Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > The Beach Boys - Pet Sounds

The Beach Boys - Pet Sounds

MI0002433952
Před něja­kým časem jsem v této rub­ri­ce psal o albu Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od sku­pi­ny The Beatles a říkal jsem, že je pova­žo­vá­no za nej­lep­ší des­ku hudeb­ní his­to­rie. Dnes ale budu psát o vele­dí­le, kte­ré se v anke­tách někdy umís­ťu­je před „Brouky“. Řeč je samo­zřej­mě o albu Pet Sounds od kali­fon­ské kape­ly The Beach Boys.
Beach Boys už při nahrá­vá­ní Pet Sounds nej­spíš dospě­li, a mís­to sur­fů a cadilla­ců, se zača­li fotit s koza­mi.
The Beach Boys vznik­li v roce 1961 v kali­forn­ském Hawthorne. Právě pro­slu­ně­ná Kalifornie a její plá­že daly kape­le její sound. Zvuk sku­pi­ny je oprav­du neza­mě­ni­tel­ný, pře­krí­va­jí­cí se voká­ly, jed­no­du­ché a přes­to geni­ál­ní melo­die a poho­do­vá atmo­sfé­ra, kte­rá vás na při posle­chu kaž­dé pís­ně pře­ne­se až na západ­ní pobře­ží USA, mezi sur­fa­ře a hol­ky v biki­nách. Právě tyto věci si kaž­dý při vyslo­ve­ní jmé­na The Beach Boys zajis­té vyba­ví.
Génius Brian Wilson a koza.
Album bylo vydá­no v květ­nu roku 1966 jako již jede­nác­tá stu­di­o­vá deska kape­ly a dodnes je pova­žo­vá­no za jed­no z nej­vliv­něj­ších hudeb­ních děl his­to­rie. To má na svě­do­mí hlav­ně geni­ál­ní skla­da­tel Brian Wilson, kte­rý se sice trá­pil sou­pe­ře­ním s Paulem McCartneym, ale Brian napří­klad i prá­vě na tom­to LP doká­zal, že se Paulovi doká­že mini­mál­ně vyrov­nat.
Zdroje obráz­ků: allmusic.com, wikipedia.org

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Kultovní alba

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93632 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54840 KB. | 02.08.2021 - 17:44:05