Kritiky.cz > Filmové premiéry > Teroristka - O FILMU

Teroristka - O FILMU

teroristkaPlakat

Komedie Teroristka je pří­bě­hem uči­tel­ky v důcho­du, kte­rá celý život uči­la žáky, že zákla­dem vše­ho je sluš­nost a nási­lí nic neře­ší. Jenže zjis­tí, že přes­ně na to gau­ne­ři spo­lé­ha­jí. „Učitelky v důcho­du pře­ce nestří­le­jí lidi,“ říká dare­bák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebu­de jis­tý,“ odpo­ví mu paní, než odjis­tí zbraň.

Hlavní hrdin­kou čer­né kome­die Teroristka je Marie (Iva Janžurová), uči­tel­ka na pen­zi, kte­rá si jed­nou řek­ne, že už si nechce při­pa­dat jako krá­va. Když jí pro­ti aro­gant­ní­mu strůj­ci lokál­ní­ho zla (Martin Hofmann) nepo­mů­že ani sta­rost­ka (Tatiana Vilhelmová), seže­ne si zbraň a roz­hod­ne se udě­lat to, co vět­ši­nu z nás občas napad­ne, ale hned tu myš­len­ku rozum­ně zapu­dí­me. Brzy však zjis­tí, že stej­ně, jako je vraž­da slo­ži­tá morál­ně, je nesnad­ná i prak­tic­ky - přes­to, že jí býva­lý žák, momen­tál­ně v pod­mín­ce (Pavel Liška), dává cen­né život­ní rady: „Kriminalita jenom vypa­dá jed­no­du­še, paní uči­tel­ko, ale pak se dyc­ky něco pose­re.“

O vol­bě téma­tu reži­sér a sce­náris­ta fil­mu Radek Bajgar říká: „Jak se tak posled­ní roky posou­va­jí hra­ni­ce aro­gan­ce a hru­bos­ti, grázlo­vé na všech úrov­ních cítí, že můžou fakt úpl­ně všech­no, pro­to­že veřej­nost to zas nějak zkous­ne. Normální lidi se pře­ce nebrá­ní. Hrozí však, že jed­nou to pře­že­nou a někdo se začne cho­vat jak ta naše uči­tel­ka. Ve fil­mu to může být vtip­ný, v rea­li­tě zce­la jis­tě nebu­de.” A k obsa­ze­ní Ivy Janžurové do hlav­ní role dodá­vá: „Scénář jsem psal jed­no­znač­ně pro Ivu Janžurovou, bez ní bych do toho asi nešel. To, co ta posta­va zaži­je, je záro­veň tra­gic­ký a při­tom to ve výsled­ku vypa­dá sran­dov­ně, pro­to­že nor­mál­ní lidi nejsou tré­no­va­ní na páchá­ní nási­lí. Divák musí jít s ní, všech­no jí to věřit, rozu­mět jí i v situ­a­ci, kdy dělá extrém­ní věci. Komedie by měla být vždyc­ky o prav­dě a boles­ti. A v téhle křeh­ké polo­ze je pros­tě Iva Janžurová nedo­stiž­ná.”

 Film kopro­du­ko­va­la Česká tele­vi­ze Filmové cen­t­rum. Jaroslav Sedláček, kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze, o spo­lu­prá­ci na fil­mu pro­hlá­sil: „Teroristka má pro mě dvě rovi­ny. První je kome­di­ál­ní, pří­běh čes­ké důchod­ky­ně, kte­rá se po vzo­ru akč­ních hrdi­nů roz­hod­ne vzít spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou. Druhá je váž­ná, ote­ví­rá pal­či­vý pro­blém sou­čas­nos­ti – frustra­ci spo­leč­nos­ti z korup­ce, aro­gan­ce moc­ných a boha­tých, z neschop­nos­ti vymoct si prá­vo a spra­ve­dl­nost na úřa­dech a insti­tu­cích, kte­ré jsou k tomu urče­ny. Obě ty rovi­ny mě bavi­ly a dou­fám, že budou bavit a zají­mat i divá­ky.“


Teroristka - O FILMU
Hodnocení: 4 - ‎3 hl.Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […]
  • Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě28. března 2019 Tisková konference s Teroristkou proběhla v pohodě Na novinářské projekci a následné tiskové konferenci představili tvůrci nový film s názvem “Teroristka“. Hlavní roli učitelky v důchodu, které se rozhodne k neobvyklému životnímu kroku, […]
  • Teroristka28. března 2019 Teroristka Dvě videa z dnešní novinářské konference. https://youtu.be/k3Vok0gVUms https://youtu.be/vsoIN5yQkD4
  • Teroristka29. března 2019 Teroristka Fotky z tiskové konference 28.3.2019.
  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […]
  • Teorie tygra25. března 2016 Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016.
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Teorie tygra - O FILMU31. března 2016 Teorie tygra - O FILMU Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • Novinářská konference filmu Teorie tygra24. března 2016 Novinářská konference filmu Teorie tygra Ze dne 23.3.2016 ---------------------------- Režie: Radek Bajgar Scénář: Radek Bajgar, Mirka Zlatníková Kamera: Vladimír Holomek, Petr Koblovský Hudba: Jan P. Muchow Hrají: Jiří […]