Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Tenkrát na západě S.E.

Tenkrát na západě S.E.

6.10.2003 vychá­zí na 2 DVD slav­ný film Sergia Leoneho.

Datum dis­tri­buce: 6.10.2003
Distribuce: Hollywood Classic Entertainment
Režie: Sergio Leone
 1968, USA, 0 min.

Žánr: Western
Zvuk: Dolby Digital 5.1:anglicky
Obraz: 16:9, inter­ak­tiv­ní menu
Titulky: čes­ky, ang­lic­ky
Hrají: Jason Robards; Charles Bronson; Fonda Henry; Claudia Cardinale

Původní film Sergia Leoneho popr­vé v nezkrá­ce­né ver­zi. Snímek je stej­ně tak fan­tas­tic­ký sám o sobě jako mís­to natá­če­ní - Monument Valley. Je vyni­ka­jí­cí jako jeho obsa­ze­ní a drs­ný v kaž­dém zábě­ru staré­ho dob­ré­ho zápa­du. Henry Fonda hra­je pře­svěd­či­vě tu nej­tem­něj­ší posta­vu celé své dlou­hé kari­é­ry - napros­to nemi­lo­srd­né­ho psy­cho­pa­ta Franka, kte­rý bez jakých­ko­li výči­tek svě­do­mí vyvraž­ďu­je celou rodi­nu. Jason Robards, míše­nec, je ze straš­li­vé­ho krvepro­li­tí kři­vě obvi­něn. Charles Bronson jako muž s har­mo­ni­kou si pama­tu­je kru­té týrá­ní své­ho bra­t­ra. Tento mimo­řád­ný film, pat­ří k jis­tě nej­vý­znam­něj­ším sním­ků svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.

První disk obsa­hu­je:
Širokoúhlou ver­zi změ­ně­nou na 16:9
Digitálně Remasterováno
Komentáře:
- reži­sé­rů John Carpenter, John Milius & Alex Cox
- fil­mo­vých his­to­ri­ků Sira Christophera Fraylinga & Dr. Sheldona Halla
- štá­bu .

Druhý disk obsa­hu­je:
AN OPERA OF VIOLENCE, THE WAGES OF SIN, SOMETHING TO DO WITH DEATH - Dokumenty obsa­hu­jí­cí exklu­ziv­ní roz­ho­vo­ry s Caludia Cardinale, Gabriele Ferzetti, Bernardo Bertolucci aTorino Delli Colli. Dále archiv roz­ho­vo­rů se S. Leone a H. Fondou.
RAILROAD: REVOLUTIONISING THE WEST - Featurette
LOCATIONS THEN & NOW - Galerie
Poznámky pro­duk­ce
Filmografie- Henry Fonda, Chartes Bronson, Claudia Cardinale, Jason Robards, Gabriele Ferzetti
Původní trai­le­ry


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,50634 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55825 KB. | 23.05.2022 - 16:29:10