Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Terezka a Majda na horách - kniha - recenze

Terezka a Majda na horách - kniha - recenze

6928784 terezka a majda na horach 400

Terezka je malá hol­čič­ka a prá­vě se chys­tá na hory se svý­mi rodi­či a sestrou Katkou. Velmi se těší, avšak začá­tek není zrov­na neji­de­ál­něj­ší. Na mís­to urče­ní, čili tam, kde budou byd­let, se musí dostat na rol­bě. Ta jede doslo­va hroz­ně, mamin­ka holek buší na řidi­če, aby zasta­vil, ale ten nere­a­gu­je. Nakonec se rela­tiv­ně dob­ře dosta­nou do cha­ty. K tomu vše­mu se při­cho­mýt­ne dal­ší malé děv­če – Majda.

Bohužel idy­lic­ký pobyt to roz­hod­ně nebyl. Po něko­li­ka dnech totiž one­moc­ně­la mamin­ka tak moc, že skrz boles­ti v krku nemoh­la ani pro­mlu­vit. Terezka pře­mlou­vá mamin­ku, aby všich­ni jeli domů, že se jim tam s Majdou nelí­bí. Maminka váhá, ale pak sou­hla­sí, jen ji jímá hrůza, jak pobe­rou všech­ny svo­je věci. Nakonec se roz­hod­ne, že počka­jí na tatín­ka. Z hor sice neod­je­dou, ale pro změ­nu budou tře­ba vyzví­dat na mamin­ce jak vyvo­lá­vat duchy.

Terezka s Majdou se pot­ka­jí na horách s dal­ší­mi dět­mi, a to nejen tuhle zimu, ale i příští. Dokonce začnou plá­no­vat taj­ný výstup na tzv. paní Horu. Výšlap nepro­bí­há pod­le před­stav dětí. Napadne je poměr­ně vel­ká vichři­ce. Navíc Majda po pádu nemů­že cho­dit, k tomu svým způ­so­bem i zablou­dí. Naštěstí je najde rol­ba. Pochopitelně mamin­ka pro tenhle výlet nemá pocho­pe­ní, ale nijak netres­tá. Akorát musí slí­bit, že už to nikdy neu­dě­la­jí.

Čekala jsem upřím­ně řeče­no víc. Když bych měla mlu­vit prav­du, tak se mi tenhle pří­běh nelí­bil, neza­u­ja­lo mě to. Sice se tam obje­vu­je tro­chu zví­řat, ale to nic není. Možná, kdy­by jich tam bylo víc, tak by to bylo ono. Do toho jsem byla v uvo­zov­kách zblb­lá z těch postav, pro­to­že jsem se nemoh­la zori­en­to­vat, kdo pat­ří ke komu. Má 96 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Atlantis.

 • Autor: Eda Kriseová
 • Žánr: pro děti
 • Ilustrace: Dagmar Berková
 • Nakladatelství: Atlantis
 • Datum vydá­ní: 2001
 • Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 %27. dubna 2017 Paleček krále Jiřího - kniha - recenze - 100 % Paleček zažil mnoho příběhů a mockrát pomohl nevinným a dá se říci obětem. Například, když pomáhal sedlákovi Kolínovi, kterému se ztratilo jeho krásné telátko z chlívku a Kolín neměl ani […] Posted in Recenze knih
 • Tři oříšky pro Popelku - kniha15. června 2017 Tři oříšky pro Popelku - kniha Tahle kniha není soubor pohádek jako takových ani není o jedné, která je v názvu. Jedná se o tři velmi známé pohádky, ale jako scénáře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, […] Posted in Recenze knih
 • Ovidiova poslední láska - kniha9. června 2017 Ovidiova poslední láska - kniha Rusavi začíná vyprávět příběh o svém pánovi a druhovi Ovidiovi, přičemž se stala i jeho družkou, a to poslední. Zemřel jí v náručí za jednoho jarního rána. Odpřísáhla při všech bozích, že […] Posted in Recenze knih
 • Strýček Bosko - kniha15. května 2017 Strýček Bosko - kniha Malý chlapec zvaný Ferda, vypráví v celé knize o strýčkovi jménem Bosko. Nebyl to jeho pokrevní strýc, jenom mu tak všichni říkali, protože provozoval kouzla. Vlastně to byl nejlepší […] Posted in Recenze knih
 • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […] Posted in Recenze knih
 • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
 • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
 • Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina29. června 2021 Splněné přání - věrné psí přátelství a nová rodina Klarissa neměla moc v lásce svoje jméno. Mnohem raději používala Klára. Nyní byla ještě nešťastnější. Musela totiž odjet k tetě a jejímu muži na venkov. Její nejlepší kamarádka Alvina ji […] Posted in Recenze knih
 • Lucinka, Kubík a miminko - nový sourozenec a nová dobrodružství24. března 2021 Lucinka, Kubík a miminko - nový sourozenec a nová dobrodružství Lucinka a Kubík jsou sourozenci. Je známo, že sourozenci se často perou, ale tihle dva si spolu výborně rozumí. Lucinka se narodila jako první. Rodiče jim občas říkají, že jsou to jejich […] Posted in Recenze knih
 • Zvířecí agenti - Chyťte zloděje! - další dobrodružství se zvířaty22. března 2021 Zvířecí agenti - Chyťte zloděje! - další dobrodružství se zvířaty Ti-bot a Kati-e byli jednak kamarádi, ale také speciální detektivové. Ti-bot byl speciální robot a Kati-e zrovna pracovala na tom, aby si její nejlepší přítel osvojil nové jazyky. V […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,12805 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51657 KB. | 25.10.2021 - 07:07:52