Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Terapie - S03E04 - Čtvrtek 16:00

Terapie - S03E04 - Čtvrtek 16:00

Terap04

Tak je čtvr­tý díl, už víme čtvr­té­ho účast­ní­ka Terapie, kte­rý cho­dí k Markovi Poštovi. Je jím dvo­ji­ce Jenovéfa Boková  Ivana Chýlková. Matka s dce­rou, kte­ré se kvů­li stal­kin­gu pře­stě­ho­va­ly do Prahy.

Petr Zelenka zůstá­vá a ten­to­krát je to snad nej­za­jí­ma­věj­ší dvo­ji­ce, co může navští­vit psy­cho­lo­gic­kou porad­nu. Dvojice hlav­ních postav čtvr­teč­ní sean­ce je oprav­du pove­de­ná. Mamka, kte­rou živí man­žel a dce­ra, kte­rá se bez své mámy a jejich (otco­vých) peněz ani nic nekou­pí.

Obě dvě hereč­ky umí hrát a Karel Roden je jenom tak do počtu. Chýlková i Boková si své dia­lo­gy uží­va­jí a mys­lím si osob­ně, že je to dob­ré zakon­če­ní týden­ní­ho mara­to­nu všech nových postav

Je vel­ká ško­da, že v pátek už žád­ná epi­zo­da nebu­de. Paní Magálová se seri­á­lu už nezú­čast­ní a tak vše bude na Karlu Rodenovi, aby kaž­dý týden pro­žil 4 pří­běhy a uměl pora­dit.

V pon­dě­lí zpě­vač­ce, v úte­rý ste­var­do­vi, ve stře­du páno­vi, co po auto­ne­ho­dě ztra­til paměť a ve čtvr­tek dvo­ji­ci mámy a dce­ry, kte­ré si žijí na vyso­ké noze.

Po prv­ním týd­nu musím říct, že se tře­tí série poved­la. Vše je jas­né ihned z prv­ních epi­zod, a tak mne příští týden čeka­jí dal­ší díly, kde se dozví­me co všech­no paci­en­ty Marka Pošty trá­pí.

Hodnocení dneš­ní epi­zo­dy 100 %


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,36742 s | počet dotazů: 205 | paměť: 50281 KB. | 11.04.2021 - 23:09:12