP 6 bylinek pro domácí pěstování Bylinky patří mezi nepostradatelné součástí kuchyně každé správné hospodyňky, mají léčivé účinky, dají se sušit do čajů a hodí se i k přípravě koktejlů. Jejich pěstování a údržba je […] Posted in Pro domov
  • Neuvěřitelný Hulk11. května 2021 Neuvěřitelný Hulk První filmové zpracování dopadlo velmi rozpačitě. Mnoha lidem po shlédnutí původního filmu zůstala v ústech hořká pachuť, kterou nespláchla ani pořádná dávka MARTINI. A to se samozřejmě […] Posted in Retro filmové recenze

Adam Hruš

25 let
Geek, hráč her, HW blázen co rád staví počítače
recenzuji převážně hry, SW a HW :)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,77491 s | počet dotazů: 211 | paměť: 54360 KB. | 12.05.2021 - 18:52:55
X