Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

The Avengers si už vybojovali magickú miliardu,nezastavili ich ich ani Temné tiene.

avengers11 avengers0143
avengers11 avengers0143

Každý vedel že to príde,len nikto neve­ril že tak rých­lo.The Avengers dosi­ahli mili­ar­du za rekord­ných 10 dní a momentálne(samozrejme dočas­ne) im patrí 11.priečka his­to­ric­ké­ho rebríč­ka návštevnosti.Pred sebou majú Temného rytiera,Burtonovu Alenku,Star Wars-Episoda I,dvojku a štvor­ku Pirátov,Transformers 3,Toy Story 3,LOTRa a HP 7 bude pre­ko­na­ný čo nevi­dieť.1 002 082 000 $ táto suma pote­ši­la štúdio Marvel urči­te natoľko,že čosko­ro zahá­ja prí­pra­vy na pokračovanie.Tento víkend bol pre The Avengers veľ­mi úspešný,čo doka­zu­je aj suma 103 000 000 $ ktorú si doká­za­li odniesť z ame­ric­kých kín a tým aj zlo­mi­li ďal­ší rekord Avatara,kto­rý mal za dru­hý víkend 75 000 000 $ a The Avengerom sa poda­ril pokles len o 50 %.To nie­je ešte ani zďa­le­ka všet­kým dňom koniec!V niek­to­rých kra­ji­nách nemal film ešte ofi­ci­ál­nu premiéru,napr:v Japonsku by mohol film zaro­biť ešte krás­nych 100 000 000 $ a trž­by by sa mali zasta­viť na hra­ni­ci oko­lo 1,8 miliardy.Tým pádom by The Avengers skon­či­li na tre­ťom mies­te hneď za Jimiho trhákmi TitanicomAvatarom.Burtonové Temné tie­ne boli nasa­de­né do kín veľ­mi zle,29 000 000 $ za otvá­ra­cí víkend je na 150 000 000 $ film žalost­ne málo a na stov­ku s domá­ce­ho trhu môže Johnny a Tim zabudnúť.Možno ich zachrá­ni zvy­šok sveta,ale na ich mies­te by som sa rad­šej spo­lie­hal na pre­daj DVD a Bluray nosičov.Na tre­ťom mies­te skon­či­la níz­ko roz­počto­vá 12 mili­ó­no­vá čer­noš­ská komé­dia Think Like a Man, s 6,3 mili­ó­n­mi a v USA má zaro­be­né už krás­nych 82 mili­ó­nov.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52033 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55772 KB. | 24.05.2022 - 13:54:00