Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Terapie - S03E02 - Úterý 11:00

Terapie - S03E02 - Úterý 11:00

terap02

O čem bude dru­hý díl, nová posta­va, nový pří­běh , kte­rý se bude postup­ně odkrý­vat. Vojta Dyk jako Šimon Šimon.

Co pak se o posta­vě dozví­me? Je to ste­vard, kte­rý by chtěl být pilo­tem a šika­nu­je jej jeho nad­ří­ze­ný gay.

Tentokrát za reži­sér­skou židlí nesto­jí žád­ný slav­ný reži­sér. Mladík v reži­sér­ské sto­lič­ce je Matěj Chlupáček. Za krát­kou reži­sér­skou kari­é­ru udě­lal jeden slav­ný film a tím je Polednice, kte­rou všich­ni recen­zen­ti chvá­li­li.

Vojta Dyk umí hrát a jeho tajem­ná role mu dá pro­stor si svo­ji posta­vu užit v rám­ci pro­sto­ru, co mu jeho sedač­ka dovo­lí.

Výměna reži­sé­ra urči­tě seri­á­lu pro­spě­je a pro­za­tím dou­fám, že kaž­dou z postav zre­ží­ru­je ten samý, jako prv­ní díl. První díl Šimona je hod­ně zají­ma­vý tím, že je tro­chu tajem­ný a že je posta­vou hod­ně skry­to a sám o sobě nechce nic říct Markovi, kte­rý důle­ži­té infor­ma­ce musí z letec­ké­ho ste­var­da lámat.

Druhý díl tře­tí série je hod­ně zají­ma­vý, pří­běh ste­var­da je hod­ně zají­ma­vý a rád se dozvím, co všech­no vlast­ně tají a jak se dosta­ne­me k posled­ní epi­zo­dám pro reži­sér­skou sto­lič­kou Matěje Chlupáčka.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,60884 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53495 KB. | 17.04.2021 - 02:02:40
X