Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia

Terapie - S03E01 - Pondělí 14:00, Lucia

Terapie01
Terapie01

Máme za sebou 70 epi­zod seri­á­lu. A co pak nám tvůr­ci mohou při­nést v nové sezó­ně? Nové pří­běhy a nové posta­vy, kte­ré se nám v násle­du­jí­cích dílech odha­lí až na kost.

Úplně prv­ní díl se věnu­je slo­ven­ské zpě­vač­ce Lucii, kte­rá ve svých šede­sá­ti a více letech při­šla na kri­zi, kte­rou muse­la řešit zru­še­ním kon­cer­tu.

Karla Rodena zná­te, už víte co od něj čekat. Ten si v kli­du sedí během tera­pie ve svém křes­le a mimo svůj „tera­pe­u­tic­ký“ pokoj má své­ho syna a svo­ji milu­jí­cí man­žel­ku. Jeho prv­ní pří­pad po 6 letech jej zasko­čil. Lucia nechce tera­pii, ale chce vše vyře­šit pou­ze během jed­no­ho seze­ní.

Moc se v ihned prv­ním díle o celém pro­blé­mu Lucii (proč ztra­ti­la hlas) nedo­zví­me, spí­še se pono­ří­me do toho, že je její život napros­to jed­no­du­chý, o její pro­blémy se sta­rá její man­žel a že mož­ná bude zako­pa­ný pes v tom že měla otce „tyra­na“

Režisér Petr Zelenka umí nato­čit zají­ma­vé věci, od Roku ďáb­la už je to dlou­há doba. Tím, že se vrhl na režii pro HBO je dob­rá věc. Evropští pro­du­cen­ti si umí vybrat reži­sé­ry, kte­ří umí vybrat to nej­lep­ší ze své­ho reži­sér­ské­ho umu. Zelenka pat­ří mezi ty dob­ré, kte­ří umí i během krát­ké epi­zo­dy zaujmout.

Scénárista Robert Geisler zase umí při­pra­vit dob­ré dia­lo­gy, kte­ré lze her­cům dosta­teč­ně věřit.

První díl je čes­kým pří­no­sem do HBO, a tak se může­me v dob­ré míře dívat na to, jak dob­rý reži­sér umí vést dob­ré her­ce, kte­ré sice nemu­sí­me tolik znát (Studénková, Dyk… jsou vyjím­kou), ale svo­jí posta­vou dob­ře zna­jí a hra­jí svůj pří­běh reál­ně, jak by se asi mohl stát.

První epi­zo­da: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Terapie III – EPIZODA 17: Pondělí 17:00, Lucia4. února 2019 Terapie III – EPIZODA 17: Pondělí 17:00, Lucia Lucia je rozrušená, že se její muž Tomáš postavil proti jejímu novému projektu. Čte Markovi z dopisů od fanoušků a odkrývá podrobnosti vztahu, který měla s matkou. Psychologa těší, že […] Posted in Spoilery
  • Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia28. ledna 2019 Terapie III – EPIZODA 13: Pondělí 15:00, Lucia Usebraná zpěvačka vymýšlí hudební projekt s jiným muzikantem, který ji má představit mladšímu publiku. Mluví také o traumatickém incidentu, který ji postihl během dospívání. Sama o něm […] Posted in Spoilery
  • Terapie - Epizoda 7 (S03E07)16. ledna 2019 Terapie - Epizoda 7 (S03E07) Ta na co nám přišel Jarda, co měl před rokem autonehodu? No že byl prostě „kanec“ a těch jeho 150 milenek během 15 let šťastného manželství zůstalo neobjevených. A na co na to Marek?  No […] Posted in TV Recenze
  • Terapie - S03E04 - Čtvrtek 16:0010. ledna 2019 Terapie - S03E04 - Čtvrtek 16:00 Tak je čtvrtý díl, už víme čtvrtého účastníka Terapie, který chodí k Markovi Poštovi. Je jím dvojice Jenovéfa Boková  Ivana Chýlková. Matka s dcerou, které se kvůli stalkingu přestěhovaly […] Posted in TV Recenze
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […] Posted in Film roku 2017
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
  • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Masaryk - 60 %28. října 2021 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,74958 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56739 KB. | 02.07.2022 - 14:37:10