Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Terry Jones

Terry Jones

Terry
Terry
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Terry Jones (1. úno­ra 1942, Colwyn Bay, Wales - 22. 1. 2020) byl velšský komik a reži­sér, jeden z šes­ti čle­nů kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python. Spolurežíroval fil­my Monty Python a Svatý Grál, Monty Python: Život Briana a Smysl živo­ta. Režíroval také film pro děti Žabákova dob­ro­druž­ství, kde si spo­lu s ním zahrá­li také Eric Idle, John Cleese a Michael Palin. Zemřel 20. led­na 2020.

Foto:

PopisPhoto 02-07-14 10 45 45
Datum
ZdrojPhoto 02-07-14 10 45 45
AutorEduardo Unda-Sanzana from Antofagasta, Chile

Licence

w:cs:Creative Commons
uveďte autora
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte auto­ra 2.0 Generic
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
Checked copyright icon.svgThis image was ori­gi­nally posted to Flickr by eun­das at https://flickr.com/photos/[email protected]/14621992853. It was reviewed on  by FlickreviewR 2 and was con­fir­med to be licen­sed under the terms of the cc-by-2.0.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26464 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58184 KB. | 13.08.2022 - 20:38:44