Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Tento snímek je adept na diváckou cenu a možná i na Křišťálový globus

Tento snímek je adept na diváckou cenu a možná i na Křišťálový globus

tento sn mek je adept na div ckou cenu a mo n i na k i t lov globus

Film Cukrář reži­sé­ra Ofira Raula Graizera je zařa­ze­ný v Hlavní sou­tě­ži a zís­ká­vá si pří­zeň divá­ků a obrov­ským aplaus v kinosá­le. Příběh je o homose­xu­ál­ním cuk­rá­ři Thomasovi a jeho pří­te­li Oranovi, kte­rý ale záhy tra­gic­ky zemřel. Osamělý Thomas se tedy vydá­vá za ženou Orana, kte­rá ho zaměst­ná u sebe v kavár­ně..., a netu­ší že její zesnu­lý man­žel vedl dvo­jí život. Film je inspi­ro­ván sku­teč­ným pří­bě­hem a na MFF KV byl uve­den ve svě­to­vé pre­mi­é­ře.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34836 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46668 KB. | 28.02.2021 - 08:14:55