Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera

Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera

DSC 1633
DSC 1633
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co tak napsat v recen­zi na kni­hu, kte­rá se věnu­je situ­a­ci po úto­ku 11. září 2001? Co napsal jeden z nej­lep­ších komik­so­vých tvůr­ců Frank Miller? No nebu­de to leh­ké.

Z kni­hy je cítit depre­se z tero­ris­tic­kých úto­ků. Autor se ze svých poci­tů napros­to vyma­lo­val. Moc tex­tů tam není. Půlka strá­nek jsou pou­ze mal­by beze slov, občas jenom s cito­slov­ci.

Pro mě to je prv­ní zku­še­nost s Frankem Millerem v kniž­ním vydá­ní. Frank Miller začal svo­jí slav­nou ces­tu na komik­sech v Marvel Comics, kdy začal už v roce 1979 kres­lit své prv­ní komiksy, u kte­rých byl tvůr­cem. Začal Daredevilem, pokra­čo­val dal­ší­mi komiksy a jeho prv­ním titu­lem, kte­rý tvo­řil jako hlav­ní tvůr­ce, byl v roce 1983 Ronin (high-tech samu­raj).

Je zná­mý jako autor kul­tov­ní mini­sé­rie 1986 Batman: Návrat tem­né­ho rytí­ře. V Česku se začal vydá­vat v roce 2008, kdy čeští čte­ná­ři obje­vi­li komiks Sin City. V Americe byl komiks před fil­mem. Čeští fanouš­ci malo­va­ných obráz­ku s tex­ty obje­vi­li komiksy Franka Millera až tři roky po fil­mu.

tero

Teď zno­va k recen­zo­va­né­mu titu­lu. Komiksová kni­ha je dosta­teč­ně vel­ká na to, abys­te se poko­cha­li mal­ba­mi bez tex­tů a dozvě­dě­li se dosta­teč­né infor­ma­ce o pří­bě­hu. Většinu časů zabe­rou bit­ky mezi posta­va­mi. Všichni jsou naštva­ní a jejich zdepta­né a agre­siv­ní výra­zy jsou dosta­teč­ně vidět.

Pár strá­nek je tvo­ře­no záměr­ně jenom rámeč­ky. Nechci ale vůbec spo­i­le­ro­vat v pří­bě­hu, proč jsou pou­ži­ty prázd­né rámeč­ky, si bude­te muset pře­číst sami.

Celá kni­ha nese auto­rův záměr a ihned je na oba­lu vidět, kdo ji sepsal a nama­lo­val. Není to vůbec komiks pro děti, spí­še pro dospě­lé. Pro ty, co mají rádi Franka Millera, kni­hu vel­mi dopo­ru­ču­ji. Hodí se i pro ty čte­ná­ře, kte­ří si chtě­jí vzpo­me­nout na tero­ris­tic­ký útok roku 2001 a reak­ci na něj.

Pro ty, kte­ří si chtě­jí počíst komiks bez depre­se a vadí jim strán­ky bez tex­tů, tak to moc pro ně není. Proto tomu­to komik­su dávám pou­ze 70 %. S tím, že pro fanouš­ky ame­ric­ké­ho tvůr­ce Franka Millera je to povin­nost a ti si auto­ma­tic­ky k mému hod­no­ce­ní při­da­jí celých 30 %.

Recenzi jsem napsal pro web Kultura21.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04426 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58186 KB. | 16.08.2022 - 01:04:13