Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Tenkrát v Hollywoodu

Tenkrát v Hollywoodu

Tenkrat

O TVŮRCÍCH

LEONARDO DiCAPRIO (Rick Dalton) je osca­ro­vý herec, uzná­va­ný tak­též coby pro­du­cent a akti­vis­ta. Zatím napo­sle­dy pro­du­ko­val doku­ment sta­ni­ce National Geographic o kli­ma­tic­kých změ­nách Je s námi konec, ve kte­rém si také zahrál a kte­rý zhlédlo po svě­tě více než 60 mili­o­nů divá­ků. Za svou roli ve fil­mu Revenant Zmrtvýchvstání v režii Alejandro Gonzáleze Iňáritu zís­kal v roce 2016 Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli a tak­též Zlatý glo­bus za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v celo­ve­čer­ním dra­ma­tu, cenu SAG za výji­meč­ný muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli a cenu Critics‘ Choice Award v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon. Se spo­leč­nos­tí Netflix spo­lu­pra­co­val na doku­men­tu Virunga, nomi­no­va­ném na Oscara, kte­rý se zamě­řu­je na gori­lí rezer­va­ci v národ­ním par­ku Virunga v Demokratické repub­li­ce Kongo. DiCaprio pro­du­ko­val a také si zahrál ve sním­ku Vlk z Wall Street v režii Martina Scorseseho, za kte­rý zís­kal Zlatý glo­bus v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon v celo­ve­čer­ním muzi­ká­lu nebo kome­dii, a byl za něj také nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli a coby pro­du­cent také v kate­go­rii Nejlepší film. Před sním­kem Vlk z Wall Street byl k vidě­ní ve fil­mu Velký Gatsby a ve sním­ku Nespoutaný Django, za kte­rý byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. Za svůj výkon v titul­ní roli sním­ku J. Edgar reži­sé­ra Clinta Eastwooda byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus, cenu Critics‘ Choice a cenu SAG. Kromě toho byl k vidě­ní také ve fil­mo­vém hitu Počátek reži­sé­ra Christophera Nolana a v dra­ma­tic­ké­ho thrille­ru Prokletý ost­rov, kte­rý byl cel­ko­vě již jeho čtvr­tým sní­mek ve spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Martinem Scorsesem.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52153 s | počet dotazů: 236 | paměť: 54096 KB. | 29.07.2021 - 21:46:17