Kritiky.cz > Pro domov > Textilní dekorace

Textilní dekorace

img a292001 w1993 t1504204183

Pokud vám všech­ny tyto věci při­pa­da­jí zby­teč­né, věř­te, že tomu tak není. Jestliže si chce­me zútul­nit náš domov, tyto věci k tomu pros­tě pat­ří. Slovem záclo­ny nejsou myš­le­ny tako­vé ty kraj­ko­vé či háč­ko­va­né, kte­ré míva­la snad kaž­dá babič­ka. Dnes si může­te poří­dit záclo­ny, kte­ré jsou lehouč­ké, prů­svit­né, dají poko­jům tro­chu dyna­mi­ky a pro­dá­va­jí se v růz­ných bar­vách. Závěsů je také vel­ká spous­ta, mohou půso­bit tako­vým mohut­ným dojmem, ale mohou být i leh­čí, opět je lze kou­pit v růz­ných bar­vách. Holé okna bez závě­sů či záclon půso­bí tako­vým stu­de­ným dojmem, pro­to je zkus­te troš­ku zútul­nit.
kulatá pohovka s polštáři
Přehoz na postel či na gauč je také vel­mi důle­ži­tý. Dělají se pře­ho­zy růz­ných barev a veli­kos­tí, mohou vypa­dat jako patchwork, nebo dokon­ce mohou být oprav­du šité tou­to tech­ni­kou. Přehoz na postel vypa­dá nejen dob­ře, ale také postel chrá­ní před zne­čiš­tě­ním. Pokoj vypa­dá více ukli­ze­ně, upra­ve­ně a pří­jem­ně.
manželská postel ilustrace
Polštářky jsou pře­ci roz­to­mi­lé. Někomu sice mohou při­pa­dat napros­to zby­teč­né, ale pohov­ka nazdo­be­ná pol­štá­ři je pře­ce tak krás­ná. Tak samo postel, když na pře­hoz úhled­ně nasklá­dá­te pol­štá­ře. Potahy si může­te nakou­pit, ale může­te si je také ušít. Například patchwork je skvě­lá a veli­ce oblí­be­ná tech­ni­ka, sta­čí troš­ku šikov­nos­ti a chu­ti a věř­te, že si je zvlád­ne­te ušít i sami, ale­spoň ty leh­čí. Tak si může­te vytvo­řit růz­né typy povla­ků, kte­ré poté bude­te obmě­ňo­vat pod­le aktu­ál­ní situ­a­ce.

Holý stůl se lépe udr­žu­je. To je napros­tá prav­da. Ubrus nebo běhoun nemu­sí­te mít na sto­le pořád zvlášť, když máte tře­ba malé děti. Museli bys­te jej pořád prát. Ale pokud oče­ká­vá­te návště­vu, může­te jej na stůl dát.

Všechny tex­til­ní deko­ra­ce v bytě by měli být barev­ně sla­dě­né. To zna­me­ná, že bys­te si měli vybrat bar­vy, kte­ré chce­te v bytě vyu­žít, a tře­ba i šká­lu odstí­nů, kte­ré bude vhod­né pou­žít. Dle toho potom naku­puj­te záclo­ny, šij­te či kupuj­te povla­ky na pol­štář­ky, a ušij­te si nebo kup­te také běhoun, ale­spoň do zálo­hy. Textilie doká­žou byt zútul­nit, pro­stor vypa­dá více zabyd­le­ně a stá­vá se z něj oprav­do­vý domov. Takže se jich urči­tě neboj­te.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken4. listopadu 2019 Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken Přízemní domy tzv. bungalovy jsou dnes velmi oblíbené. Jejich nevýhodou je však snadná viditelnost do domu z ulice a okolních zahrad. Může se tedy stát, že při relaxační koupeli na vás […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Co dáme na stěnu?29. října 2019 Co dáme na stěnu? Dekorace dokážou  s bytem  hotové divy. Dokáží oživit byt, kde zatím ještě není mnoho nábytku, nebo kde už nábytek není právě nejnovější. Samozřejmě, je třeba jednat s velkým vkusem, […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]