Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Terapie - Epizoda 6 (S03E06)

Terapie - Epizoda 6 (S03E06)

Tera01

Tak co se sta­lo Šimonovi během minu­lé­ho týd­ne? Skoro nic, jenom se pohá­dal s man­žel­kou a šel si užít život v Amsterdamu.

Terapie pokra­ču­je a postup­ně se dozví­dá­me podrob­nos­ti ze živo­ta pilo­ta, kte­rý pros­tě není vůbec v poho­dě. Marek Pošta si  už neví rady, co Šimon se svým živo­tem dělá.  Jsem zvě­da­vý, jest­li je život ste­var­dů  tak záživ­ný a na dro­gách, tro­cha pro­nik­nu­tí do živo­ta, kte­rý je jen pro „zva­né“, neuško­dí.

Jak jsem psal minu­lý týden, tak zno­vu reží­ru­je Matěj Chlupáček, kte­rý doká­že zaujmout vzta­hem mezi Poštou a Šimonem.

Při podrob­ném sle­do­vá­ní dílu, jak v před­cho­zím, jsem si vši­ml, že byl natá­čen dlou­hou dobu a že někte­ré stři­hy jsou moc výraz­né a poci­ty a výraz v násle­du­jí­cím zábě­ru nena­va­zu­jí.

Přesto je to ale dob­rý díl, kte­rý nava­zu­je dob­ře na epi­zo­du z minu­lé­ho dílu přes­to­že je to zas o jiném téma­tu, než bylo v před­cho­zím díle obtě­žo­vá­ní nad­ří­ze­né­ho.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,25217 s | počet dotazů: 222 | paměť: 53462 KB. | 17.04.2021 - 01:30:28
X