Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Tenkrát v Hollywoodu

Tenkrát v Hollywoodu

Tenkrat

BRAD PITT (Cliff Booth) je jed­ním z nej­schop­něj­ších a nej­vše­stran­něj­ších fil­mo­vých her­ců sou­čas­nos­ti a pro­střed­nic­tvím své pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Plan B Entertainment je také význam­ným fil­mo­vým pro­du­cen­tem. V posled­ních něko­li­ka letech Pitt zís­kal Oscara za svou pro­du­cent­skou prá­ci na sním­ku 12 let v řetě­zech v režii Stevea McQueena (ten­to sní­mek navíc vyne­sl Oscara také sce­náris­to­vi Johnovi Ridleymu a hereč­ce Lupitě Nyong’o, kte­rá si ve fil­mu zahrá­la jed­nu z ved­lej­ších rolí), byl veli­te­lem pěti­člen­né posád­ky tan­ku ve výprav­ném sním­ku Davida Ayera ze dru­hé svě­to­vé vál­ky Železná srd­ce, zahrál si ve sním­ku U moře, kte­rý také pro­du­ko­val, ztvár­nil ved­lej­ší roli ve fil­mu Sázka na nejis­to­tu a hlav­ní roli ve fil­mu War Machine, pro­vo­ka­tiv­ní sati­ric­ké kome­dii Davida Michoda pro spo­leč­nost Netflix, při­čemž oba posled­ně zmí­ně­né fil­my se svou spo­leč­nos­tí Plan B tak­též pro­du­ko­val. V roce 2016 si zahrál po boku Marion Cotillard ve fil­mu Roberta Zemeckise Spojenci. Zanedlouho bude k vidě­ní ve fil­mu Ad Astra. V roce 2013 si zahrál v jed­nom z desít­ky nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů toho roku, ve sním­ku Světová vál­ka Z, kte­rý opět tak­též i pro­du­ko­val, a to pro spo­leč­nost Paramount. Po tom­to sním­ku si zahrál ved­lej­ší roli ve fil­mu Cormaca McCarthyho Konzultant, kte­rý reží­ro­val Ridley Scott, a k vidě­ní byl také ve fil­mu Cogan’s Trade Andrewa Dominika. Jednalo se o dru­hý film, kte­rý pro Dominika pro­du­ko­val a zahrál si v něm – prv­ním byl sní­mek Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem, za kte­rý byl na fes­ti­va­lu v Benátkách vyhlá­šen nej­lep­ším her­cem. V roce 2011 před­ve­dl Brad dva ze svých nej­kom­plex­něj­ších a nej­po­zo­ru­hod­něj­ších herec­kých výko­nů vůbec, a to ve sním­ku Bennetta Millera Moneyball a ve fil­mu Terrence Malicka Strom živo­ta, kte­ré oba tak­též i pro­du­ko­val. Za obě tyto role zís­kal cenu New York Film Critics Circle a cenu National Society of Film Critics. Kromě toho byl za svůj podíl na sním­ku Moneyball nomi­no­ván na cenu SAG, na Zlatý glo­bus, na cenu BAFTA a také na Oscara. Film byl na Oscara nomi­no­ván také v kate­go­rii Nejlepší film. Snímek Strom živo­ta zís­kal na fes­ti­va­lu v Cannes cenu Palme d’Or a byl tak­též nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii Nejlepší film. V před­cho­zích letech byl Brad na Oscara nomi­no­ván za svůj výkon ve fil­mu Davida Finchera Podivuhodný pří­pad Benjamina Buttona a za sní­mek Terryho Gilliama Dvanáct opic, za kte­rý zís­kal Zlatý glo­bus. Na tuto cenu byl nomi­no­ván také za svůj výkon ve fil­mu Edwarda Zwicka Legenda o váš­ni a za sní­mek Alejandro Gonzáleze Iňáritu Babel. V roce 2009 se obje­vil ve fil­mu Quentina Tarantina Hanebný pan­char­ti coby poru­čík Aldo Raine a spat­řit jsme ho moh­li také v kome­di­ál­ním thrille­ru Joela a Ethana Coenových Po pře­čte­ní spal­te. Po boku George Clooneyho, s nímž si zahrál prá­vě ve sním­ku Po pře­čte­ní spal­te, si zahrál také ve fil­mech Stevena Soderbergha Dannyho par­ťá­ci, Dannyho par­ťá­ci 2Dannyho par­ťá­ci 3. Pozornost divá­ků na sebe popr­vé upou­tal rolí v osca­ro­vém sním­ku Ridleyho Scotta Thelma a Louisa. Záhy nato se obje­vil v osca­ro­vém sním­ku Roberta Redforda Teče tudy řeka, ve fil­mu Dominica Seny Kalifornie a ve sním­ku Tonyho Scotta Pravdivá roman­ce. U kri­ti­ky také skli­dil úspě­chy svý­mi výko­ny ve dvou fil­mech Davida Finchera: ve sním­cích SedmKlub rvá­čů. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad film Douga Limana Pan a paní Smithovi, kte­rý byl jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších hitů roku 2005, a film Guye Ritchieho Podfu(c)k.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61845 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54105 KB. | 29.07.2021 - 20:23:52