Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie.

Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie.

baaanee

06.07.2012 pre­beh­la v USA novi­nár­ska pro­jek­cia Batmanovskej tri­ló­gie The Dark Knight Rises,prvé reak­cie novi­ná­rov sú viac ako pozitívne.Niektorý dokon­ca počas pro­jek­cie aj pla­ka­li a pove­da­li že The Dark Knight Rises je naj­lep­ším záve­reč­ným fil­mom tri­ló­gie aký bol kedy natočený.To sú sil­né slo­vá a my môž­me len ticho závi­dieť a odpo­čí­ta­vať dni do premiéry.Tu sú vyja­dre­nia niek­to­rých uzná­va­ných novi­ná­rov.

Lauren Hiestand (recen­zent­ka pre youtube.com)
“Práve skon­či­lo pre­mi­e­ta­nie fil­mu The Dark Knight Rises pre tisk a kri­ti­ku. film dostal STANDING OVATION

Tom McAuliffe (recen­zent pre komik­so­vý časo­pis)
“Práve skon­či­lo pre­mi­e­ta­nie, neu­ve­ri­teľ­né, nemô­žem sa dočkať, keď si to pus­tím ešte raz, a potom zno­vu a zno­vu”

Ohodnotil film 9/10, pri­čom The Amazing Spider-man od neho dostal 7.5The Avengers 8.5. Keď mu bola polo­že­ná otáz­ka, kto­rý aspekt bol na fil­me naj­lep­ší, odpo­ve­dal jed­no­slov­ne: Bane. Povedal, že Joker je iko­nic­ký, ale zami­lu­je­te si aj Banea, kto­rý bol skve­lo zahra­tý. Ďalej pove­dal, že je to naj­lep­ší tretí diel aký vzni­kol, per­fekt­ne uza­tvá­ra tri­ló­giu, prí­beh bol doko­na­le vyroz­prá­va­ný (Nolanov štan­dard)

Vince Peluso
“V tej­to chví­li nemám slov. Ale musím pove­dať, že TDKR je pres­ne to, čo som chcel.”

Potvrdil, že ale 40-50 ľudí, väč­ši­nou kri­ti­ci, stá­li po fil­me na nohách a tlieska­li. Taktiež od neho padla slo­vá “niek­to­ré scé­ny môžu ľudia ozna­čiť za sku­točne kon­tro­verz­né”. Skončil: “Plakal som cel­ko­vo dva­krát: prvý krát pre­to­že ma zava­li­lo nezne­si­teľ­né množ­stvo smút­ku, a dru­hý krát, keď som zažil pocit ulti­mát­ne­ho gee­kov­ské­ho šťas­tia”.

Tiež sa nevie­te dočkať?pre tých kto­rý si chcú skrá­tiť čaka­nie tu máme 13 min­úto­vé featurette,kde sa vyja­drujú k natá­ča­niu her­ci a reži­sér a je tu aj pár pek­ných zábe­rov zo zákulisia,ty kto­rý majú napo­ze­ra­né trailery,video neob­sa­hu­je SPOILER!Temný rytier povstal-13 min­úto­vé Featurette

  • Vdovský důchod27. dubna 2020 Vdovský důchod Je opravdu potřeba, abyste se o téhle záležitosti dozvěděli více, protože byste takhle mohli zbytečně přijít peníze. Pokud chcete vyplnit žádost, tak je potřeba jít na okresní správu […] Posted in Pro domov
  • Westworld22. dubna 2018 Westworld Westworld je americký sci-fi westernový televizní seriál vytvořený Jonathanem Nolanem a Lisou Joy pro kanál HBO. Vzniká na základě stejnojmenného filmu z roku 1973, který napsal a […] Posted in Speciály
  • Šmejdi (2013) - 80%30. dubna 2013 Šmejdi (2013) - 80% Sylvie Dymáková natočila v produkci Hany Třeštíkové, dcery úspěšné české dokumentaristky Heleny Třeštíkové („Katka“), film o praktikách firem, které pod rouškou zážitků a dárků vozí […] Posted in Filmové recenze
  • Režisér David Mrnka začne v listopadu natáčet film o Miladě Horákové – v hlavní roli s izraelskou hvězdou Ayelet Zurer3. listopadu 2016 Režisér David Mrnka začne v listopadu natáčet film o Miladě Horákové – v hlavní roli s izraelskou hvězdou Ayelet Zurer Natáčení prvního celovečerního filmu o Miladě Horákové Milada se rozběhne začátkem listopadu v Praze. Postavu ženy, která se stala symbolem odvážného boje za svobodu, ztvární jedna z […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Obrázky ze sci-fi akčního RPG Hellpoint1. července 2020 Obrázky ze sci-fi akčního RPG Hellpoint Obrázky ze sci-fi akčního RPG Hellpoint+3 Posted in Krátké aktuality
  • Doba ledová 3Úsvit dinosaurů28. srpna 2010 Doba ledová 3Úsvit dinosaurů Všechny tři díly tohoto filmu zatím slavily úspěch v celém světě.  Když budeme brouzdat historií, tak si určitě vzpomeneme na mamuta Mannyho, šavlozubého […] Posted in Recenze
  • O mráčkovi - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě ilustrovaná a dá se říct, že na každou stránku ilustrací připadá jedna věta příběhu, až na čestné […] Posted in Recenze knih
  • ...4. září 2020 ... Posted in Krátké filmové aktuality
  • Zdravé snídaně24. května 2020 Zdravé snídaně Jeden rychlý pohled na náš snídaňový stůl, na který jsem náležitě pyšná. Moji kluci mají nejraději housku s medem... Já bych jim nejdraději dopřála teplou ovesnou kaši s oříšky a ovocem. […] Posted in Zdraví
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21437 s | počet dotazů: 213 | paměť: 54532 KB. | 21.04.2021 - 19:19:10
X