Textilní dekorace

img a292001 w1993 t1504204183

Pokud vám všech­ny tyto věci při­pa­da­jí zby­teč­né, věř­te, že tomu tak není. Jestliže si chce­me zútul­nit náš domov, tyto věci k tomu pros­tě pat­ří. Slovem záclo­ny nejsou myš­le­ny tako­vé ty kraj­ko­vé či háč­ko­va­né, kte­ré míva­la snad kaž­dá babič­ka. Dnes si může­te poří­dit záclo­ny, kte­ré jsou lehouč­ké, prů­svit­né, dají poko­jům tro­chu dyna­mi­ky a pro­dá­va­jí se v růz­ných bar­vách. Závěsů je také vel­ká spous­ta, mohou půso­bit tako­vým mohut­ným dojmem, ale mohou být i leh­čí, opět je lze kou­pit v růz­ných bar­vách. Holé okna bez závě­sů či záclon půso­bí tako­vým stu­de­ným dojmem, pro­to je zkus­te troš­ku zútul­nit.
kulatá pohovka s polštáři
Přehoz na postel či na gauč je také vel­mi důle­ži­tý. Dělají se pře­ho­zy růz­ných barev a veli­kos­tí, mohou vypa­dat jako patchwork, nebo dokon­ce mohou být oprav­du šité tou­to tech­ni­kou. Přehoz na postel vypa­dá nejen dob­ře, ale také postel chrá­ní před zne­čiš­tě­ním. Pokoj vypa­dá více ukli­ze­ně, upra­ve­ně a pří­jem­ně.
manželská postel ilustrace
Polštářky jsou pře­ci roz­to­mi­lé. Někomu sice mohou při­pa­dat napros­to zby­teč­né, ale pohov­ka nazdo­be­ná pol­štá­ři je pře­ce tak krás­ná. Tak samo postel, když na pře­hoz úhled­ně nasklá­dá­te pol­štá­ře. Potahy si může­te nakou­pit, ale může­te si je také ušít. Například patchwork je skvě­lá a veli­ce oblí­be­ná tech­ni­ka, sta­čí troš­ku šikov­nos­ti a chu­ti a věř­te, že si je zvlád­ne­te ušít i sami, ale­spoň ty leh­čí. Tak si může­te vytvo­řit růz­né typy povla­ků, kte­ré poté bude­te obmě­ňo­vat pod­le aktu­ál­ní situ­a­ce.

Holý stůl se lépe udr­žu­je. To je napros­tá prav­da. Ubrus nebo běhoun nemu­sí­te mít na sto­le pořád zvlášť, když máte tře­ba malé děti. Museli bys­te jej pořád prát. Ale pokud oče­ká­vá­te návště­vu, může­te jej na stůl dát.

Všechny tex­til­ní deko­ra­ce v bytě by měli být barev­ně sla­dě­né. To zna­me­ná, že bys­te si měli vybrat bar­vy, kte­ré chce­te v bytě vyu­žít, a tře­ba i šká­lu odstí­nů, kte­ré bude vhod­né pou­žít. Dle toho potom naku­puj­te záclo­ny, šij­te či kupuj­te povla­ky na pol­štář­ky, a ušij­te si nebo kup­te také běhoun, ale­spoň do zálo­hy. Textilie doká­žou byt zútul­nit, pro­stor vypa­dá více zabyd­le­ně a stá­vá se z něj oprav­do­vý domov. Takže se jich urči­tě neboj­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Financování rekonstrukce21. prosince 2019 Financování rekonstrukce Pokud byste se chtěli pustit do renovace svého bytu, domu nebo chaty a nemáte našetřeno dostatek finančních prostředků, můžete se obrátit na bankovní či nebankovní instituce. K […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […]
  • Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken4. listopadu 2019 Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken Přízemní domy tzv. bungalovy jsou dnes velmi oblíbené. Jejich nevýhodou je však snadná viditelnost do domu z ulice a okolních zahrad. Může se tedy stát, že při relaxační koupeli na vás […]
  • Atmosféra domova28. prosince 2019 Atmosféra domova Každý ví, že domov nevytváří nábytek a ostatní zařízení, ale atmosféra, kterou dokážeme bytu vdechnout. Toho docílíme vhodnou a vkusnou volbou bytových doplňků.  Přitom i v tomto ohledu […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Zahrada – místo, kde je nám dobře15. ledna 2020 Zahrada – místo, kde je nám dobře Zahrada u domu už neplní pouze funkci zásobárny ovoce a zeleniny na zimu, ale především má sloužit jako oáza, ve které si můžeme uzdravit unavené tělo i pocuchané nervy. Proto vzniká úplně […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]